söndag2 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

S i norr: Vår överlevnad hänger på stärkt samarbete

Framför oss har vi en lång lista av utmaningar där en ny mer gränslös Sverigekarta hade varit ett av verktygen. Nu ska vi alltså hantera dessa utan nödvändiga verktyg - och utifrån samma eller sämre förutsättningar. Därför måste nederlaget i regionfrågan vändas till ett stridsrop för nya och fortsatta och fördjupade samarbeten, skriver fyra S-ordföranden.

Publicerad: 29 november 2016, 08:58

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Framför oss har vi en lång lista av utmaningar där en ny mer gränslös Sverigekarta hade varit ett av verktygen, skriver fyra S-ordföranden i norr.


Ämnen i artikeln:

RegionerSocialdemokraternaRegionalpolitik

Det blir ingen regionreform. Det politiska Sverige klarar inte år 2016 att fatta beslut om en ny samhällsorganisation med färre administrativa gränser, ökade möjligheter till samarbete, minskade klyftor och ökad effektivitet i samhällsservice och välfärd till invånarna.

Nu sitter vi här – regionala företrädare för Socialdemokraterna i de fyra nordligaste länen, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland, i den gigantiskt stora del av Sverige som hade behövt reformen allra mest - och försöker överblicka konsekvenserna.

Framför oss har vi en lång lista av aktuella och kommande nya utmaningar där en ny mer gränslös Sverigekarta hade varit ett av verktygen. Nu ska vi hantera dem och de gemensamma politiska ambitionerna för samarbete och framtidsinvesteringar för ett växande och starkt Norrland utan nödvändiga verktyg och utifrån samma eller sämre förutsättningar. Det handlar om att:

Överleva och försöka överbrygga de i Sverige redan bråddjupa men fortsatt växande regionala klyftorna där tre storstadsregioner med 50 procent av befolkningen får över 80 procent av resurserna för investeringarna i infrastruktur och forskning.

Att leverera en stabil och tillgänglig välfärd i en demografisk utveckling som för stora områden av våra län innebär krympande ekonomi men växande behov av vård och omsorg. Och med en alltmer specialiserad sjukvård där kostnadsökningarna bara kan beskrivas som kraftfullt skenande och som dränerar våra landsting och förutsättningarna för att rusta välfärden.

Att ständigt hitta nya muskler för att kunna göra strategiska strukturförändringar men också i hård konkurrens kunna ta del av investeringar i infrastruktur, forskning och stärkta förutsättningar för näringsliv och tillväxt.

Att i alla nödvändiga samarbetsprojekt och gemensamma lösningar fortsätta lägga tid och kraft på att försöka hantera den regionala röran. Det vill säga att försöka snirkla sig igenom de många svårforcerade – och olika! - gränser som myndigheterna tillåtits fylla Sverige med.

Vi är regionala företrädare och har ansvar för helheten. Därför måste vi vända nederlaget för regionfrågan till ett stridsrop för nya och fortsatta och fördjupade samarbeten, gemensamma lösningar, satsningar på framtidsinvesteringar och inte bara stärka förutsättningarna i norr utan också bidra till utvecklingen för hela landet. Vi kan, vill och behöver skapa förutsättningar att tala med en röst och göra norra Sverige till en konkurrenskraftig region där vi i samverkan kan säkerställa hållbar utveckling och tillväxt.

Vi kan och vi vill - men det ställer krav. 
Det förutsätter att även de borgerliga företrädarna är beredda att lägga populism och opinionssiffror åt sidan, för att i samverkan söka kompromisser och ta ansvar. Det ställer också krav på den nationella nivån att ta ansvar för allt ifrån statlig närvaro till prioritering av strategiska regionala investeringar.

För oss handlar det om rena överlevnadsprojekt. Som satsningar på infrastruktur och bostadsbyggande. Men också stärkta utbildningsmöjligheter genom bland annat exempelvis lokala lärcentra för att stärka utbildningsmöjligheter och kompetensförsörjningen över hela landet. Den statliga närvaron och tillgängligheten måste prioriteras.

Inte bara genom utlokaliseringar av statliga verksamheter utan också genom att göra de vanligaste myndigheterna tillgängliga med medborgarnära service lokalt - i människors vardag. 
Politik är det omöjligas konst sägs det. Vi har bestämt att göra det till de möjligas konst. För utvecklingen och framtiden i våra nordliga län och för hela landet.

Fredrik Lundh Sammeli, ordförande, Socialdemokraterna Norrbotten

Lilly Bäcklund, ordförande, Socialdemokraterna Västerbotten

Eva Sonidsson, ordförande, Socialdemokraterna Västernorrland

Anna-Caren Sätherberg, ordförande, Socialdemokraterna Jämtland

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev