Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Osmakliga grepp förstör vinstdebatten

De som startat välfärdsföretag för att de vill vara med och utveckla välfärden är välkomna att göra det. Men då får de driva sina bolag utan att dela ut vinster skapade av skattebetalarnas pengar. De fyra vd:arna som skriver i Dagens Samhälle ser det som populism, vi ser det som att arbeta för en välfärd att lita på, replikerar fyra vänsterpartister.

Publicerad: 30 januari 2014, 13:40

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

VälfärdstjänsterVinster i välfärden

REPLIK. Frågan om vinster i välfärden är en av de största politiska debatterna de senaste åren. De enorma förändringar av välfärden som privatiseringarna har inneburit diskuteras nu äntligen. Det är många olika erfarenheter som behöver komma fram och argument stötas och blötas. Vi ska diskutera forskning och statistik, och vi ska diskutera mer ideologiska frågor om samhällssyn och om vi i första hand är medborgare eller kunder. Men oavsett vad vi tycker i sakfrågan: Låt oss hålla debatten på en anständig nivå.

De fyra vd:ar för privata välfärdsbolag som i Dagens Samhällle 30 januari skriver artikeln Jonas Sjöstedt, du är en välfärdspopulist använder mycket ohederliga grepp för att ge sig på Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet. Artikeln går ut på att hitta på likheter mellan Jonas Sjöstedt och Jimmie Åkesson för att svärta ned Jonas Sjöstedt och få motståndet mot privata vinster till att bli något lika fult som rasism. Genom att bara säga det mellan raderna hoppas de kunna spela oskyldiga, men vi tror att alla läsare ser vad syftet är med sådana jämförelser. Tekniken de använder känner vi igen från till exempel den amerikanska politikens negativa kampanjer.

Det Vänsterpartiet föreslår är att skattefinansierad vård, skola och omsorg inte ska drivas av företag som delar ut vinst. De som startade sitt företag för att de ville vara med och utveckla välfärden är välkomna om de ombildar sig till aktiebolag utan vinstintresse. Vi vill även att personalkooperativ, ideella stiftelser och andra former som inte delar ut vinst ska kunna vara med och utveckla välfärden. Men bolag vars ägare tycker att möjligheten att ta ut vinst är avgörande får klara sig utan skattefinansiering. Detta är vad de fyra vd:arna försöker klumpa samman med Sverigedemokraternas rasism. Vi tycker det är osmakligt.

Svenskt Näringsliv, Vårdföretagarna och andra som har ekonomiska intressen i vinstfrågan driver som bekant en kampanj för att påverka allmänheten och oss folkvalda. Men föga förvånande är det sällan som de stora koncernernas företrädare skickas fram för att ta debatten. Och nästan varje gång kritiserar de att vi lyfter fram riskkapitalbolagens ställning, så också i den aktuella artikeln. Men även om majoriteten välfärdsföretag är små så är det de stora som dominerar och har makten. Till exempel står bara två företag för mer än 50 procent av den privata äldreomsorgen. Det är Vardaga (före detta Carema) och Attendo, båda ägda av riskkapitalbolag.

Artikelförfattarna frågar sig om den vinst som välfärdsföretagens ägare gör är ett slöseri för samhället. Ja, ser man till hur många som hade kunnat anställas för dessa medel så är det det. Vi vet att privat driven välfärd generellt sett har lägre personaltäthet än den offentligt drivna. I äldreomsorgen cirka tio procent lägre, i grundskolan åtta procent lägre och i gymnasiet har de privata hela 19 procent lägre personaltäthet. Det är stora mängder personal som den svenska välfärden går miste om eftersom resurser i dag istället går till vinst.

Vänsterpartiet kritiseras också i artikeln för att vi bara skulle vara emot vinstdrift i välfärden, trots att den offentliga sektorn köper många andra varor och tjänster av privata företag. Men det är inget konstigt med det – olika områden kan naturligtvis behöva olika regelverk.

En viktig skillnad mot till exempel byggbranschen, är att det i välfärden är svårt att i avtal formulera exakta kvalitetskrav och resultaten är svårare att mäta. När det gäller ett nybyggt hus kan vi förhållandevis enkelt och objektivt avgöra om det håller kvaliteten. Men omsorgen om en människa i livets slutskede går inte att mäta på samma sätt. Eller hur en lärare bemöter en elev i klassrummet och hjälper hen att utvecklas. Där blir det vinstdrivna företagets försök att pressa kostnaderna en risk för lägre kvalitet. Det betyder inte att vi inte ska ha kontroller och kvalitetskrav även i välfärden. Men de kommer aldrig att kunna fånga allt och för att ens komma i närheten av det måste kontrollapparaten vara så stor att det blir både dyrt och byråkratiskt – dessutom riskerar det att påverka kvaliteten negativt.

I länder där utvecklingen med vinstdriven omsorg har gått långt finns det ibland så många regler att flexibiliteten försvinner. Istället för att anpassa omsorgen till vad just den enskilda personen behöver, anpassas den till att uppfylla kontroll och regler. Sådana system är inte bra. Därför vill vi se till att alla aktörer som vill driva välfärdsverksamhet gör det för att de har kvaliteten som drivkraft. Vinstintresset ska aldrig få misstänkas påverka.

I artikeln påstår även de fyra vd:arna att Vänsterpartiet ”glömmer att diskutera” den offentligt drivna välfärden. Det är ett påstående som visar att de inte följer svensk politik, alternativt att de medvetet målar upp en felaktig bild. Vänsterpartiet är troligen det parti som oftast pekar på brister i välfärden och kommer med förslag till förbättringar, oavsett om det gäller privat eller offentligt. Vi har de högsta ambitionerna och i vår budget är välfärdssatsningarna helt centrala. Det är alltifrån övergripande reformer som indexerade statsbidrag, till en lång rad genomarbetade och konkreta åtgärdsförslag inom de olika välfärdsområdena. Och i vår politik ingår även att få bort vinstintresset. Vd:arna ser det som populism, vi ser det som att arbeta för en välfärd att lita på.

Eva Olofsson, regionråd (V) Västra Götalandsregionen

Torun Boucher, ledamot (V) äldrenämnden i Stockholms stad

Nisse Sandqvist, gruppledare (V) Östersunds kommun

Catarina Wahlgren, gruppledare (V) Norrtälje kommun

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev