Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Politiker, ge oss tjänstemän tydliga visioner - inte bara en budget

Sven Nordmark (V) uppfattar vår artikel, och de undersökningssvar som chefer inom individ- och familjeomsorgen gett, som påhopp på politiken och medborgarna. Det beklagar vi. Den budgetprocess som han själv anger som exempel på att politiken behöver detaljstyra professionen visar just att otydliga roller inte ger något bra resultat, replikerar Heike Erkers och Margaretha Sandberg.

Publicerad: 4 februari 2014, 09:33

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

SocialtjänstenFörtroendevalda

Vi anser inte att det räcker att politiken ger verksamheten ekonomiska ramar. Det måste också finnas vision och mål som politiken står upp och tar ansvar för. Hur ser målen för våld i nära relationer ut? Att stryka stödet till Kvinnojouren är kanske rätt om målen nås på annat sätt. Och annars är det fel prioritering eller nödvändigt om de ekonomiska ramarna inte gör det möjligt att klara alla verksamheter.

Sven Nordmark lyfter i sin debattartikel i Dagens Samhälle 3 februari också frågan om att lägga ner ett demensboende, vilket inte är något som verksamhetens chefer ska driva fram om det inte är i linje med politikens prioriteringar. De ska inte ensamma möta medborgarna i dialog om ett sådant beslut.

Vad vi avser är professionella beslut om vård och behandling särskilt i individärenden, kunskap om behandlingsmetodik och förutsättningar att arbeta mer förebyggande än akutstyrt. Också i detta finns det dessvärre ekonomiska prioriteringar där politiken inte bara ger ekonomiska ramar utan ibland går in i det konkreta beslutet om typ av insats, trots att professionen gjort andra bedömningar och kanske i strid med vad lagstiftningen anger. Den sortens detaljstyrning anser vi och cheferna i vår undersökning är fel.

Vi och cheferna efterlyser visioner och tydligare roller. Och vi anser att det behövs ökad kunskap hos politiken till exempel om processen kring budget och mål för att skapa goda förutsättningar för professionen att ge medborgarna bästa möjliga service.

Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR

Margaretha Sandberg, ordförande Svensk Chefsförening

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev