Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Oss företagsvänliga socialdemokrater emellan

Inför valet har Företagarna lanserat Kandidatguiden där väljare kan matcha sig mot politiska kandidater. Vi välkomnar Företagarnas viktiga arbete för företagare såsom Kandidatguiden. Vi hamnade på delad förstaplats i ”företagsvänlighet” för socialdemokratiska kandidater och vill här ge vår bild av företagarläget, skriver Nina Bladh och Markus Selin.

Publicerad: 25 augusti 2018, 05:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

FöretagsklimatVälfärdJobbSmåföretagandeKommunerEU

Vi håller med Företagarna om att det är i de små företagen potentialen för jobbtillväxten finns. Fler företag är viktiga för oss socialdemokrater. Fler företag ger fler jobb, fler karriärer, livschanser och i slutändan mer resurser att fördela till välfärden.

Vi tror inte att låg skatt är en garanti för ett gott klimat för företagande, vilket vi ser exempel på runt om i landet där skatt behövs för att finansiera god allmän välfärd samt lägga grunden för framtida företagare.

Företagare bör ges likvärdig tillgång till trygghetssystem som anställda. Vi möter dagligen småföretagare runt om i våra regioner som driver sina rörelser med små marginaler, tidsnöd och liten personalstyrka. Med knappa villkor och med stora individuella uppoffringar är det viktigt att kontakter och stöd i kommunernas och myndigheternas handläggning fungerar smidigt.

Vi vill jobba för att företagens regelbörda ska minskas avsevärt och är övertygade om att det går med nyfikenhet och målmedvetenhet där en inledande ansats ska vara: när en regel eller blankett tillkommer ska minst en regel eller blankett avskaffas. Som ett exempel kan vi likt moderna mobiltelefoner slå samman regeluppdateringar och blanketter så att dessa kan formuleras mer sällan och i paket till myndigheter och institutioner.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen satsar på små och mellanstora företag bland annat genom att ”Växa-stödet” för den först anställda utvidgas till att också omfatta aktie- och handelsbolag. Beskattningen av personaloptioner förändras så att möjligheterna för unga, små företag att rekrytera och behålla nyckelpersoner förbättras. Med stora satsningar på kunskapslyft och utbildning underlättas rekrytering. Mycket görs på nationell nivå, och vi ska inspirera politiker att även föra ett företagarvänligt klimat på lokal nivå. Kommunens service, tillgång till kompetens och tillämpning av lagar och regler pekar direkt mot oss politiker. Vi kan och ska stödja företagen med rätt attityd hos allmänheten, tjänstemän såsom media.

En fråga som dock är viktigast och där vi socialdemokrater är obevekliga är synen på EU-samarbetet. Då Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna vill lämna eller motverka EU-medlemskapet så vill vi värna om- och utveckla EU-samarbetet.

EU är i grunden ett projekt för fred och frihet, det har gynnat Sverige mycket väl. Fred och frihet får vi genom fri rörlighet av människor, kapital, varor och tjänster som samtidigt lägger grunden för en ännu bättre ekonomisk utveckling och konkurrenskraft, för Sverige såsom Europa. Detta handlar om ömsesidighet, långsiktighet, utbyte, inställning och tankesätt vilket följer viljan till öppenhet och tillit.

Sveriges ekonomi har dragit stor nytta av den så kallade inre marknaden med handelsavtal och fri rörlighet. Miljöarbetet likaså, trots att vi här vill och måste göra mycket mer. Detta har gett oss fler jobb och starkare tillväxt. Genom vårt medlemskap kan vi också påverka utvecklingen för ett bättre Europa. Genom samarbete bygger vi starkare samhällen och ett tryggare Sverige då vi är starkare tillsammans.

En ambivalens, hot om- eller utträde från EU-samarbetet skulle skada alla företag i Sverige mycket allvarligt. Detta kommer vi tydligt upplysa företagare om fram till valdagen. Vi vill ha det bästa företagsklimatet som kan fås. En aktiv näringslivspolitik är i högsta grad en politisk fråga och vi lovar att göra vad vi kan.

Nina Bladh, kommunfullmäktigekandidat (S) Piteå kommun

Markus Selin, riksdagskandidat (S) Stockholms län

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev