Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Så byggs en infrastruktur för musikliv i hela landet

Det svenska musikundret ska fortsätta förtjusa och förvåna. Det är dags att se sammanhangen och behålla den professionella musiken i hela landet. Och för det behövs en kulturpolitik som stöder och långsiktigt gynnar en utveckling i hela landet där alla barn och vuxna som har intresse för musik får rätt förutsättningar, visar en ny rapport från Svensk Scenkonst.

Publicerad: 27 maj 2015, 08:01

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Kulturskolorna i landets kommuner har en oerhört stor betydelse för framtiden.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

KulturpolitikRegionalpolitik

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst har i en ny rapport, Från länsmusik till regional musik – utmaningar och behov i det nya samverkanslandskapet, lyft fram hur de moderna svenska regionala musikinstitutionerna utvecklats under de senaste 40 åren. Rapporten undersöker deras situation i dag, fyra år efter de senaste stora nationella besluten: Rikskonserters nedläggning, kultursamverkansmodellens införande och skapandet av Statens musikverk.

Under mer än 40 år växte den regionala musikverksamheten fram som en del av tanken bakom 1974 års kulturpolitik, och skapade förutsättningar för professionell musik i hela landet, centrerat kring handlingskraftiga regionala institutioner runt om i landet.

I dag är detta hotat av att staten relativt sett har minskat sina insatser. Musikverket ska stötta musiklivet i hela landet, men prioritera det fria musiklivet – som i sin tur är starkt beroende av uppdrag från de regionala musikinstitutionerna. Det minskande statliga stödet hotar på sikt den musikaliska infrastrukturen, och således områden som den regionala tillgången till professionell musik, den långsiktiga återväxten av kvalificerade musiker och i förlängningen den framgångsrika svenska musikexporten.

Musiken i Sverige är levande verksamhet, med djupa rötter i samhället och frivilliga insatser för en stor genrebredd. 2013 hade de regionala musikorganisationerna 1,3 miljoner besökare. Samma år deltog 213 000 barn och unga vid ämneskurserna vid landets musik- och kulturskolor, en siffra som uppgår till 400 000 om vi räknar in deltagare i annan kulturskoleverksamhet, samverkande med grund- och gymnasieskolan.

Detta återspeglar ett medvetet arbete för den musikaliska infrastrukturen i landet. Det som behövs i dag är en kulturpolitik som stöder och långsiktigt gynnar en utveckling i hela landet där alla barn och vuxna som har intresse för musik får rätt förutsättningar.

Hur kan det gå till? Utredningen inom Svensk Scenkonst pekar på ett par saker:

• Staten måste ta ett nationellt ansvar. Konkret innebär det mer pengar till kultursamverkansmodellen och tydliga direktiv att den regionala musikinfrastrukturen ska stärkas.

• Det behövs också nationell samordning mellan regionerna och institutionerna, exempelvis i form av utbyte av nationella och internationella konserter och gästspel.

Utöver detta vill vi från Svensk Scenkonst peka på några andra politiska insatser.

• Kulturskolorna i landets kommuner har en oerhört stor betydelse för framtiden. Regeringen kommer tillsammans med kommunerna att se över hur fenomenet Kulturskolan kan fortsätta och ge alla barn med musikintresse chansen att få glädjen att kunna spela instrument och utveckla sitt sjungande.

• Arrangörerna är en förutsättning för bred spridning över hela landet. På många håll pågår ett intensivt arbete med att utveckla arrangörsarbetet. Hur kan staten stödja det arbetet i den nationella musikens namn?

• Vi efterlyser en nationell samordning av och stöd för ungdomssatsningen Musik direkt.

Många vetenskapliga arbeten rörande skola och pedagogik visar på musikens och kulturens betydelse för inlärning och för ökad harmoni i skolan. På samma sätt visar forskningen hur sjukvården och äldrevården i olika skepnader har direkt nytta av musik. Svensk Scenkonst och samarbetsrådet Regional Musik i Sverige vill se att dessa rön tas tillvara.

Det är glädjande att det finns många välutbildade musiker som är beredda att göra en insats. För detta krävs att staten och regionerna garanterar en satsning på professionell musikinfrastruktur.

Ulrika Holmgaard, vd Svensk Scenkonst

Philip Johnsson, ordförande i samarbetsrådet Regional Musik i Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev