Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Polisutbildning i samspel med forskning

Idag 15/10 lämnas remissvar in på Polis i framtiden - polisutbildningen som högskoleutbildning, SOU 2016:39. Södertörns högskola är en av tre högskolor som bedriver polisutbildningen på uppdrag av polismyndigheten. I vårt remissvar stöder vi utredningens förslag till hur polisutbildningen ska göras om till en högskoleutbildning men lyfter också upp tre saker som vi tror är avgörande för att denna förändring ska bli lyckad, skriver tre företrädare för Södertörns högskola.

Publicerad: 15 oktober 2016, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Som vi ser det är det nödvändigt att polisutbildning och polisforskning blir en helhet där forskning som är förankrad i professionell erfarenhet.

Foto: Polisen


Ämnen i artikeln:

PolisenSjuksköterskorForskningHögskolan

I januari 2015 tog Södertörns högskola emot sin första kull av blivande poliser. De två övriga polisutbildningarna i landet finns vid Linnéuniversitet i Växjö och Umeå Universitet. Idag är polisutbildningen en uppdragsutbildning, men regeringen vill göra den till en högskoleutbildning. Utredningen pekar på flera fördelar med detta, som vi håller med om. Den viktigaste är att den ökande komplexiteten i yrket kräver ökad förmåga att ta till sig och analysera kunskap och att självständigt och kritiskt göra egna bedömningar.

Från Södertörns högskolas håll vill vi dock lyfta tre saker som vi tycker att utredningen inte poängterar och som vi ser som nyckelfaktorer.

1. Att polisforskningen utvecklas i nära samverkan med polisprofessionen och engagerar yrkeserfarna poliser. Från akademiseringen av andra professionsyrken finns viktiga erfarenheter att dra lärdom av. Sjuksköterskeutbildningen fick stora problem när den vetenskapliga grunden tolkades på samma sätt som för läkare – som att läsa tidigare forskning och lära sig empirisk metod. Sjuksköterskorna blev bra på det, men de blev sämre på det de skulle jobba med: omvårdnad. Det tog många år att inse det och bygga upp professionsnära forskning om omvårdnad. Det vore synd att göra samma misstag med polisutbildningen. En slutsats är alltså att det är nödvändigt för utbildningens kvalitet med professionsnära forskning och att lärarna kan integrera professionell erfarenhet med vetenskapliga perspektiv.

2. Här finns dock ett problem för polisutbildningen: det saknas poliser och därmed polisutbildare som också har forskningserfarenhet. Utredningen föreslår satsningar på forskarutbildning för poliser, men det räcker inte. Det kommer att ta minst tio år innan de första disputerade poliserna kommer ut och då saknar de helt erfarenhet från yrket. Vi menar att man snabbt behöver skapa en utbildning där redan utbildade poliser kan läsa in akademisk examen. En sådan kan gärna vara erfarenhetsbaserad som tidigare prövats bland annat inom Södertörns högskolas Centrum för praktisk kunskap.

3. Som vi ser det är det nödvändigt att polisutbildning och polisforskning blir en helhet där forskning som är förankrad i professionell erfarenhet kommer studenterna till del. Ska forskningen få genomslag i utbildningen och bidra till utvecklingen av det polisiära arbetet måste den finnas där poliser utbildas. Alltså bör forskningen bedrivas på respektive lärosäte, och uppdraget att ta fram ett program för en forskarskola bör därför ges till högskolorna istället för, som utredningen föreslår, till Vetenskapsrådet. Annars riskerar man att skapa en klyfta mellan teori och praktik.
Från högskolepedagogisk forskning vet vi också att det inte räcker att studenterna konsumerar forskning; man måste arbeta forskningsintegrerat i undervisningen. Södertörns högskola har bedrivit lärarutbildning sedan 1998. Vi har därför erfarenhet av att utbilda för verkligheten, ge en yrkesexamen och samtidigt integrera forskning i detta. Forskningen som knyter an till lärarutbildningen inkluderar många ämnen, och på samma sätt vill vi att en polisforskning byggs upp, inom till exempel statskunskap, psykologi och religion.

Vi har en polismyndighet som står inför stora utmaningar. Genom att göra polisutbildningen till en högskoleutbildning ges förutsättningar för kritisk reflektion och utvecklat professionellt omdöme som behövs för att möta framtidens utmaningar, men det kräver en omsorgsfull integration av forskning och utbildning.

Gustav Amberg, rektor Södertörns högskola

Nils Ekedahl, vicerektor för utbildning vid Södertörns högskola

Anders Fjällhed, prefekt, Polisutbildningen Södertörns högskola

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev