Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Regeringen har tappat kontrollen över sjuktalen

Sjukfrånvaron ökar i snabb takt och riskerar att sätta de offentliga finanserna under hård press. Ändå kommer riksdagen i dag ta ställning till regeringens förslag om att slopa den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Det är en oklok politik som både forskare och myndigheter varnar för kommer att öka sjukfrånvaron ytterligare.

Publicerad: 9 december 2015, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Moderaterna kommer inte rösta för en reform som vi vet får följden att sjukfrånvaron ökar ytterligare. Det vore oansvarigt för Sverige.


Ämnen i artikeln:

SjukskrivningarModeraternaFörsäkringskassan

Den samlade sjukfrånvaron fortsätter att öka kraftigt. Det är inte bara inflödet som ökar, utan även sjukfallens varaktighet.

Nu larmar Försäkringskassan återigen för att kostnaderna för sjukpenningen kommer att stiga, denna gång med 4,5 miljarder fram till år 2016. Summan ska läggas ovanpå myndighetens tidigare besked om att kostnaderna förutspåddes öka från 27,5 miljarder 2014 till nästan 40 miljarder 2018.

Moderaterna har upprepade gånger varnat för vad som händer om man tappar kontrollen över sjukfrånvaron.

Slarvar man med detta får det allvarliga följder inte bara för den enskilde utan för ett helt lands ekonomi. Detta i ett läge när de offentliga systemen redan är hårt pressade på grund av trycket från flyktingkrisen.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har tidigare presenterat vad hon kallade ett ”åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro”.

I detta ingår ett mål om att nå ett sjukpenningtal om 9 dagar år 2020. Sjukpenningtalet anger hur många heldagar per år som personer i åldern 16-64 i genomsnitt uppbär sjuk- och rehabiliteringspenning.

Det var som högst 2003 då det låg på strax över 18 dagar och som lägst 2011 då det sjunkit till 6 dagar. I dagsläget är sjukpenningtalet 10,3 dagar och trenden är tydligt uppåtgående. Det är mot denna bakgrund man ska se Försäkringskassans senaste varning.

Försäkringskassan konstaterar inledningsvis att ”För att nå målet på maximalt 9,0 nettodagar per registrerad försäkrad år 2020 krävs att ökningen i inflödet till sjukförsäkringen bryts och börjar minska.”

I myndighetens huvudscenario beräknas nyinflödet fortsätta att öka med omkring 9 respektive 8 procent på årsbasis för 2015 och 2016 och därefter öka i mindre omfattning i takt med arbetskraften från 2018.

Varaktigheten fortsätter att öka svagt under 2015 och 2016 för att sedan vara konstant på 2016 års nivå. Under dessa förutsättningar blir sjukpenningtalet cirka 13 nettodagar år 2020. Det vill säga långt över både dagens nivå och regeringens mål.

Samtidigt bör frågan ställas hur sannolikt det är att nyinflödet ska sluta stiga för att sedan börja avta om ett par år när alla tecken pekar åt motsatt håll.

Som ett alternativt scenario redovisar Försäkringskassan vad som händer om ökningen i nyinflödet fortsätter ungefär i nuvarande takt. Det scenariot resulterar i ett sjukpenningtal på hela 16 dagar 2020.

Försäkringskassans analys innebär en svidande kritik mot regeringens politik som genom höjda ersättningar och slopad bortre tidsgräns i sjukförsäkringen förvärrar den situation som redan är allvarlig.

Även regeringens egen expertmyndighet, Inspektionen för socialförsäkringen, varnar för att slopa den bortre tidsgränsen. Även Arbetsförmedlingen har tidigare framhållit riskerna med att slopa den bortre tidsgränsen.

Här behövs en förklaring av socialförsäkringsministern om det rimliga i att slopa den bortre tidsgränsen, när regeringens egna expertmyndigheter och forskare har varnat för konsekvenserna.

I stället för att ta bort tidsgränser vore det klokare att stärka rehabiliteringskedjan.

Moderaterna har länge påtalat att Försäkringskassans kontroller behöver bli bättre avseende pågående sjukfall.

En ytterligare karensdag vid dag 15 bör införas för att dämpa den kraftiga kostnadsökningen. Rehabiliteringsgarantin behöver förändras och utökas för att kunna möta den stora ökningen av psykisk ohälsa. Ytterligare åtgärder kommer att behöva vidtas för att dämpa sjukfrånvarons ökning.

Därför kommer Moderaterna i dag inte rösta för en reform som vi vet får följden att sjukfrånvaron ökar ytterligare. Det vore oansvarigt för Sverige.

Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev