lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Partierna glömmer bort var femte väljare

Med ett år kvar till valdagen i september 2014 kan man fundera över de politiska partiernas strategiska bedömningar. Sannolikt blir valresultatet jämnt och varje röst borde därför vara viktig. Obegripligt nog verkar partierna bortse från så många som var femte väljare.

Publicerad: 12 september 2013, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

FunktionsnedsättningTillgänglighet

Jag tänker på alla dem som lever med en funktionsnedsättning och som säkert förväntar sig besked om partiernas politik på funktionshinderområdet. Om detta råder dock största möjliga politiska och mediala tystnad. Det är obegripligt.

Det saknas inte problem att lösa. Våra 70 000 medlemmar i Lika Unikas medlemsförbund kan på område efter område berätta om brister. Jag tänker inte minst på frågan om jobb och arbetslöshet, det område som väljarna sätter högt när man bestämmer sitt partival. Där är arbetslösheten högre hos personer med funktionsnedsättning men tyvärr saknas det perspektivet ofta i jobbdebatten. I skolan ser vi hur allt fler elever som har en funktionsnedsättning och behov av särskilt stöd inte får detta. Därmed försämras deras möjligheter att som andra elever uppnå skolans kunskapsmål.

Vi har sett debattinlägg om återinförda institutioner i stället för stöd och hjälp i vardagen. Vi har sett idéer om sämre krav på tillgänglighet i nybyggnation samtidigt som Sverige fortfarande är delvis stängt för många med en funktionsnedsättning. 2000-talets ”Enkelt avhjälpta hinder” kom av sig och har skjutits allt längre bort i framtiden. Regeringen bromsar lagförslag om bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund. Det är därför inte konstigt att myndigheten Handisams lägesrapport 2013 beskriver situationen med orden ”Det går för långsamt”.

Vi ger inte upp förhoppningarna om att funktionshindersfrågorna, i grunden något som handlar om mänskliga rättigheter, ska tas upp och få betydelse i den politiska debatten fram till valdagen. Men med tanke på tystnaden i rikspolitiken står nu hoppet till beslutsfattare i kommuner och landsting som har chansen att visa vägen, ta initiativ och ge besked till väljarna. På tre områden lyssnar vi särskilt noga och hoppas att det också blir tydliga punkter i partiernas lokala valprogram.

Jobben: Mål om kommunen som förebild när det gäller att anställa personer med funktionsnedsättning. En rimlig målsättning är att 10 procent av nyanställningarna i kommunen går till personer med funktionsnedsättningar. Sveriges höga ungdomsarbetslöshet motiverar att femtio procent av dessa ska vara under 30 år. Vi vill också se en ökad vilja att använda kommunens upphandlingar som ett offensivt verktyg för att fler personer med funktionsnedsättning ska få jobb.

Ett tillgängligt Sverige: Ett ambitiöst mål att kommunen ska bli tillgänglig för alla. Det görs genom att skyndsamt få bort enkelt avhjälpta hinder och gå framåt med skäliga anpassningar av hela samhället. Lyft gärna fram att god och skälig tillgänglighet och användbarhet inte bara är en mänsklig rättighet utan också något som underlättar för exempelvis barnfamiljer och äldre.

Ett offensivt arbete med FN:s konvention: Sverige har ratificerat FN:s konvention rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi vill se tydliga valprogram från partierna som slår fast att FN-konventionen ska vara ett viktigt styrmedel i kommunen.

Förhopningsvis inser våra partier att det är orimligt att låta funktionshinderfrågorna begravas i politisk tystnad eller på sin höjd väcka intresse när uppenbara röster går att tjäna på att tala om det. Sverige har många problem och utmaningar att lösa men också en rad konkreta förslag till lösningar från oss i funktionshinderrörelsen. Det är min förhoppning att såväl rikspolitiker som lokala beslutsfattare drar igång en funktionshinderspolitisk valdebatt som varar fram till valdagen.

Agnetha Vikenger, ordförande Lika Unika

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev