Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Polisen behövs i kampen mot våldsbejakande miljöer

Vit makt-miljön, med Nordiska Motståndsrörelsen i spetsen, är särskilt aktiv i Dalarna. Borlänge arbetar med förebyggande insatser, men vi saknar en viktig medspelare: polisen.

Publicerad: 16 januari 2018, 04:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

I bland finns en koppling mellan vad som är brottsligt och demokratihotande och polisen har en given roll, men långt ifrån alltid, enligt skribenten.

Foto: Mostphotos


Ämnen i artikeln:

ExtremismNazismPolisen

Det förebyggande arbetet mot våldsbejakande miljöer och extremism sker på det lokala planet. Erfarenheter visar att arbetet är som mest framgångsrikt när det sker i nära samverkan mellan olika aktörer; polis, kommun och civilsamhälle. Ändå är detta ett snårigt landskap mellan olika uppdrag och lägesbilder, där varje aktör kan hänvisa till sitt regelverk och uppdrag för att frånsäga sig ansvar när frågor faller inom den berömda gråzonen.

Vi i Borlänge har arbetat aktivt med att förebygga våldsbejakande miljöer sedan hösten 2015 och blev i samband med detta en av fyra pilotkommuner i Sverige. Ganska tidigt blev vi varse om hur de miljöer vi vill förebygga rör sig över kommungränserna och att vi behövde ta ett regionalt grepp.

I samma veva fick Länsstyrelsen Dalarna ett regeringsuppdrag att ta fram metoder för att förebygga rasism och extremism, något som efter en tid av nära samverkan resulterade i att Länsstyrelsen tog initiativet till att bilda ett regionalt kompetenscentrum mot våldsbejakande extremism. Vi står just nu inför att, tillsammans med Länsstyrelsen, bygga upp en organisation som kan bistå länets övriga kommuner med stöd och rådgivning. I förlängningen hoppas vi att detta kan stå som modell för det förebyggande arbetet i resten av landet.

Samverkan med Länsstyrelsen har löpt på smidigt, dessvärre lämnar en viktig medspelare mer att önska: polisen. Det finns flera anledningar till detta, där uppdrag, lagstiftning och resursbrist samspelar till att den så viktiga samverkan haltar.

När Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism inrättades var det i syfte att ”värna demokratin mot våldsbejakande miljöer”. Vi i Borlänge valde att följa samma linje. När brott begås finns rättsväsendet för att följa upp, men frågan är bredare än så. Från vårt kommunala perspektiv är fokus på vilket samhälle vi vill bygga, och hur vi ser till att demokratin hålls stark och levande när det finns aktörer som vill nedmontera den.

Ibland finns en koppling mellan vad som är brottsligt och demokratihotande och polisen har en given roll, men långt ifrån alltid.

Så vad händer då, när miljöer med stort våldskapital utnyttjar sina demokratiska rättigheter för att påverka lokalsamhället, utan att begå brott? Vit makt-miljön, med Nordiska Motståndsrörelsen i spetsen, är särskilt aktiv i Dalarna. De är även särskilt duktiga på att påverka utan att överträda lagens gränser. Ett telefonsamtal till en politiker där inga hot uttalas men som spelas in och läggs ut på nätet. Ett foto på en civilsamhällesaktör som publiceras på nazistiska webbsidor. En journalist vars kollegor har blivit utsatta för hot i form av ”vilket fint hus du har!” och undviker att skriva om ett ämne då hen vet att hen riskerar utsättas för fara. Vem har uppdraget att se till att den här typen av aktiviteter inte får till följd att viktiga röster tystnar?

Säkerhetspolisen ansvarar för att skydda vårt demokratiska statsskick, men bara på nationell nivå. När hotet mot demokratin sker på lokal nivå hänvisar Säpo till lokalpolis, som i sin tur hänvisar till att det inte är deras uppdrag såvida inget brott har begåtts. Jag tror att polis och Säkerhetspolis behöver ges verktyg och resurser för att förebygga vit makt-miljön. När antidemokratiska krafter är på frammarsch måste alla som står upp för demokratiska värderingar stå enade och med kreativitet och mod sträcka oss utanför våra ibland för snäva tolkningar av våra uppdrag.

Inspiration finns att hämta hos våra nordiska grannländer där polisen många gånger agerar i ett tidigare skede, genom störningsverksamhet, uppsökande verksamhet och i tät dialog med miljöerna. Inget i lagstiftningen hindrar även svensk polis från att göra detta redan i dagsläget, men det är en fråga om resurser som då behöver skjutas till. Arbetet kring hur vi jobbar mot extremism gäller självklart i alla dess former såsom religiös extremism och radikaliseringar i dess olika former som  extrema yttringar både från autonoma vänsterkrafter och högerextremism.

Dalarna är beredda att anta utmaningen i form utav stöd från Brottsförebyggande rådet och Länsstyrelsen i Dalarna.

Kenneth Persson, politiskt ansvarig (S) i Borlänge för arbetet mot extremism

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

ExtremismNazismPolisen

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev