Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Regeringens samhällsbygge misslyckas utan hyresrätter

55 miljoner satsas på regelförenklingar och kompetenshöjande åtgärder på bostadsområdet i regeringens budget för 2017 och det är naturligtvis bra. Men fortfarande nämns den ekonomiska obalans som råder mellan olika boendeformer inte med ett enda ord. Samhället kan investera i välfärd, arbetsmarknad och infrastruktur - men har människor ingenstans att bo så utvecklas inte samhället i den takt det skulle kunna utvecklas.

Publicerad: 21 september 2016, 08:25

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Regeringen måste visa att det finns en politisk vilja att säkra goda bostäder för alla oavsett inkomst eller härkomst, skriver Hyresgästföreningen.

Foto: Jonas Ekströmer, TT


Ämnen i artikeln:

MiljonprogrammetBostadsbyggandeBostadsbristenBostadspolitikBudget 2017

Det saknas även större satsningar på hållbarhet i miljonprogrammen. Satsningar på båda dessa områden skulle ge direkt effekt, inte minst i form av ett ökat byggande och upprustning av hyresrätter.

Sverige har ett av de mest generösa systemen inom EU för stöd till det ägda boendet. Problemet är att det sker helt och hållet på det hyrda boendets bekostnad. Det ägda boendet har fram till i dag fått nästan 40 miljarder per år genom rot-avdrag och ränteavdrag. Hyresrätten får noll kronor.

Det är varken en rimlig eller särskilt rättvis fördelning av våra gemensamma resurser. Hyresrätten är i dag missgynnad skattemässigt och om det är både politiska partier och statliga utredningar eniga. Det är därför dags att politiken åtgärdar det.

Regeringen måste också våga ta tag i de stora skattefrågorna som rör hela det bostadspolitiska området. Här krävs blocköverskridande samtal och överenskommelser för att komma framåt.

Men det krävs också en tydlig signal från regeringen om vikten av bostadsfrågorna. Investeringar för att få fram fler bostäder måste ses som en del av en större samhällssatsning. Sveriges politiker behöver visa att bostadspolitiken är en angelägenhet för hela samhället som går över partigränser.

Det är dags att återuppta vårens bostadssamtal. Men då krävs att även övriga partier är öppna för diskussioner och redo att återuppta samtalen för att få fram konstruktiva förslag som på allvar för utvecklingen framåt.

I den regeringsförklaring som statsministern höll i förra veckan betonades samhällsbygget Sverige. Då är det lite märkligt att inte bostadsfrågan är en viktigare del i regeringens budgetsatsning.

Samhället kan investera i välfärd, arbetsmarknad och infrastruktur men har människor ingenstans att bo i närheten av sitt arbete så utvecklas inte samhället i den takt det skulle kunna utvecklas.

Tillväxten i vårt samhälle är beroende av tillgången på arbete, välfärd och bostäder – och inte minst hyresrätter som bidrar till människors möjligheter att flytta till och från arbete och anpassa sig efter familjeförändringar.

Men om denna flexibilitet ska bli verklig måste byggandet av bostäder som vänder sig till hushåll med normala och låga inkomster öka rejält. Då krävs en massiv satsning på hyresrätter med rimliga hyror. Regeringen satsar de kommande åren stora summor på att förbättra infrastrukturen i landet.

Ett steg för att förstärka effekten av detta borde vara att samtliga större infrastruktursatsningar kopplas till krav på byggande av bostäder, inte minst hyresrätter.

Regeringen måste gå före och visa att det finns en politisk vilja och en målsättning att säkra goda bostäder för alla oavsett inkomst eller härkomst. I det arbetet får inte de människor som redan bor, och alla de som kommer att bo, att glömmas bort.

De offentliga investeringarna i bostäder behöver kombineras med ett ökat bostadsbidrag för att säkra att boendeutgiften även för dem med låga inkomster ligger på rimliga nivåer. Först då kan vi på allvar börja tala om samhällsbygget Sverige.

Mariell Juhlin, chefsekonom Hyresgästföreningen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev