Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Politik på önskedrömmar drabbar brottsoffer

Miljöpartiets jämställdhetspolitiske talesperson Janine Alm Ericson samt rättspolitiske talesperson Mats Pertoft hyllar i en debattartikel regeringens egen proposition om införandet av en så kallad ”samtyckeslag”. Problemet är att såväl bakgrundsbeskrivningen som vad lagförslaget skulle leda till är felaktigt beskrivet. Det är rena önskedrömmar, skriver Medborgerlig Samlings Mats Bergh och Josefin Utas i en replik.

Publicerad: 6 april 2018, 12:04

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

BrottMiljöpartietMänskliga rättigheterDomstol

REPLIK. Benämningen samtyckeslag är vilseledande. Det är redan idag otillåtet att ha sex med någon utan samtycke. Däremot ställs ett berättigat krav på att vid en förförelse- eller sexualakt som påbörjas, att någon typ av klargörande sker om detta är frivilligt eller inte. Så fort det kan visas på någon typ av motstånd, muntligt eller på annat sätt, begås en våldtäkt. Det nya förslaget innebär ingen ändring angående detta. I grund och botten kvarstår de bevisproblem som finns idag.

Vice statsminister Isabella Lövin (MP) har uttalat en önskan om att bevisbördan ska ändras så att den person som inte kan motbevisa ett påstående om sexuellt övergrepp, till exempel i ett sovrum med enbart parterna närvarande, ska dömas till ett långt fängelsestraff. Detta förslag är ett direkt övergrepp på de rättigheter som slås fast i Europakonventionen om mänskliga rättigheter samt på grundläggande svenska rättsprinciper. Förslaget kommer inte kunna bli verklighet. Det som kvarstår är att åklagaren, precis som i andra brottmål, får bevisa att den misstänkte är rätt person och har begått den gärning som den påstås ha begått.

Som en nyhet vill den ”feministiska regeringen” införa att en domstol i efterhand ska bedöma om den ena eller andra parten, eller kanske båda, varit vårdslösa. Domstolen kommer då att behöva göra en bedömning av hur vårdslösheten ser ut, det vill säga vilka tidigare sexuella erfarenheter som parterna haft, hur dessa gått till, vilka signaler i allmänhet som skickats eller inte skickats ut från respektive part över tid, hur parterna agerat innan och under det påstådda övergreppet och så vidare. Synnerligen integritetskränkande frågor kommer att behöva ställas, sådana som vi med nuvarande lagstiftning slipper. Vill verkligen Miljöpartiet detta?

Domare och nämndemän kommer att vid överläggning, utifrån sina egna sexuella erfarenheter, behöva argumentera för vilka sexuella delar i gärningsbeskrivningen de bedömer vara vårdslösa. Det här kommer att bli en stor prövning för dem som ska döma i målen. Mycket talar för att domare helt enkelt kommer att ogilla åtal på den grunden att det är omöjligt att förutse när ett brott begås eller inte. Att fria i dessa fall baseras på legalitetsprincipen som är grundläggande i demokratiska stater

Förslaget inger således falska förhoppningar. Risken för oskyldigt dömda ökar liksom att brottsoffer riskerar, på grund av bedömningen av komplexiteten i händelseförloppen, att inte få upprättelse. Få jurister med praktisk inblick i dessa mål tillstyrker lagförslaget. De har liksom Lagrådet mycket starka invändningar och fruktar att detta kan ge synnerligen integritetskränkande rättegångar som enbart efterlämnar förlorare. Ytterligare tunga invändningar finns, men detta är huvudsakligen bakgrunden till att Medborgerlig Samling avstyrker det ogenomtänkta lagförslaget.

Mats Bergh, rättspolitisk talesperson Medborgerlig Samling

Josefin Utas, jämställdhetspolitisk talesperson Medborgerlig Samling

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev