Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Regeringens vägunderhåll är en fara för Sverige

Snöoväder och halka har på senare tid orsakat avåkningar, masskrockar och stängda vägar. Vissa extremväder är svåra att planera för, men i ett land där snön faller varje år borde vi ha bättre beredskap. Moderaterna oroas av att regeringen underinvesterar i vårt vägnät och låter vägar förfalla. Därför satsar vi sex miljarder mer än regeringen på vägunderhåll i den kommande nationella transportplanen, skriver Jessica Rosencrantz, trafikpolitisk talesperson (M).

Publicerad: 7 mars 2018, 12:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: ThomasG/Colourbox


Ämnen i artikeln:

TransporterTrafik

Vägnätet är en grundstomme i Sveriges infrastruktur och en förutsättning för jobb och tillväxt i hela landet. När vägarna blir sämre eller snöröjningen brister drabbas familjer och företag, och människor får svårare att klara livspusslet. Därför behöver vi fungerande vägar. Men med regeringens otillräckliga satsningar kommer vårt framtida vägnät varken vara tillgängligt eller säkert.

De kommande åren höjs medlen till järnvägsunderhåll med 47 procent. Moderaterna välkomnar höjningen och vi matchar varenda krona i vår budget. Samtidigt är vi bekymrade över att regeringen bara ökar anslagen till vägunderhåll med sju procent. Det är alldeles för lite. Pengarna ska räcka till att underhålla landets alla vägar och broar, men också till vinterväghållning under årets kallare månader.

Konsekvensen av regeringens politik är att vägar på flera håll i Sverige försämras, enligt Trafikverket. Värst drabbade är vägarna i lands- och glesbygd. Trafikverket betonar också att regeringens politik riskerar att bygga upp en underhållsskuld på vägsidan. Politiken får inte göra samma misstag med våra vägar som den gjorde med järnvägen under decennier, innan alliansregeringen dubblerade järnvägsunderhållet.

Regeringens nedprioritering av vägunderhållet sker samtidigt som Trafikverket beslutar att sänka hastigheten på ett stort antal vägar till följd av bristande trafiksäkerhet. Det är orimligt att hastigheter ska sänkas för att regeringen inte vill satsa tillräckligt på vägunderhåll. Agerandet är än värre givet att regeringen, genom Trafikverket, nu avsäger sig underhållsansvaret för vägsträckor runt om i landet som staten tidigare tagit hand om.

När vägarna blir fler och längre tar Moderaterna ansvar för att underhålla vårt vägnät. Vi investerar totalt sex miljarder kronor mer än regeringen i våra vägar fram till 2029, eller 500 miljoner kronor mer varje år. För Moderaterna är säkra och plogade vägar ett måste, särskilt i ett stort och transportberoende land som Sverige.

Nollvisionen om att ingen ska dödas eller allvarligt skadas i trafiken har brett stöd i Sverige. Därför är det olyckligt att regeringens politik går i motsatt riktning. För en sak är säker: försämrad vägstandard och bristfällig snöröjning bidrar inte till ökad trafiksäkerhet.

Dessutom behöver Sverige fungerande vägar för att kunna ställa om till framtidens transportsystem. Morgondagens bil kan vara klimatneutral och drivas av biobränslen eller el – men den måste fortfarande ha bra vägar att köra på. I dagarna presenteras också utredningen om självkörande bilar, en utveckling som kommer ställa nya krav på vår infrastruktur.

Vi tar ansvar för jobb, tillgänglighet och konkurrenskraft i hela Sverige genom att inte ställa trafikslag mot varandra. Vi matchar därför varje krona regeringen lägger på järnvägen och lovar samtidigt högre anslag till vägunderhåll. Moderaterna vill utveckla vårt vägnät, inte låta det försämras. Och snön kommer att falla även nästa år.

Jessica Rosencrantz, trafikpolitisk talesperson (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

TransporterTrafik

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev