tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

”S får ingen blankocheck av oss”

Lena Hallengren (S) kan andas ut. Moderaterna kommer alltid att prioritera reformer som stärker elevernas kunskaper. Därför kommer vi att arbeta för att flera av Skolkommissionens förslag blir verklighet. Men det finns också förslag som behöver utredas mer, och några säger vi nej till.

Publicerad: 19 december 2017, 09:36

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

RektorerLärare

REPLIK Lena Hallengren (S), ordförande riksdagens utbildningsutskott uppmanar mig att stå upp mot nej-sägarna i Moderaterna. Några sådan problem eller behov finns inte.

Moderaterna välkomnar Skolkommissionens slutbetänkande. Vi är beredda att arbeta för att många av förslagen blir verklighet, men det finns ett antal som behöver utredas vidare. Och, det finns förslag som Moderaterna är skarpt kritiska till, exempelvis lottning av skolplatser. Något även Socialdemokraterna numera säger nej till.

Trots Alliansens reformer är Sverige bara ett genomsnittland i internationella kunskapsmätningar. Det duger inte. Skolan ska ge alla barn en bra start i livet och det ska inte spela någon roll vem du är eller varifrån du kommer.  Nästan var femte elev når inte tillräckligt höga kunskaper för att läsa vidare på gymnasiet. Utan en gymnasieutbildning är startsträckan till yrkeslivet är lång, men till utanförskap desto kortare.

Vi delar Skolkommissionens analys om att skolans kompensatoriska uppdrag behöver stärkas. Alla elever, oavsett efternamn eller bostadsadress, förtjänar en utbildning som håller hög kvalitet. Därför behöver Skolverket och Skolinspektionen starkare muskler att agera. Resurser ska fördelas efter kunskapsresultat så att svaga skolor får mer. Men en förutsättning är tydligare krav på förändringsarbete på skolorna. Därför behövs nationella kvalitetskrav och målsättningar som gör att alla i skolan jobbar mot samma mål, samt uppföljning. För detta arbete vill Moderaterna investera nästan nio miljarder kronor mellan 2018 och 2020. 

Vi behöver fler skickliga lärare. Därför vill vi utveckla den reform med förstelärare som Alliansen påbörjade och särskilt satsa på skolor i utanförskapsområden. Därför kommer vi att ta ett särskilt stort ansvar för att Skolkommissionens förslag om professionsprogram utformas på ett sätt som i högre utsträckning bidrar till att öppna karriär- och utvecklingsmöjligheter.

Skolkommissionen slår fast att undervisningstiden behöver öka. I Sverige går elever nästan ett helt år mindre i skolan jämfört med i andra länder. Det är olyckligt eftersom att forskningen visar att fler skoltimmar stärker kunskaperna. I Moderaternas budget investerar vi över två miljarder kronor i fler timmar mellan elever och lärare. 

Men tyvärr har den socialdemokratiskt ledda regeringen inte visat något intresse för reformer som stärker elevernas kunskaper. Lena Hallengren efterfrågar breda överenskommelser om skolan. Att skolan skulle må bra av det håller vi med om, men det bygger på två fundamentala delar. För det första ska det finnas en samsyn om innehållet i överenskommelsen. Och för det andra ska det finnas en grundläggande tillit till att överenskommelsen kommer att hållas. Socialdemokraterna har motarbetat förslag om fler timmar i matte och idrott och trotsar den majoritet i riksdagens som två gånger har röstat för en tioårig grundskola. Dessutom visar Socialdemokraternas facit efter två brutna överenskommelser, friskolorna och betygen, att det inte går att lita på Socialdemokraterna. 

Moderaterna välkomnar Skolkommissionens förslag, men tänker inte skriva någon blankocheck till Socialdemokraterna. För oss är det viktigaste att prioritera reformer som ger mer kunskap och mer ordning och reda i skolan. Med regeringens nuvarande tempo och fokus ser det tyvärr ut som att sådana reformer kommer att få dröja till efter valet 2018.

Erik Bengtzboe, utbildningspolitisk talesperson (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

RektorerLärare

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev