Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Ren symbolpolitik – som försämrar integrationen

Tidsbegränsade uppehållstillstånd är dåligt för integrationen, innebär sämre arbetsmarknadsanknytning, större kostnader för asylprövningar och ökar den psykiska ohälsan hos de asylsökande, skriver Robert Andersson, avgående ordförande för Liberala studenter Stockholm.

Publicerad: 22 oktober 2015, 09:57

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

FP och C bör tillsammans gå emot Moderaterna och stå upp för permanenta uppehållstillstånd.

Foto: Frankie Fouganthin


Ämnen i artikeln:

UppehållstillståndFlyktingmottagandeAsylsökandeFlyktingkrisen

Moderatstämman beslutade nyligen att tidsbegränsade uppehållstillstånd (TUT) ska bli det normala. Beslutet motiveras inte av att det bidrar till en bättre och effektiv integration utan genom att det harmonierar Sverige med övriga Europa.

Vidare påstår man att tidsbegränsade uppehållstillstånd skulle innebära färre asylsökande i Sverige – detta utan att säga att redan 90 procent av alla asylsökande i EU redan har sökt eller söker uppehållstillstånd i länder med tidsbegränsade uppehållstillstånd.

Man lyfter i de flesta fall upp Tyskland som ett föregångsland som tillämpar tidsbegränsade uppehållstillstånd men glömmer att Tysklands arbetsmarknad tillåter enklare jobb, så kallade ”mini jobs”, med en lägre ingångslön. Trösklarna in på arbetsmarknaden är därmed låga och integrationen för nyanlända enklare att påbörja med egen livsförsörjning. Där tillåter man olikheter i kompetens att stå för en egen försörjning i motsats till Sverige.

Tidsbegränsade uppehållstillstånd skulle därmed inte göra någon särskild skillnad för asyltrycket på Sverige. Förutom att försämra och försvåra integrationen för de som får tidsbegränsade uppehållstillstånd. Vår enda styrka i dag är det permanenta uppehållstillståndet.

I Sveriges fall skulle tidsbegränsade uppehållstillstånd inte bara vara dåligt för integrationen, det skulle dessutom innebära sämre arbetsmarknadsanknytning, större kostnader för asylprövningar och öka den psykiska ohälsan hos de individer som redan upplevt det vi andra skulle betrakta som en mardröm. Den samlade forskningen är entydig – permanenta uppehållstillstånd är det bästa för integrationen.

Att Moderaterna slår fast att TUT är det bästa för Sverige är ren och skär symbolpolitik som visar en höger fattig på idéer om integration. En höger som sätter systemet före den enskilda människan och som pläderar för en reform som dessutom inte kommer ge de efterlängtade effekterna.

Trots att vi upplever den värsta flyktingkrisen är inte tidsbegränsade uppehållstillstånd det bästa för Sverige. Tidsbegränsade uppehållstillstånd utnyttjar inte drivkraften och resurserna hos den enskilde, de krossar framtidstron om ett liv i Sverige och försätter arbetsföra och friska människor i passivitet.

Folkpartiet bör tillsammans med Centerpartiet ta tydlig ställning för en bra och effektiv integrationspolitik och stå upp för att ge människor permanenta uppehållstillstånd. Valet står mellan bra och dålig integration, mellan populism och forskning, mellan individualism och system. Stå upp för den enskilda individen och dess rätt till ett liv i frihet. Sätt individen före systemet och gå i konflikt med facken för en modern och tidsenlig arbetsmarknad som formas efter en globaliserad värld.

Permanenta uppehållstillstånd är inte bara en fråga om hederlig liberal politik. Det är en fråga om enskilda individers möjlighet till livsförsörjning i ett fritt land. Det är en fråga om vi ska ha en bra eller dålig integration. Permanenta uppehållstillstånd är bra för integrationen – integration är ett nationellt intresse.

Robert Andersson, avgående ordförande för Liberala studenter Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev