tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

”Osakligt påhopp på akademiker”

Det är otydligt politiskt ledarskap som skapar en otydlig ansvarsfördelning i kommunerna, inte akademiker och tjänstemän. Anklagelserna om tjänstemannastyre är därför osakliga.

Publicerad: 19 augusti 2016, 09:43

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Juseks ordförande Sofia Larsen och vd Magnus Hedberg lyfter vikten av akademikers och tjänstemäns arbete i kommunerna

Foto: Olof Holdar


Ämnen i artikeln:

FackföreningarKommunallagenTjänstemannaansvarKommuner

Replik. Växjös kommunaråd Bo Frank (M) påstår i Dagens samhälle (18/8) i inlägget ”Dags för kommunalråden att ta makten” att den lokala demokratin i många kommuner ersatts av ett akademiskt tjänstemannastyre. Jusek anser att det är ett osakligt påstående.

Beredning av akademiker och tjänstemän är nödvändiga för underbyggda politiska beslut. Otydlig roll- och ansvarsfördelning mellan folkvalda politiker och tjänstemän uppstår bara under otydligt politiskt ledarskap. Verktygen för tydligare ansvarsfördelning finns hos regeringen och kommunpolitikerna.

Det är en beklämmande syn på tjänstemän, kunskap och kommunförvaltning som Bo Frank ger uttryck för. Det vore säkert bekvämt om politiker slapp beredningskrav och underbyggda fakta samt kunde visa sin beslutsförhet genom snabbare beslut. Men det är vare sig demokratiskt, effektivt eller rättssäkert.

Våra medlemmar – jurister, ekonomer, personalvetare, systemvetare, kommunikatörer och samhällsvetare – är tillsammans med andra kommunala tjänstemän garanter för att medborgarna ska slippa förhastade och illa underbyggda politiska beslut. Det är tjänstemännen som, i medborgarnas tjänst, förvaltar politikernas beslut, praxis och rättsprinciper.

Kommunallagen reglerar emellertid bara den politiska organisationen. I realiteten har kommuner och landsting ofta delegerat beslutsbefogenheten till tjänstemännen. Oklarheter kring till exempel arbetsgivarrollen och vem som har ansvar för att bereda beslut till kommunstyrelsen försvårar arbetet som tjänsteman.

Vi anser därför att det är hög tid att förtydliga tjänstemannens roll i lagstiftningen för att skapa stabila spelregler och bättre arbetsformer mellan politiker och tjänstemän. En utredning i denna riktning – En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24 – finns redan på regeringens bord.

När Jusek och Kommundirektörsföreningen 2014 genomförde en undersökning bland landets kommundirektörer arbetade drygt en tredjedel i en organisation som saknade en överenskommen arbetsfördelning mellan den ledande tjänstemannen och den politiska ledningen. Bara en av fem hade en skriftlig instruktion.

Utredningen föreslår att det i lagtexten ska anges att styrelsen i en instruktion ska fastställa hur direktören ska leda förvaltningen samt direktörens övriga uppgifter. Arbetet med att utforma instruktionen ger möjlighet till en dialog mellan politiker och direktören om förväntningar och om vad som ligger i uppdraget.

Jusek menar – i tillägg till utredningens förslag – att det därför är viktigt att en ny instruktion arbetas fram och fastställs vid varje mandatperiods början samt varje gång en ny direktör anställs även om detta sker under en pågående mandatperiod och att detta bör framgå direkt av lagtexten.

Det finns i dag inget hinder för att kommunstyrelsen beslutar om en instruktion även när det gäller förvaltningschefer. Jusek delar utredningens uppfattning att detta också i fortsättningen bör vara valfritt för kommuner, landsting och regioner. Det politiska ledarskapet och ansvaret är – som Bo Frank skriver -– avgörande och viktigt för att det ska fungera.

En professionell tjänstemannaorganisation med tydliga roller under ett tydligt politiskt ledarskap är en förutsättning för en väl fungerande demokrati med hög rättssäkerhet och god effektivitet. Med ett förbättrat politiskt ledarskap och tydligare rollfördelning kan våra kompetenta medlemmar bäst utföra sitt viktiga uppdrag i medborgarnas tjänst.

Sofia Larsen, ordförande Jusek

Magnus Hedberg, vd Jusek

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev