Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Proportionalitetstest – ett jobbigt men nödvändigt ord

För att klara välfärden måste vi riva hindren för kvalificerad invandring - och se till att personer med legitimerade yrken kan röra sig fritt sig över gränserna. Därför bör EU införa ett proportionalitetstest.

Publicerad: 24 januari 2018, 04:16

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Europaparlamentet arbetar med att få igenom en lagstiftning som underlättar för sjuksköterskor, ingenjörer, jurister, läkare, revisorer att söka jobb över gränserna i EU.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

EUVälfärdSjuksköterskorLäkare

Sverige står inför stora utmaningar. Pensionsavgångar och en minskande andel av befolkningen i arbetsför ålder utsätter viktiga sektorer i samhället för stora påfrestningar. Enligt Riksrevisionen behöver Sverige år 2030 ytterligare 200 miljarder kronor till välfärden för att klara dagens nivå i välfärden, samtidigt som bristen på personal inom bland annat vård och omsorg väntas öka.

Bristen på kompetent personal måste delvis fyllas via invandring av kvalificerad arbetskraft. Europaparlamentet har de senaste åren arbetat med att få igenom en lagstiftning som underlättar för sjuksköterskor, ingenjörer, jurister, läkare, revisorer och andra att söka jobb tvärs över gränserna i EU. Under sessionen i Strasbourg förra veckan lades ytterligare en pusselbit till en europeisk lagstiftning som underlättar för de med licensierade yrken att röra sig fritt över gränserna.

Och det behövs! I hela EU arbetar omkring 50 miljoner människor i så kallade legitimationsyrken. Det kan vara allt från advokater till sjuksköterskor, läkare, våtrumsspecialister, sjukhustekniker och arkitekter.

Många av dessa yrken är bristyrken i både vårt land och i andra EU-länder, men tyvärr är det långt ifrån självklart för en svensk ingenjör att ta sig till Storbritannien för att ta ett jobb, eller för en fransk revisor att ta sig till Sverige. Anledningen är att det inom dessa yrkesgrupper ofta sätts  upp formella och informella hinder mot fri rörlighet över nationsgränserna.

Den svenska sjuksköterskan måste validera sin svenska examen i Frankrike, vilket i dag är långt ifrån friktionsfritt. I andra länder krävs att utövare av vissa yrken ska ha varit bosatta inom landet viss tid eller ha utövat sitt yrke konstant under viss tid - varpå såväl andra EU-medborgare som kvinnor som tar föräldraledigt effektivt hålls utanför. En österrikisk arkitekt utbildas i fem år och har tre års praktik för att kunna erhålla sin yrkeslegitimation. I Rumänien är kravet sex års utbildning och två års praktik. Slovakerna kräver också sex års utbildning, men tre års praktik. Runt om i hela EU ser det ungefär likadant ut. Oproportionerliga hinder sätts upp för att skydda yrkesgrupper från konkurrens utifrån.

Som väl är går förslaget om en uppstramning av regelverket för legitimationsyrken nu in i sin slutfas där vi i EU-parlamentet förhandlar direkt med medlemsstaternas regeringar om den slutliga lagstiftningen. Det jag personligen velat få fram som europeisk liberal är att införa en så kallad proportionalitetstest för legitimationsyrken för att lättare identifiera hur yrken av nationalistiska, egoistiska skäl i hemstaterna förses med hinder som utestänger utländska sökanden.

En viktig del i detta arbete är också att skapa ett verktyg för att övervaka legitimationsyrkena. Detta för att indikera om en stat tillämpar oproportionerliga regler för legitimering av ett visst yrke. Det ska gå att lätt identifiera vilka olika hinder som ställts upp i olika legitimationsyrken och därigenom skapa press på organisationer och myndigheter att få bort dem. Inte minst i gränsregioner som till exempel Öresund- eller Tornedalen kan det bidra till att diskriminerande och oproportionerliga hinder att utöva ett legitimationsyrke tas bort.

Vilket är på tiden. Som liberal är det mitt mål att bidra till att de många gränser och hinder som fortfarande finns inom EU rivs eller jämnas ut. Proportionalitetstestet må vara en klumpig benämning, men tyvärr fortfarande ack så nödvändig i denna tid av protektionism och nationalism där demagoger som Donald Trump och vanföreställningar som brexit tyvärr ofta får sätta dagordningen i det politiska samtalet.

Jasenko Selimovic, Europaparlamentariker Liberalerna (L)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev