Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Regeringen stänger inte dörren för fattiga studenter

Vi ska inte stänga dörren för utländska studenter på svenska högskolor och universitet, utan tvärtom fortsätta driva på internationaliseringen av den högre utbildningen. Redan nästa år kommer tilldelningen av stipendier till studenter från fattiga länder öka igen.

Publicerad: 27 januari 2015, 10:47

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Högskolan

REPLIK Internationalisering av svensk högskoleutbildning är en förutsättning för Sveriges ställning som kunskapsnation. Öppenhet, rörlighet och samarbete är helt grundläggande för att vi ska kunna hävda oss i den internationella konkurrensen, erbjuda en mångfacetterad studerandemiljö på svenska högskolor och universitet, men också för att bidra till andra länders utveckling.

Inte minst måste fler talanger från fattigare länder lockas till svenska högskolor och universitet. Tyvärr har vi kunnat se hur antalet utomeuropeiska studenter minskat i Sverige sedan studieavgifterna infördes 2011. Det är en helt oacceptabel utveckling som måste vändas.

I en debattartikel i Dagens Samhälle, publicerad 14 januari, skriver fyra representanter för Lunds universitet att Svenska Institutet endast kommer att kunna dela ut 25 nya biståndsstipendier till studenter från fattigare länder under 2015 – i jämförelse med 500 året tidigare. Artikelförfattarna är mycket kritiska och menar att Sverige med detta stänger dörren för en stor grupp utländska studenter.

Jag delar artikelförfattarnas syn på vikten av internationalisering och instämmer i att antalet nya biståndsstipendier blir för få i år. Samtidigt ser jag ett behov av att räta ut de missförstånd som tycks finnas i debatten. Det är nämligen inte korrekt att – som artikeln gör – ge sken av att utvecklingen skulle bero på kraftiga besparingar av regeringen.

I både regeringens och de borgerliga partiernas budget för 2015 anvisas 210 miljoner kronor för stipendier till avgiftsskyldiga studenter. Detta är samma belopp som för 2014 och en ökning jämfört med åren tidigare. De tilldelade resurserna har alltså inte blivit mindre – tvärtom har de ökat.

Så, varför har då inte Svenska Institutet möjlighet att dela ut fler biståndsstipendier i år? Bakgrunden är att det fanns en tidigare beräkning om att ytterligare 50 miljoner kronor skulle fördelas till stipendier för avgiftsskyldiga studenter 2015. Utrikesdepartementet har dock varit tvungna att backa om dessa medel. Merparten av stipendierna beviljas dessutom på två år, vilket innebär att hälften av de tilldelade budgetmedlen bör beviljas årligen.

Svenska Institutet har dock nyttjat förra årets budget för att bevilja nya stipendier maximalt, och dessutom tagit höjd för den tidigare aviserade budgethöjningen. Följden blir nu att Svenska Institutet endast kan bevilja högst 25 nya stipendier i år. Men detta är alltså inget permanent tillstånd – redan nästa år kommer stipendietilldelningen att kunna bli betydligt mer omfattande.

Vi socialdemokrater har alltid arbetat för att fler människor oavsett bakgrund ska kunna läsa vidare på högskolor och universitet. Det kommer vi att fortsätta med – även i en allt mer globaliserad värld. Därför är vi också beredda att se över såväl studieavgifterna som hur vi kan utveckla stipendiemöjligheterna för utländska studenter.

Sverige ska aldrig isolera sig, utan bejaka globala utbyten och aktivt bidra till en bättre utveckling i världen. Internationaliseringen av den högre utbildningen ska öka, kvaliteten på undervisningen höjas och rekryteringen av studenter breddas. Bara så kan vi möta framtidens utmaningar.

Lena Hallengren, ordförande i riksdagens utbildningsutskott (S)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Högskolan

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News