Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Så kan parterna få ner sjukskrivningarna

Regeringen har aviserat att man vill återinföra en medfinansiering av sjukförsäkringen om parterna inte enas om en lösning för att minska sjukskrivningarna. Många har opponerat sig mot detta. Vi som arbetar med företagshälsovård har förslag på hur parterna ska kunna komma överens.

Publicerad: 4 maj 2016, 09:32

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Medicinsk och arbetsplatsinriktad rehabilitering är ytterst betydelsefull för den som drabbas av en sjukdom eller skada, skriver vd:n för Sveriges Företagshälsor.


Ämnen i artikeln:

SjukskrivningarSjukförsäkringArbeteFolkhälsa

Enligt förslaget ska arbetsgivaren betala 25 procent av kostnaden för sjukskrivningar som blir längre än 90 dagar. Representanter för såväl offentliga som privata arbetsgivare har invänt mot detta förslag. Regeringen har uttalat att om arbetsmarknadens parter, senast i augusti, har enats om en annan lösning som bidrar till att minska sjukfrånvaron så kommer man inte att införa någon medfinansiering.

Med relativt enkla medel skulle parterna kunna komma överens om en ordning som bidrar till att vända de nu stigande sjukskrivningskurvorna nedåt. Genom att utveckla och bygga vidare på den organisatoriska struktur som redan i dag finns kan dessutom resultat förväntas uppnås i närtid.

Parterna borde komma överens om huvudsakligen två åtgärder:

Den första är att arbetsgivaren ska finansiera arbetsplatsanpassning och arbetsplatsinriktad rehabilitering efter det att den offentliga sjukvården inlett eller är klara med den medicinska rehabiliteringen. Detta förutsätter dock att regeringen gör det möjligt för hälso- och sjukvården att remittera till Företagshälsovården eller en annan multimodal resurs. Arbetsgivaren bör vara fri att välja vilken godkänd aktör man vill anlita.

Detta skulle garantera alla arbetstagare kvalificerade rehabiliteringsinsatser genom de organisationer som redan existerar. I de fall arbetstagarna redan i dag har tillgång till företagshälsovård genom sin arbetsgivare så tillkommer - utan extra kostnad - att dennes företagshälsovård redan från början har god kunskap om den aktuella arbetsplatsen och vilka förutsättningar som gäller på den. Forskning visar att det är just rehabilitering kopplad till arbetet som ger resultat.

Medicinsk och arbetsplatsinriktad rehabilitering är ytterst betydelsefull för den som drabbas av en sjukdom eller skada. Men det allra bästa är givetvis om vi kan förebygga sjukdom och skador så att rehabiliteringsbehovet inte uppstår.

Därför borde parterna, som en andra åtgärd, komma överens om att införa krav på en årlig arbetsmiljörevision för alla arbetsgivare över en viss storlek.

Arbetsmiljörevisorn ska auktoriseras av Arbetsmiljöverket och granska det systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsberättelsen inlämnas till Arbetsmiljöverket och arbetsmiljörevisorn ska vara skyldig att anmäla vissa brott som upptäcks inom ramen för granskningen till Arbetsmiljöverket. Regeringen borde i och med en sådan förändring besluta om en nedsättning av arbetsgivaravgiften för arbetsgivare som är eller blir arbetsmiljöcertifierade.

Sammanfattningsvis anser vi :

■ Att sjukvården ska remittera till företagshälsovård eller annan likvärdig resurs efter det att den offentliga sjukvården inlett eller är klara med den medicinska rehabiliteringen.

■ Att det ställs krav på årlig arbetsmiljörevision för alla arbetsgivare.

■ Att arbetsgivare som uppfyller kraven får sänkt arbetsgivaravgift.

Parterna bör på allvar överväga våra förslag som är både mer kostnadseffektiva och verkningsfulla vad gäller att minska sjukfrånvaron än den nu föreslagna medfinansieringen. Regeringen bör å sin sida medverka till de förändringar dessa åtgärder förutsätter och till att ansvarsfulla arbetsgivare premieras.

Fotnot: Sveriges Företagshälsor är företagshälsovårdens branschorganisation.

Peter Munck af Rosenschöld, vd, Sveriges Företagshälsor

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev