Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Regeringen måste stå upp för EU-pengar till svenskt tillväxt

Sammanhållningspolitiken har stor betydelse för hela Sveriges tillväxt och skapar konkret nytta för medborgarna. Om regeringen förhandlar bort mångmiljardbeloppen som EU fördelar i svenska regioner kommer det att få allvarliga konsekvenser, varnar SKL samt socialdemokratiska regionråd i Västerbotten, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland och Norrbotten.

Publicerad: 21 februari 2018, 04:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det behöver sparas i EU:s budget, och regeringen vill skära ner på det regionala stödet i rika länder.

Foto: Mostphotos


Ämnen i artikeln:

EURegionerTillväxtSysselsättning

Vid Europaforum Norra Sverige i Sollefteå den 21-22 februari kommer politiker för de fyra nordligaste länen lägga stort fokus på sammanhållningspolitikens roll i norra Sverige.

Genom EU:s sammanhållningspolitik skapas tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt. Politiken minskar regionala skillnader och ojämlikheter inom EU. Det görs bland annat genom att EU via fyra olika struktur- och investeringsfonder fördelar resurser till projekt och insatser lokalt och regionalt. Den funktionen har aldrig varit viktigare än i dag då ökade klyftor i samhället och nationalistiska strömningar riskerar hela EU-samarbetet.

Sammanhållningspolitiken har bidragit till 33 450 nya jobb och 18 200 nya företag i Sverige. Drygt 11 miljarder kronor har gått till investeringar inom forskning och innovation. Under pågående period, 2014 till 2020, fördelas totalt 20 miljarder kronor.

EU-kommissionen ska under våren föreslå en ny flerårig budget för EU. Förslaget kommer att följas av tuffa förhandlingar, bland annat till följd av Brexit som minskar den totala budgeten avsevärt. Sveriges regering vill att budgeten ska minska med lika mycket som Storbritannien bidrar med, det vill säga 13 procent. Regeringen vill skära ner på sammanhållningspolitiken, främst i rikare länder, Sverige inkluderat.

SKL och Europaforum Norra Sverige delar uppfattningen att den totala EU-budgeten behöver minska. Dock måste regeringen värna sammanhållningspolitiken. Inför budgetförhandlingarna i EU gör vi följande medskick till regeringen:

Arbeta för att sammanhållningspolitiken ska omfatta alla regioner i samtliga EU- medlemsländer. Inte bara för att den har stor ekonomisk betydelse inom hela unionen, utan också för att den håller Europa samman. Sammanhållningspolitiken gör dessutom allvar av principen att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Det bidrar till EU:s legitimitet på lokal och regional nivå.

Driv en position om vad sammanhållningspolitiken ska innehålla. Forskning, innovation, kompetensförsörjning, integration och klimat är viktiga områden.

Agera för att Socialfonden fortsatt ska vara en del av sammanhållningspolitiken och anpassas bättre till lokala och regionala förutsättningar. Sverige har tagit ett stort ansvar för flyktingmottagandet i EU och Socialfonden kan underlätta arbetet med att få nyanlända i sysselsättning.

Gör det möjligt för regionerna att fortsätta använda fondmedel till arbete med smart specialisering, alltså att satsa på de branscher och sektorer som varje region har möjlighet att bli bäst på.

Se och erkänn hur sammanhållningspolitiken får aktörer lokalt och regionalt runt om i Europa att mobilisera för att nå EU:s gemensamma utmaningar. Driv på för att en uppdaterad tillväxtstrategi utformas på EU-nivå, som anger riktningen för alla regioners tillväxtarbete.

Effektivisera genomförandet och administrationen av sammanhållningspolitiken och ge struktur- och investeringsfonderna ett gemensamt regelverk.

För svenska regioner gör EU-stödet en avgörande skillnad. Skulle detta försvinna behövs kompensation i statsbudgeten. Nyttorna från denna del av EU-politiken är långt mycket större än budgetnivåerna och regeringen bör ta detta i beaktande när man snart inleder förhandlingar med övriga medlemsländer.

Lena Micko, ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Erik Bergkvist, ordförande Europaforum Norra Sverige och regionråd vid Region Västerbotten (S)

Robert Uitto, regionråd Jämtland Härjedalen (S)

Maria Stenberg, regionstyrelsens ordförande vid Region Norrbotten (S)

Erik Lövgren, regionstyrelsens ordf Västernorrland (S)

Carola Gunnarsson, talesperson för sammanhållningspolitiken i CEMR (Council for European Municipalities and Regions)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev