tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Regeringen väljer riskabel väg mot sjuktalen

Sjukfrånvaron ökar igen och då väljer regeringen att ta bort tidsgränsen i sjukförsäkringen – trots myndigheternas varningar. Det är en mycket riskabel väg att gå och riskerar att skada statens ekonomi, skriver Moderaternas talesperson i sjukförsäkringsfrågor.

Publicerad: 1 oktober 2015, 09:12

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Att i detta läge välja att driva en politik som man vet kommer att öka sjukskrivningarna är djupt oansvarigt. \


Ämnen i artikeln:

SjukskrivningarSocialförsäkringarSjukfrånvaroFörsäkringskassanSjuktalen ökar

Sjukskrivningarna ökar återigen. Utvecklingen drivs till stor del av ökande psykiska diagnoser och vi ser fortfarande stora skillnader i sjukfrånvaron mellan män och kvinnor.

När Alliansen lämnade regeringsmakten 2014 var 230 000 färre personer sjukfrånvarande än 2006. En genomsnittlig person i arbetsför ålder var borta från arbetet på grund av sjukdom i genomsnitt 13 färre dagar per år jämfört med 2006.

Tyvärr riskerar dessa framsteg att raderas ut av regeringen Löfvens politik.

Samtidigt som sjukfrånvaron ökar, om än från en betydligt lägre nivå än förra gången, börjar regeringen riva upp de strukturreformer som gjordes inom sjukförsäkringen.

Att avskaffa den bortre tidsgränsen är en mycket riskabel väg att gå. Först och främst drabbas de sjukskrivna som riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden för gott. Skulle utanförskapet återigen öka kraftigt riskerar dessutom de ökade kostnaderna som följer i dess spår att äta upp resurser som skulle behövas till annat.

Såväl Försäkringskassan som Arbetsförmedlingen och Inspektionen för socialförsäkringen menar att tidsgränserna fyller en viktig funktion. Alla tre expertmyndigheterna är kritiska till regeringens förslag att avskaffa den bortre tidsgränsen.

Försäkringskassan har beräknat att kostnaderna för sjukpenningen kommer att öka från lite drygt 27,5 miljarder 2014 till nästan 40 miljarder 2018. Att i detta läge välja, som regeringen gör, att driva en politik som man vet kommer att öka sjukskrivningarna är djupt oansvarigt.

Att göra det vid en tidpunkt när kostnaderna redan skenar är att riskera att undergräva statens ekonomi.

Den pågående utgiftsökningen i sjukförsäkringen måste mötas. Men inte genom att reformer som visat sig fungera rivs upp på grund av ideologisk närsynthet. I stället för att montera ned det som haft effekt, borde regeringen utveckla det som inte fungerar tillräckligt väl och stärka rehabiliteringskedjan.

Försäkringskassans arbete har, tillsammans med de striktare reglerna för beviljande av förtidspension och tydliga tidsgränser i sjukförsäkringen, varit avgörande för att få ned sjukfrånvaron till en betydligt rimligare nivå.

Men Försäkringskassans roll och uppdrag bör ytterligare förtydligas och förstärkas. Försäkringskassan bör få ett särskilt uppdrag att öka och förbättra den uppföljning och de kontroller som ska ske vid de uppsatta tidsgränserna, särskilt vid 90 och 180 dagar.

Vi moderater har också lagt förslag om en ytterligare karensdag vid dag 15 i sjukskrivningsperioden. Vi kommer i vår egen budgetmotion också att säga nej till den neddragning av rehabiliteringsgarantin på 250 miljoner kronor som regeringen föreslagit.

I stället kommer vi att tillföra 150 miljoner för att möta de stigande ohälsotalen. Vi föreslår också att hälso- och sjukvårdslagen, i linje med den parlamentariska socialförsäkringsutredningens förslag, ska innefatta krav på behandlings- och rehabiliteringsplanering samt krav på samverkan mellan arbetsgivare, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Vi välkomnar att regeringen vill definiera ett mål för sjukfrånvarons utveckling. Men för att det inte ska bli lika verkningslöst som det mål Stefan Löfven tidigare presenterat för arbetslöshetens utveckling till 2020 krävs mindre prat och fler reformer.

Regeringen och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll borde släppa lite på prestigen och i stället börja lyssna till de många myndigheter och forskare som varnar för att nuvarande politik leder fel.

Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev