Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Regionala strategier bör styra innovationsresurserna

När forskningspropositionen blir verklighet menar vi att de 17 målen i Agenda 2030 tillsammans med regionala strategier måste styra satsningarna. Bara då kan vi stärka befolkningens hälsa, finna svar på den ökade urbaniseringens dilemman och säkerställa hållbar energiförsörjning.

Publicerad: 5 april 2017, 08:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

InnovationRegionerForskningspolitikForskningAgenda 2030

En ny utvärdering av Skånes internationella innovationsstrategi visar att Skåne kan bli Europas mest innovativa region till 2020. Men den visar också att strukturella problem på arbetsmarknaden samt bristande integration och kompetensförsörjning hindrar detta. Vi som stora aktörer i regionen ska ta ett stort ansvar för utvecklingen, och gör det genom att prioritera områden där akademi, offentlig sektor och näringsliv har störst potential att nå internationella framgångar. Men vi behöver också statliga åtgärder i form av fler utbildningsplatser, relevanta arbetsmarknadsprogram samt forsknings- och innovationssatsningar som stödjer den smarta specialiseringen.

Redan 2011 lades grunden för Skånes internationella innovationsstrategi genom satsningen på de tre innovationsområdena smarta hållbara städer, smarta material och personlig hälsa. Det var den första strategin med inriktning på smart specialisering i Sverige. Samtliga innovationsområdena svarar mot samhällsutmaningar i Agenda 2030 ochkan få effekt långt utanför landets gränser.

Det kan handla om att förenkla och förbättra medborgarnas tillgång till vård via smarta telefoner, att förlänga matens hållbarhet och minska energiåtgången genom nya smarta förpackningar eller att använda fordon för transporter mellan och inom våra städer på ett effektivare sätt, att tillsammans med en konstnär utveckla ett boendeområde med de boendes egna uttryck. Detta gör Skåne till en testbädd för framtidens lösningar.

I utvärderingen jämförs Skåne med de ledande innovativa regionerna i Europa (så kallade leading innovators) och på flera områden står sig regionen väl. Skåne har haft den näst högsta tillväxten och har en betydligt högre andel patent per invånare än de flesta andra regioner. Den totala bruttoregionalprodukten är emellertid bland de lägsta, även om regionen nu närmar sig de andra. För att ta ytterligare ett kliv krävs fler högkvalificerade arbeten vid teknik- och innovationsintensiva arbetsplatser.

Sverige mår bra av att flera regioner växer. Vi fattar dagligen beslut som utgår från vår internationella innovationsstrategi för att bli Europas mest innovativa region. Men Skåne är en tudelad region. Samtidigt som det är en av landets mest expansiva regioner och den enda som delar arbets- och företagsmarknad med ett annat lands huvudstad, är arbetskraftsdeltagandet lägst i landet. Vi klarar därför inte detta själva.

Bara med stöd av nationella och internationella insatser kan vi minska den klyfta som riskerar att förvärras i Skåne. Och bara om vi nyttjar den kompetens som redan finns inom exempelvis hållbar stadsutveckling och nya smarta material kommer tidigare insatser tas till vara fullt ut i Sverige.

När riksdagen väl beslutat om forskningspropositionen måste regeringen nu underlätta för internationellt näringsliv att investera i anslutning till forskningsinfrastruktur i Skåne, säkerställa att satsningar på hållbar stadsutveckling görs där kompetensen redan finns samt skapa fler utbildningsplatser. Och detta redan i höstens budgetproposition och i kommande regleringsbrev för de forsknings- och innovationsfrämjande myndigheterna.

Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande (S), Region Skåne

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande (S) Malmö

Kerstin Tham, rektor Malmö högskola

Torbjörn von Schantz, rektor Lunds universitet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev