onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

”Regeringen måste ta ansvar för assistansen”

Kommunal har varslat om konflikt inom området personlig assistans. Bakgrunden är att regeringen beslutat att inte höja assistansersättningen i samma nivå som de kollektivavtalade lönerna. Det är olyckligt att en så viktig grupp i samhället, både de anställda och brukarna, riskerar att komma i kläm, bara för att regeringen inte tar ansvar för situationen.

Publicerad: 2 september 2016, 09:29

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Att påstå att vi försöker lägga oss under märket är fel, skriver Almega i en replik till Kommunal. \ \


Ämnen i artikeln:

AssistansKommunalAlmegaLönebildningLönerFunktionsnedsättningFunktionsvariationAvtalsrörelsenLSSLSS-boenden

REPLIK Därför tar vi strid frör assistenternas löner skriver Kommunal med anledning av det lagda strejkvarslet.

Assistansföretagens totala intäkter kommer via ersättningen som bestäms av regeringen. Den höjs i år med 1,4 procent och kommer inte räknas upp mer än så kommande år samtidigt som de kollektivavtalade lönerna stiger med 2,2 procent.

Jag vill vara tydlig med att vi erbjuder 2,2 procent över hela avtalsperioden, i enlighet med märket. Vi menar att merparten av löneökningarna ska ske från 1 januari 2017 eftersom det är då assistansersättningen höjs, enligt regeringens beslut. Kommunal menar i stället att höjningen ska ske från 1 juni 2016. Att påstå att vi försöker lägga oss under märket är fel.

De senaste åren har uppräkningen av assistansersättningen varit lägre än löneökningarna, detta har urholkat de privata assistansgivarnas ekonomi. Siffror från UC för 2014 visar att cirka 3 av 10 privata assistansföretag inte nådde positivt resultat. Nästan 7 av 10 låg på en vinstmarginal på max 4 procent. Sedan 2014 års siffror har situationen förvärrats. De senaste besluten om höjd arbetsgivaravgift för unga och införandet av efterskottsbetalning tillsammans med att ersättningen från staten ökat mindre än de kollektivavtalade löneökningarna får stora konsekvenser.

Trots branschens svåra läge har Vårdföretagarna varit beredda att erbjuda Kommunal ett paket som under avtalsperioden ger medarbetarna 2,2 procent i löneökningar som slår igenom fullt ut om fyra månader, samtidigt som ersättningen från regeringen höjs.

Vi vill även hitta former för att på sikt utveckla anställningsvillkoren, vilket vi också har föreslagit i vårt paket. Det finns sedan tidigare ett konstruktivt samarbete mellan Vårdföretagarna och Kommunal kring arbetsmiljö och för att höja statusen på yrket, och som vi hoppas fortskrider.

Kommunal menar att assistansersättningen redan höjts från 1 januari i år, men de pengarna gick såklart åt för att finansiera förra avtalsrörelsens löneökningar. Även då valde regeringen och Vänsterpartiet att inte följa de kollektivavtalade löneökningarna när de beslutade om assistansersättningen. Det är märkligt att en regering som säger sig värna den svenska modellen inte följer de kollektivavtalade löneökningarna.

Personlig assistans har varit en frihetsreform för tusentals människor i många år. Nu är reformen hotad i och med den undermåliga ersättningen. En majoritet av alla med personlig assistans har själva valt en privat utförare, det är viktigt att komma ihåg i den här diskussionen.

Kommunal har tidigare visat stor förståelse för situationen. I fjol skrev vi en gemensam debattartikel där vi efterlyste en grundlig genomlysning av ersättningssystemet kopplat till intentionerna med lagen om personlig assistans.

Vi föreslog då att ersättningsmodellen skulle ses över och revideras, samt att schablonbeloppet indexuppräknas i enlighet med samhällets kostnadsutveckling i övrigt. Detta för att skapa förutsägbarhet för företagen och trygghet för de anställda. Vi hoppas och vill tro att Kommunal fortfarande står vid sitt ord om detta.

Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev