Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Rösta i EU-valet om du värnar svensk forskning

Visste du att EU är näst största finansiär av svensk forskning? Din röst är därför viktig ur många aspekter. Inte bara för att säkra fred samt underlätta handel och rörlighet för varor och tjänster. Men också för att påverka att EU sysslar med rätt saker, och vad kan vara viktigare än forskning?

Publicerad: 9 maj 2014, 09:32

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

EUForskningspolitik

Sverige och EU står inför stora utmaningar de kommande åren och det vill jag att Sverige ska vara med och påverka.

Alliansregeringen har sedan den tillträdde haft höga ambitioner när det gäller svensk utbildning. Satsningarna på forskning har varit mycket stora och år 2016 kommer de att ha ökat med hela 9 miljarder kronor eller 30 procent, jämfört med den senaste socialdemokratiska forskningsbudgeten som löpte till 2009. Nivån är historisk och innebär att Sverige fortsatt kommer att vara en konkurrenskraftig kunskapsnation där forskning och innovation bedrivs med hög kvalitet och dessutom bidrar till hög tillväxt.

Förutom dessa mycket stora ekonomiska satsningar från regeringen är EU en viktig finansieringskälla. Vid uppföljning av det senaste forskningsprogrammet i EU (FP7) visar det sig nämligen att svenska forskare har varit framgångsrika. Av totalen forskningsmedel som fördelats har de svenska lyckats få hem 3,8 %. Bara under 2011 handlade det om drygt 2 miljarder kronor. Östergötland, med Linköpings universitet i spetsen, håller sig väl framme bland svenska län och placerar sig på en hedrande femte plats.

I europeisk samverkan sker också satsningar på infrastruktur som är viktiga för forskning. Det gäller inte minst forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. Båda dessa anläggningar är av världsklass och under planering respektive uppbyggnad i Lund. ESS, den Europeiska Spallationskällan, är att jämföra med ett gigantiskt mikroskop som kommer att vara viktigt för forskare inom alltifrån materialvetenskap till miljö. Medan MAX IV är en anläggning med synkrotront ljus som ska användas vid experiment och mätningar inom bland annat medicin och biologi. Redan idag finns det så kallade Max-labbet som årligen möter drygt 900 användare från cirka 30 länder.

Båda dessa exempel kommer att ge Sverige stor internationell synlighet och attrahera såväl forskare från hela världen som högteknologiskt näringsliv. Något som är av stor betydelse för ett litet land som Sverige. För att höja kvaliteten och maximera de resurser som finns inom forsknings- och innovationsområdet är samarbete över nationsgränserna nödvändigt.

Vi moderater tror på Europa och ser Sverige som en viktig aktör i det europeiska samarbetet.

De fördelar som samarbetet ger oss drar vi alla nytta av samtidigt som vi stärker den svenska rösten i Europa. Vi vill att Sverige fortsatt ska vara en konkurrenskraftig kunskapsnation där forskning och innovation bedrivs med hög kvalitet och bidrar till hög tillväxt, stark innovationskraft och högkvalificerade jobb. EU-valet den 25 maj är därför viktigt.

Betty Malmberg, riksdagsledamot (M), sitter i utbildningsutskottet sedan 2006

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

EUForskningspolitik

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev