Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Reformera systemet för arbetsmarknadsutbildning

LO:s förslag för att förbättra arbetsmarknadsutbildningen kommer inte åt de verkliga problemen. Snarare borde insatserna gå mot ett tydligare efterfrågestyrt och marknadsdrivet system, menar Svenskt Näringsliv.

Publicerad: 1 oktober 2015, 09:11

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Miljardrullningen i såväl insatser som i AF:s verksamhet har fått pågå allt för länge, skriver Svenskt näringsliv.


Ämnen i artikeln:

ArbeteArbetsförmedlingen

LO föreslår förändringar av den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen. Det är bra att problemställningen blir tydlig om bristerna i insatsen, men förslagen på lösningar tar oss tillbaka till 1970-talet. Och det räcker inte med att genomlysa en enskild åtgärd i AF-systemet som endast utgör cirka 1 procent av anslaget. Hela myndigheten behöver göras om i grunden.

Arbetsförmedlingen (AF) står med stora utmaningar. Allt färre arbetsgivare vänder sig till AF vid rekrytering. Effektiviteten är låg. Det finns brister i kontrollfunktionen. Samtidigt står AF med lägst förtroende av samtliga myndigheter, enligt TNS SIFO.

Trots betydande och ökande resurser visar AF fortsatt på svaga resultat. Det senaste bekymret är arbetsmarknadsutbildning som sedan en tid till och med försämrar jobbchanserna (!) för deltagare som genomgår åtgärden.

Som svar på kritiken har regeringen nu beslutat att återuppta den nyligen nedlagda utredningen om Arbetsförmedlingens framtid. Vi välkomnar att LO ser positivt på utredningen. Uppdraget måste göras tydligare. Centralt i de tidigare direktiven är att utreda möjligheten att konkurrensutsätta de delar av myndigheten som inte omfattas av myndighetsutövning.

Målbilderna är de modeller som finns i Australien och Storbritannien. Samtidigt bör de arbetsmarknadspolitiska programmen utvärderas och regelverket förenklas för att bättre möta arbetsgivarnas behov.

Yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning kommer sannolikt vara ett viktigt område i översynen, men samtidigt en relativt marginell del sett till helheten. I dagsläget står åtgärden för drygt en procent av hela utgiftsområdet.

Problembilden med den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen är komplex. Det handlar förenklat om att resultatstyrningen och uppföljningen i AF:s upphandlingar inte fungerar och att insatserna allt för ofta går till deltagare som inte är motiverade för eller kan tillgodogöra sig insatsen.

LO:s förslag för att förbättra arbetsmarknadsutbildningen kommer inte åt de verkliga problemen. Att AF själva ska bygga upp ytterligare en intern verksamhet och utöka antalet medarbetare till snart uppemot 15 000 anställda kommer vare sig förbättra flexibiliteten eller effektiviteten.

Arbetsmarknadsutbildningen outsourcades för flera decennier sedan just för att myndigheten inte klarade av uppdraget själva. Snarare borde insatserna gå tydligare mot ett tydligare efterfrågestyrt och marknadsdrivet system.

Givet den djupa problembilden bör utredningen förutsättningslöst analysera om AF överhuvudtaget ska ansvara för upphandlingen av arbetsmarknadsutbildningen.

Ett helhetsgrepp förtar dock inte nödvändigheten att vissa justeringar måste sjösättas redan på kort sikt. Svenskt Näringsliv föreslår därför att:

■ Återinför en tydlig styrningssignal iden yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen att 70 procent av deltagarna ska vara i jobb senast 90 dagar efter avslutad insats.
■ Arbetsgivare bör ges möjlighet att delta vid utformning och genomförande av arbetsmarknadsutbildningar.
■ Motiverade deltagare förbättrar sannolikt resultaten. Insatser bör utgå till deltagare som kan tillgodogöra sig åtgärderna.
■ Objektiva bedömningsstöd möjliggör rätt insats till rätt person.
■ Modernt upphandlingsförfarande. Kvalité i insatsen förutsätter transparent och jämförbar resultatuppföljning, målstyrning, och incitamentssystem genom kundval. Erfarenheter från t.ex. Australien, bör tas tillvara även i arbetsmarknadsutbildning.

Miljardrullningen i såväl insatser som i AF:s verksamhet har fått pågå allt för länge. Nu är det tid för genomgripande reformer som ökar kostnadseffektiviteten i hela systemet. Vi ser fram emot att konstruktivt bidra till den utredning som nu är på väg.

Karin Ekenger, arbetsmarknadsexpert Svenskt Näringsliv

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

ArbeteArbetsförmedlingen

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev