Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Regeringens ”investeringar” ger en utgiftsexplosion

Sveriges stora överskott åren fram till finanskrisen 2008 är en viktig förklaring till att vi klarat krisen bättre än de flesta andra länder. Därför är det problematiskt att regeringen nu överger överskottsmålet. Sverige blir mer sårbart och får sämre handlingsutrymme i nästa kris.

Publicerad: 6 mars 2015, 12:08

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Ekonomisk politikInfrastrukturinvesteringarRegeringen vill slopa överskottsmålet

REPLIK. TCO:s chefekonom Göran Zettergren skriver i sin debattartikel ”Överskottsmålet tillhygge i politiskt tjuvspel” i Dagens samhälle (5/3) att överskottsmålet har hindrat och fortsätter att förhindra finanspolitisk stimulanspolitik. I själva verket är överskottsmålet, med ett högt sparande i goda tider, en garant för att möjliggöra stimulanser i en kraftig nedgång. Sveriges stora överskott åren fram till finanskrisen 2008 är en viktig förklaring till att Sverige klarat krisen bättre än de flesta andra länder. Det är därför det är problematiskt att regeringen nu överger överskottsmålet. Sverige blir mer sårbart och får sämre handlingsutrymme i nästa kris.

För att nå sin slutsats om att överskottsmålet har hindrat finanspolitisk stimulanspolitik måste Zettergren skriva om historien. Till exempel hävdar han att alliansregeringen inte vidtog finanspolitiska stimulanser i samband med finanskrisen 2008. Han bortser då från att det finansiella sparandet sjönk med över fyra procent av BNP mellan 2007 och 2009 vilket utgjorde en finanspolitisk stimulans. Som jämförelse kan nämnas att sparandet i samband med IT-kraschen, då Zettergren framhåller att stimulanser vidtogs, sjönk med fyra och en halv procent mellan åren 2000 och 2002.

Han bortser också från att kommunerna fick 17 miljarder extra för att hålla uppe efterfrågan i kommunerna och undvika uppsägningar. Han bortser från att rotavdraget infördes för att stimulera byggbranschen, att nystartsjobben gjordes mer förmånliga och att resurserna till utbildningsväsendet tillfälligt ökades i samband med krisen. Han verkar inte heller anse att jobbskatteavdragen 2009 och 2010 på nära 25 miljarder kronor på något sätt skulle ha stimulerat efterfrågan. Detta trots att det har varit hushållens konsumtion som har hållit uppe tillväxten i Sverige när exporten och de privata investeringarna gått trögt.

Åren efter krisen stimulerades ekonomin ytterligare, bland annat genom ökade satsningar på infrastruktur och forskning, men också genom att ytterligare stärka den privata efterfrågan genom skattesänkningar.

Med denna felaktiga historieskrivning kommer Zettergren till slutsatsen att Sverige borde investera betydligt mer här och nu (utan att nämna att Sverige redan i dag investerar mest som andel av BNP bland jämförbara länder). Lönsamma investeringar är bra att göra oavsett konjunkturläge, men att det skulle finnas en mängd ”spadfärdiga projekt” är en myt; stora byggprojekt av den typ som skulle påverka efterfrågan i ekonomin tar både fem och tio år att planera. Det är anledningen till att infrastrukturinvesteringarna endast ökades måttligt under finanskrisen, det saknades helt enkelt projekt som kunde dras igång omedelbart.

Samma tidshorisont gäller bostäder. Med de planprocesser som råder i dag tar det ofta minst fem år att få bygglov, särskilt i tätbefolkade områden. Att regeringen i denna mandatperiod skulle kunna öka de statliga investeringarna i tillräckligt stor omfattning förefaller därför osannolikt.

För den nuvarande regeringen är alla utgifter investeringar, oavsett om det är barnomsorg, bostäder eller arbetsmarknadsåtgärder för kulturarbetare. Effekten av kraftiga stimulanser som TCO förslår i kombination med svårigheten att genomföra investeringar skulle bli en utgiftsexplosion, för allt utom just det som i vanliga fall benämns investeringar. Inte ens Keynes skulle anse att det vore klok konjunkturpolitik.

Jesper Ahlgren, chefekonom Timbro

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev