Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Replik: Låt färdiga poliser läsa in examen”

Det är för att polisutbildningen fortfarande ligger utanför högskolesystemet, som så lite hänt inom polisforskningen. På Södertörns högskola är vi positiva till att ändra på det.

Publicerad: 2 mars 2017, 10:17

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Våra ambitioner är alltså höga. Men mycket beror på vad som händer med regeringens planer på att göra polisprogrammet till en högskoleutbildning.”

Foto: Polisen


Ämnen i artikeln:

PolisenForskningHögskolanUtbildning

Anders Sandberg och Jörgen Lundälv har i olika media kritiserat bristen på polisforskning i Sverige och ställt tre frågor till ansvariga för grundutbildningen till polis. Då polisprogrammet är en uppdragsutbildning är det formellt sett Polismyndigheten som styr det. Som ansvariga för programmet på Södertörns högskola vill vi likafullt dela några tankar kring de tre frågorna och hur vi ser på polisutbildningens framtid.

”1) Vad har utbildningsorterna gjort och vad har de för några planer för att närma sig ambitionerna att införa och upprätthålla forskarutbildning och senior forskning i polisvetenskap och tvärvetenskap?”

Vi tycker det är bra att behovet av förstärkt polisforskning uppmärksammas. Det finns mycket att göra på detta fält, inom de områden som författarna nämner men också andra, exempelvis polisers professionella omdöme och polisiärt/brottsförebyggande arbete i storstadsmiljöer.

Vi arbetar för att engagera seniora forskare från olika ämnen, men har också för avsikt att utlysa lektorstjänster i polisiärt arbete och anställa en gästprofessor för att forma en aktiv mångvetenskaplig forskningsmiljö i anslutning till utbildningen. Viktiga frågor för den polisforskning vi vill bygga upp är polisiärt arbete i storstadsmiljöer, mångfald (exempelvis genus, mångkultur och interkulturella relationer) samt bemötande och praktisk kunskap.

Läs originalinlägget: Poliselever blir blåsta på utlovad forskning

”2) Vad finns det för förklaringar till att forskarutbildning i polisvetenskap inte har kommit längre sedan polisprogrammet introducerades för 16 år sedan (år 2001)?”

Huvudorsaken är att polisprogrammet inte formellt är en högskoleutbildning, vilket gör att de som utbildas inte kan gå vidare till forskarstudier. Vi ser behov av en nationell satsning på forskarutbildning i polisiärt arbete, men menar att det är avgörande att denna engagerar yrkeserfarna poliser och utvecklas i nära samverkan med polisprofessionen.

Därför menar vi att det snabbt behöver skapas en kompletterande utbildning där redan utbildade poliser kan läsa in akademisk examen. En sådan kan gärna vara erfarenhetsbaserad utifrån mönster som prövats tidigare inom Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola.

”3) Vad händer om man inte når målet att realisera polisforskningen och den tvärvetenskapliga forskningen och koppla den till den etablerade men också nya polisutbildningen i landet?”

I högskolans remissvar på högskoleutredningen (SOU 2016:39) har vi tryckt på att ordentliga resurser måste ges till uppbyggnad av polisforskning, liksom att denna måste utvecklas i nära samspel med polisen och polisutbildningen. Det är viktigt att binda samman forskning och utbildning. Vi ser gärna ett ökat samarbete med polisen när det gäller att utveckla och skapa resurser för denna forskning.

Våra ambitioner är alltså höga. Men mycket beror på vad som händer med regeringens planer på att göra polisprogrammet till en högskoleutbildning: först när så blir fallet får vi förutsättningar för att verkligen binda samman utbildning och forskning och låta poliser gå vidare till forskning.

Att så lite hänt inom polisforskningen beror till stor del på att polisutbildningen ännu ligger utanför högskolesystemet. Södertörns högskola är därför positiv till den föreslagna förändringen. Det är i utbytet mellan polisiär praktik och vetenskaplig forskning som nyskapande och tillämpbar kunskap kan produceras.

Anders Fjällhed, prefekt, Polisutbildningen Södertörns högskola

Nils Ekedahl, vicerektor för utbildning vid Södertörns högskola

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev