Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

S är garanten för en mänsklig sjukförsäkring

De borgerliga utarmade sjukförsäkringen under sin tid vid makten, vilket ledde till att närmare 100 000 människor utförsäkrades och att sjuktalen ökade kraftigt. Men tack vare den S-ledda regeringens förbättringar finns det numera förutsättningar för att utveckla en trygg sjukförsäkring, skriver företrädare för Socialdemokraterna.

Publicerad: 8 november 2018, 18:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Kvinnor som arbetar inom vård och omsorg drabbas riskerar att bli sjukskrivna i större utsträckning.

Foto: Prathan Chorruangsak/Colourbox


Ämnen i artikeln:

Sjukförsäkring

Sjukförsäkringen är en viktig del av det svenska välfärdssamhället. Att människor vid behov får ersättning genom sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning är en självklarhet i ett samhälle byggt på solidaritet och sammanhållning.

Däremot är det ett misslyckande om människor som kan arbeta istället får ersättning genom sjukförsäkringen. Därför var det en oroväckande utveckling när vi tog över efter den borgerliga regeringen 2014. Samtidigt som närmare 100 000 personer utförsäkrades hade sjuktalen ökat med över 55 procent  en ökning som alla prognoser visade skulle fortsätta.

Det var framförallt vård- och omsorgsarbetande kvinnor som var eller riskerade att bli sjukskrivna. En sådan utveckling behövde brytas för att undvika negativa konsekvenser för enskilda individer såväl som för samhället och arbetslivet i stort. Det gjorde också den socialdemokratiskt ledda regeringen, med ett brett åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro.

Åtgärdsprogrammet bestod av 25 olika åtgärder inom sju olika områden. Investeringar i förbättrad arbetsmiljö, för att färre skulle behöva bli sjuka av sitt jobb. Ökad jämställdhet, genom en tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen, eftersom sjukskrivningstalen för kvinnor är dubbelt så höga som för män. En annan del var ytterligare en kvarts miljard kronor till Försäkringskassan, för att myndigheten skulle kunna anställa fler handläggare för att hjälpa människor tillbaka till hälsa och arbete.

Programmet innehöll också samhällsmål om att minska sjukpenningtalet, ett mått på sjukskrivningarnas omfattning, till 9,0 dagar år 2020. Målet kom från den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, där även de borgerliga partierna ingick. Det är dock alltid den enskilda människans behov som ska vara avgörande i den individuella bedömningen. Vidare avskaffade vi den bortre parentesen, som ledde till att människor utförsäkrades till otrygghet.

Men åtgärdspaketet som den S-ledda regeringen gick fram med hösten 2015 innebar inte att vi var klara. Det fanns fler saker som behövde göras för att säkerställa en trygg sjukförsäkring som ger gott stöd tillbaka till hälsa och arbete. Det behövdes fler åtgärder för att förbättra Försäkringskassans samarbete med läkare, arbetsgivare och Arbetsförmedlingen samt uppdrag och åtgärder som kompletterade det första åtgärdsprogrammet. Det är ett svårt, men centralt, uppdrag för Försäkringskassan att kombinera sina båda uppdrag; att besluta om ersättning och ge ett gott stöd till individen. Båda dessa delar är lagstadgade ansvar för myndigheten som inte går att välja bort.

Den rapport som Inspektionen för socialförsäkringen lämnade för ett par veckor sedan visar att Försäkringskassans tillämpning har synliggjort lagstiftningens konsekvenser för individen. Vi har ett regelverk för sjukförsäkringen som den förra borgerliga regeringen införde och sedan ändrade under hot om misstroendevotum. Regeringen tillsatte en utredning tidigare i våras som ska se över hur lagstiftningen och stödet till Försäkringskassan kan utvecklas för att råda bot på de negativa konsekvenserna.

Det finns flera delar kvar att arbeta med för Sveriges kommande regering vad gäller sjukförsäkringen. Med det arbete vi har påbörjat finns goda förutsättningar att arbeta vidare för en trygg sjukförsäkring som sätter människan i centrum.

Rikard Larsson, vice ordförande för riksdagens socialförsäkringsutskott (S)

Björn Peterson, ledamot i riksdagens socialförsäkringsutskott (S)

Marianne Pettersson, ledamot i riksdagens socialförsäkringsutskott (S)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Sjukförsäkring

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev