måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

”Regeringen har fel politik för fler bostäder”

När regeringen lägger fram sin första egna budget innehåller den vad de kallar för den största bostadspolitiska satsningen sedan 1990-talet. Subventioner till nyproduktion av bostäder ska ge grupper som står längst från bostadsmarknaden tillgång till en bostad. Men det är en politik som leder fel.

Publicerad: 21 september 2015, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Den politik som nu presenteras kommer inte att få den effekt som regeringen och bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) önskar.

Foto: Maja Suslin, TT


Ämnen i artikeln:

BostadsbyggandeBostäderHyresrätterBostadsbristenBostadspolitikenBudget 2016

Nyproducerade bostäder är ytterst välkomna men att rikta bostäderna till dem som står längst från bostadsmarknaden slår fel. Nyproducerade bostäder kommer alltid att vara dyrare än de som redan finns.

Sverige lider av en omfattande bostadskris. Bostadsbristen slår hårdast mot dem som står längst från bostadsmarknaden; nyanlända, ungdomar och de som är nya på en regional bostadsmarknad. Tillväxten drabbas när fler tvingas tacka nej till jobb och studier på grund av att de inte hittar boende.

På sikt hotas hela ekonomin. Det är förstås positivt att regeringen ser bostadsmarknaden som ett prioriterat politikområde, men förslaget skulle innebära att göra om tidigare misstag. Ett stöd för boende ska riktas direkt till individer och familjer, inte till byggbranschen.

Bostadsbyggandet ligger i dag på de högsta nivåerna sedan början av 90-talet. Under 2014 påbörjades 38 000 lägenheter och i år väntas nybyggnadstakten öka till över 44 000. De flesta av de här lägenheterna finns i flerbostadshus och de flesta av de lägenheterna är hyresrätter. Det är betydligt fler än under den senaste byggsubventionsperioden som tog slut i mitten av 2000-talet.

För att fler ska få tillgång till bostad är det avgörande att skapa rörlighet så att de befintliga bostäderna används bättre. Med fungerande flyttkedjor blir fler lägenheter tillgängliga. För att åstadkomma en bättre bostadsmarknad för alla krävs ett helhetsgrepp och långsiktiga blocköverskridande lösningar.

Bland annat behövs ett reformerat hyressättningssystem, ökat utbud av byggbar mark, ökade investeringar i infrastruktur, översyn av skattesystemet, effektivisering av både plan- och byggprocessen och åtgärder för att de kapitalsvaga hushållen ska kunna hyra eller köpa en bostad.

Nyproducerade bostäder kommer alltid att vara dyrare än redan existerande bostäder. Den politik som nu presenteras kommer inte att få den effekt regeringen önskar. De som är i störst behov av en bostad kommer inte att få tillgång till nyproducerade hyreslägenheter oavsett om de som bygger subventioneras eller inte.

Erfarenheter från tidigare perioder med investeringsstöd är att bidraget inte ökar utbudet av bostäder, eftersom produktionen då oftast anpassas till stödets utformning och inte till efterfrågan.

Regeringens förslag innebär dessutom att en redan reglerad marknad blir ännu hårdare reglerad med en så kallad riktvärdeshyra utan att ta hänsyn till läge och kvalitet. Bostadsmarknaden tjänar inte på politiskt satta hyror som på flera sätt avsevärt skiljer sig från resten av hyresmarknaden.

Boverket redovisade så sent som i november 2013 att hyressättningssystemet är en viktig orsak till bostadsbristen.

Men som om inte det var nog riskerar dessutom investeringsstödet att styra mot ett kortsiktigt livscykelperspektiv när hyresnivåer är förutbestämda. Långsiktigt hållbara materialval och lösningar till en högre initialkostnad kommer sannolikt att väljas bort för att kunna möta de reglerade hyrestaken.

Förslaget styr bort från ett hållbart livscykeltänkande och mot ett slit- och slängbeteende. Inte kan väl det vara regeringens avsikt?

Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige

Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev