måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Så här kommer MP agera i regeringen

En miljöpartist kommer att förhandla för Sverige på miljö- och klimattoppmöten. Och miljöpartister kommer att styra i landets tre största städer. Det kommer att förändra partiets självbild i grunden. Nu tar MP steget från proteströrelse till regeringsbärande parti, skriver partiets före detta stabschef.

Publicerad: 19 september 2014, 08:09

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

MP får inte ge efter för mycket för S, tycker skribenten.

Foto: Henrik Montgomery, TT


Ämnen i artikeln:

Miljöpartiet

Mer än tre decennier efter Miljöpartiets bildande tyder allt nu på att partiet tar steget och blir ett regeringsbärande parti. Trots det upplevs valresultatet med 6,8 procent av rösterna som ett bakslag, inte minst efter Europaparlamentsval och opinionsmätningar som pekat på ett valresultat runt 8-11 procent. Gröna politiker kommer att vara med och styra Sverige, men också företräda Sverige i världen.

Nu blir det en miljöpartistisk minister som förhandlar på miljö- och klimattoppmöten. I storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö kommer Miljöpartiet att ingå i den styrande makten. Denna mandatperiod kommer därför att förändra partiets självbild i grunden. Steget från proteströrelse till regeringsbärande parti fullbordas.

Få miljöpartister hade förberett sig på att partiet skulle bli en del av minoritetsregering med begränsat handlingsutrymme. En regering som måste förhandla både till höger och vänster och där det inte är självklart att Miljöpartiets frågor har stöd i riksdagen. Det parlamentariska läget gör därför att ledningens ställning i partiets stärks kraftigt. Det är deras bedömningar som kommer att lägga grunden för den politik som är möjlig att driva.

2002 fick Göran Persson förhålla sig till en diger lista av gröna reformer som resulterade i 121-punktsöverenskommelsen. Samtidigt har Miljöpartiet stärkt sin relativa maktposition gentemot Socialdemokraterna. Nu förs förhandlingarna i en situation av känsla av ansvar för Sverige och med en medvetenhet om att det politiska handlingsutrymmet är begränsat. Nyvalda riksdagsledamöter som ligger till vänster får acceptera att de är en del av regeringsunderlaget och ta ansvar om en rödgrön regering ska bli framgångsrik.

För Miljöpartiet behöver en rödgrön regeringsdeklaration innehålla tydliga gröna avtryck när det gäller miljö, klimat, investeringar i järnvägar och kollektivtrafik men också satsningar på höjda lärarlöner och utbildningssektorn. Fackföreningar har investerat åtskilliga miljoner i en S-ledd regering. Det innebär att förväntningarna nu är höga på att Socialdemokraterna genomför en rad reformer som stärker fackens ställning och tillgodoser krav som kan begränsa konkurrensen och inskränka den fria rörligheten. Flera förslag får negativa effekter för småföretagen. Kommer Miljöpartiet att acceptera Socialdemokraternas och fackens agenda eller kommer man värna sin historiska småföretagarprofil genom att föra in företagens perspektiv i regeringspolitiken?

Att bredda partiet ytterligare, bortom miljö/klimat och utbildning genom att bli småföretagens företrädare i regeringen är en möjlig profil att bygga på under mandatperioden. En bra grund finns i MP-förslagen om sänkt arbetsgivaravgift, sänkt skatt på personaloptioner i innovativa uppstartsföretag och en generell inriktning om lägre skatt på tjänster. Men då krävs att man inte ger efter för Socialdemokraterna.

Vad kan vi då vänta oss av en rödgrön minoritetsregering med ett begränsat handlingsutrymme?

För det första, att statsbudgeten som förhandlas med Vänsterpartiet blir ett centralt verktyg för att få igenom reformer.

För det andra, många parlamentariska utredningar och få propositioner. Parlamentariska utredningar är en god arena för att hitta tvärpolitiska överenskommelser som kan skapa en majoritet för regeringens propositioner i riksdagen.

För det tredje, en aktiv styrning av myndigheterna genom myndighetsdialoger och regleringsbrev.

För det fjärde, en starkare styrning av de statliga bolagen genom skarpare ägardirektiv. Det gäller inte enbart Vattenfall. Alla statliga företag kommer att behöva skärpa sitt sociala ansvarstagande, sina hållbarhetsambitioner och sitt arbete med etiska frågor.

För det femte, med ett osäkert parlamentariskt läge så är det troligt att den nya regeringen väljer att värna redan etablerade uppgörelser för att behålla en konstruktiv gemensam grund för samtal som innebär förändringar, det gäller försvarsberedningen, friskoleuppgörelsen, pensionsuppgörelsen samt Miljöpartiets och alliansens samarbete kring migrationspolitiken.

För det sjätte, arbetsmarknadens parter kommer att kunna ha stora möjligheter att påverka regeringen i de fall där enighet kan uppnås.

I Miljöpartiet finns stora förhoppningar på vad partiet ska kunna åstadkomma i regeringsställning. Dessa riskerar dock att övergå i besvikelse om man inte förmår mobilisera medborgare, organisationer, företag och ideella krafter som stöd för sin politik. En sak är dock säker. Efter denna mandatperiod är det ett nytt Miljöparti som möter väljarna i valet 2018. Ett parti som har visat att man namnet till trots har en helhetspolitik och en förmåga till samhällsansvar med den tyngd och bredd som egna ministrar ger.

Fotnot: Skribenten är tidigare stabschef för Miljöpartiets språkrör i riksdagen och politisk sakkunnig på finansdepartementet.

Paulo Silva, Seniorkonsult och delägare i Public Affairs-företaget New Republic

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Miljöpartiet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev