Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Otrygg platsbrist i den slutna ungdomsvården

Det är orimligt lång kötid och svårt att bemanna i den slutna ungdomsvården vilket skapar risker i kommunerna. Exempelvis kan unga förövare av allvarliga brott placeras på öppna HVB-hem – som de omedelbart rymmer ifrån. Andra gånger skrivs färdigbehandlade inte ut på grund av utvisningsbeslut. Dessa problem måste lösas konstaterar företrädare för socialchefsnätverket i Södermanland.

Publicerad: 7 mars 2018, 14:32

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

LVUUngdomarKriminalitetMissbruksvårdHVBPsykisk ohälsaBarn

Socialchefsnätverket i Södermanland ställer sig positiv till regeringens nya lagrådsremiss, som behandlar LVU-utredningens förslag angående särskilda ungdomshem och LVM-hemmen. Rättssäkerheten stärks genom att den maximala tiden den unge som vårdas på ett särskilt ungdomshem kan isoleras sänks från 24 timmar till fyra timmar. Barnombudsmannens remissförslag var dock skarpare, en timme som kunde förlängas med max en timme till.

Statens institutionsstyrelse (SiS) får även skärpta krav på att anvisa plats: det innebär att SiS i akuta situationer med omedelbar verkan ska anvisa plats. I dagsläget är det orimligt lång kötid för en plats på särskilda ungdomshem. Dessutom ställer vi oss frågande till prioritering för placering vid akuta situationer utifrån riskbedömning för kommunen och allvarlighetsgraden kopplat till brottslighet och droganvändning. Exempelvis blir en ungdom som begått ett allvarligt brott som kan rendera ett fängelsestraff på upp till tio år inte erbjuden plats på ett särskilt ungdomshem och placeras därför på ett öppet HVB-hem som hen omedelbart rymmer ifrån. Detta ökar otryggheten i hemkommunen utifrån risk för fortsatt kriminalitet. Vi har även fått information om att en relativt stor del av ungdomarna på de särskilda ungdomshemmen är färdigbehandlade men inte kan skrivas ut, exempelvis på grund av utvisningsbeslut.

I ett pressmeddelande under 2017 meddelade SiS att de hade svårt att bemanna vissa avdelningar på grund av svårigheter att rekrytera personal med den kompetens som krävdes. Detta innebar att vissa avdelningar inte kunde ta emot ungdomar som behöver vård och behandling, vilket ökade på kön. Utifrån detta infördes ett undantag i kompetenskraven för behandlingsassistenter – kravet på eftergymnasial utbildning skulle gälla om det är möjligt. Detta oroar oss då vi ser att problematiken hos de ungdomar som placeras på SiS särskilda ungdomshem blir svårare genom tyngre kriminalitet och drogmissbruk samt en svårare psykiatrisk problembild.

Utifrån vår oro vill vi att dessa frågor tas upp i det nätverk som startats där SiS och Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS) samverkar kring stärkt skydd för placerade barn och unga. Vi vill också få svar på följande frågor utifrån att ovan nämnda lagändringar träder i kraft  den 1 juli 2018:

■ Redan 2015-2016 togs beslut om utbyggnad av platser. Hur tänker SiS arbeta för att kunna erbjuda platser med omedelbar verkan i akuta situationer och hur kommer dessa akuta situationer att definieras?
■ Hur kommer ni att se över personalförsörjningen och kompetensen hos medarbetarna så att inte avdelningar riskerar att stängas och genom detta öka på kön till de särskilda ungdomshemmen?

Ola Nordqvist, socialchefsnätverket i Södermanland, socialchef Katrineholms kommun

Mehmed Hasanbegovic, socialchefsnätverket i Södermanland, socialchef Eskilstuna kommun

Jukka Taipale, socialchefsnätverket i Södermanland, socialchef Flen kommun

Ann Malmström, socialchefsnätverket i Södermanland, socialchef Gnesta kommun

Stefan Heinebäck, socialchefsnätverket i Södermanland, socialchef Nyköpings kommun

Päivi Pannula, socialchefsnätverket i Södermanland, socialchef Oxelösunds kommun

Inger Grindelid, socialchefsnätverket i Södermanland, socialchef Strängnäs kommun

Graham Owen, socialchefsnätverket i Södermanland, socialchef Trosa kommun

Dag Wallströmer, socialchefsnätverket i Södermanland, socialchef Vingåkers kommun

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev