fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Revisionen en viktig del av demokratin

En sak som inte får glömmas bort i debatten om den kommunala revisionens vara eller icke vara är dess roll som en av tre pelare i den demokratiska processen, skriver två före detta kommunförbundsrevisorer.

Publicerad: 14 september 2011, 05:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Revision

I Dagens Samhälle nr 27/2011 skriver Anders Haglund under rubriken ”Gör kommunal revision frivillig” en intressant och läsvärd debattartikel. På samma tidnings webbsida kan man också läsa ett debattinlägg av Henning Bask, kommunpolitiker (S), Norberg, med rubriken ”Avskaffa lekmannarevisionen”.

Haglund konstaterar inledningsvis att den kommunala revisionen under senare tid varit föremål för många utredningar, men att ingen av dessa utredningar har dristat sig att överväga ett förslag att göra delar av den kommunala revisionen frivillig. Och det är klart att man kan fråga sig varför. Utredningarna har ju ändå behandlat det mesta. Dock tycker vi att nuvarande revision på sätt och vis redan är frivillig genom att kommunerna och landstingen själva avgör omfattning med mera.

En sak som slår oss är att vare sig Haglund eller Bask tar upp aspekten med revisionen som en viktig del i vårt kommunaldemokratiska styrelseskick, där en viktig utgångspunkt är att medborgarna ska kunna föra dialog med kommunens revisorer. Självfallet är det i detta sammanhang mycket viktigt att inse betydelsen av att revisorerna är oberoende och har rätt kvalifikationer för sitt uppdrag. Och vår uppfattning, efter att ha varit kommunala och landstingskommunala revisorer i ett antal år, är att såväl partierna som fullmäktigeförsamlingar har en allt större insikt i dessa frågor.

För att inte kasta ut barnet med badvattnet är det viktigt att vi tar tillfället i akt och för en konstruktiv debatt i de här frågorna. Därför tycker vi (som gamla kommunförbundsanställda och tidigare kollegor med Haglund) att Haglunds debattinlägg är ett utmärkt underlag för en sådan debatt.

När det gäller inlägget av Henning Bask har vi dock en del frågetecken. För det första känner vi inte igen oss i hans beskrivning. Att den kommunala revisionen för länge sedan överlevt sig själv och bör avskaffas eftersom den inte fyller någon funktion är väl ändå att ta i. Vår bild är att revisionen tas på stort allvar och att man i de flesta kommuner och landsting arbetar mycket seriöst med dessa frågor. Att kunskapen hos revisorerna är minimal är väl också ett påstående som kan diskuteras. I så fall får man nog göra en studie om det finns någon skillnad i detta avseende mellan förtroendevalda i nämnder och styrelser och kommunala revisorer.

Låt oss inte glömma att kommunallagen bygger på att det ska finnas tre nivåer i vårt styrelseskick, den beslutande, den verkställande och den granskande. Att plocka bort hela verksamhetsrevisionen utanför kommunallagens regelsystem tål nog att tänka på. Ur ett medborgarperspektiv är det väl denna del som känns som absolut viktigast.

I detta sammanhang tycker vi också att det vore värt att i kommande diskussioner även ta upp de synpunkter som finns i ESO:s rapport 2010:6 ”Revisionen reviderad – en rapport om en kommunal angelägenhet.” Och för att inse spännvidden i diskussionen om den kommunala revisionen kan vi väl påminna om att det har väckts förslag om att grundlagsreglera den kommunala revisionen.

Gerhard Annvik mfl, Revisor, Göteborgs stad

Lars Munters, fd vd Komrev AB och fd förtroendevald revisor i Falu kommun och Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Revision

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev