Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Regeringen ser passivt på när polisen försvagas

Svensk polis står inför stora utmaningar och får allt fler uppgifter. Samtidigt bortser regeringen från behovet av resursförstärkningar. För oss moderater är det en fullkomligt oacceptabel utveckling.

Publicerad: 10 maj 2016, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ökad trygghet för hela befolkningen fordrar en närvarande och synlig polis. Det gäller såväl i storstäder som i mindre orter och på landsbygden, skriver Beatrice Ask.


Ämnen i artikeln:

PolisenModeraternaKriminalitetPoliskrisen

Svensk polis måste fungera. Stölder, våldsbrott, bedrägerier, det ökade terrorhotet och framväxten av parallella samhällen i några av våra mest brottsutsatta förorter är exempel på de utmaningar svensk polis står inför. Därtill kommer de utmaningar flyktingströmmarna och befolkningsökningen innebär. I det läget duger det inte med en passiv regering som tar bort målet om att Sverige ska ha minst 20 000 poliser och heller inte ser behovet av resursförstärkningar för att rusta polisen.

För Moderaterna är det viktigt att den svenska polisen blir mer effektiv, klarar upp fler brott, är närvarande över hela landet och klarar av alla delar av det polisiära uppdraget. Under Alliansregeringen genomfördes stora satsningar på fler poliser. Nu måste vi gå vidare. Moderaterna vill utbilda och anställa 2 000 nya poliser som i huvudsak ska användas för att förstärka brottsbekämpningen i särskilt brottsbelastade områden samt i glest befolkade delar av landet.

I delar av våra storstäder har områden vuxit fram som präglas av genomgående hög kriminalitet, våld och skjutningar på öppen gata, öppen droghandel och rivaliserande kriminella gäng som kämpar om makt och pengar. I dessa områden måste polisen förstärkas för att återupprätta förtroendet för rättsväsendet och bekämpa förekomsten av parallella samhällen. Det är bland annat i dessa områden som vi vill lägga ett antal av de nya poliser vi föreslår i vår vårbudgetmotion.

Syftet med den nya polisorganisationen var en lokalt förankrad och närvarande polis som klarar upp fler brott. I dag upplever många att polisen inte räcker till. Från såväl medborgare som från polisen själva kommer starka signaler om att polisen behöver resursförstärkningar. En glesbygd där det är flera mil till närmaste polisstation eller en brottsutsatt förort där kriminella grupperingar håller lokalsamhället i ett järngrepp är i grunden symptom på samma problem; Sverige har för få poliser!

Ökad trygghet för hela befolkningen fordrar en närvarande och synlig polis. Det gäller såväl i storstäder som i mindre orter och på landsbygden. En tillgänglig polis är viktig för att förebygga brott, men framför allt när brott begåtts och ska klaras upp.

Alldeles för många brott klaras inte upp och signalen är att det kommer bli värre. Rikspolischefen varnade i en intervju med Aftonbladet i februari att polisen måste prioritera ned exempelvis kampen mot narkotikabrott och trafikbrott för att mäkta med andra delar av sitt uppdrag. Det är bekymmersamt att regeringen och inrikesminister Anders Ygeman inte tar signalerna från polisorganisationen på allvar. För oss moderater är det en fullkomligt oacceptabel utveckling.

Polisens stora utmaningar framöver kräver fler och ökade resurser. Samtidigt måste de resurserna som redan finns utnyttjas bättre. Smartare arbetssätt, ett tydligt ledarskap och en uppgradering av det polisiära fotarbetet är viktiga beståndsdelar i arbetet med en mer effektiv organisation. Tyvärr verkar det som om regeringen har abdikerat från det politiska ansvaret. Det tydliga ledarskapet som fanns under Alliansregeringens tid är nu borta.

Ibland talas det om trygghetsklyftor i Sverige. Vad vi kan se är att samtidigt som tryggheten bibehålls på en hög nivå, eller till och med förstärks, för de allra flesta finns det grupper i befolkningen där den minskar. För oss moderater är det oacceptabelt om alla inte har rätt och möjlighet till samma trygghet oavsett bakgrund eller geografisk hemvist.

Hela landet måste uppleva att polisen finns tillgänglig till alla dygnets tider alla dagar i veckan. Därför vill vi höja polisens förmåga betydligt. Vi tar ansvaret för att svensk polis ska fungera även i framtiden.

Beatrice Ask, ordförande i justitieutskottet (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev