Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Orimligt att behöva betala dubbelt för musik!

Jan Granvik, ordförande för SAMI, menar att dagens ersättningsmodell för privatkopiering inte behöver ändras. Men i stället för att hålla fast vid ett obsolet system bör upphovsrättshavarnas företrädare verka för en modell som är förutsägbar och stabil, anser Klas Elm, vd Elektronikbranschen.

Publicerad: 27 augusti 2018, 07:35

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

RegeringenRiksdagenEU

Replik. En enig riksdag beslutade i maj 2018 att uppmana regeringen att tillsätta en utredning med syftet att ersätta det nuvarande regelverket för privatkopieringsersättning. Det infördes som en ersättning som skulle kompensera upphovsrättshavare för att privatpersoner lagligt kopierade exempelvis musik och TV-program för privat bruk. Riksdagen konstaterar att den tekniska utvecklingen ändrat förutsättningarna: ”Äldre tekniker för lagring har i snabb takt fått lämna plats för nyttjande av olika typer av streamningtjänster som kan användas via exempelvis en uppkopplad mobiltelefon. Denna övergång har lett till att det inte längre finns något betydande behov av privata kopior för att lyssna på musik eller se på film, och förekomsten av privatkopiering har följaktligen minskat till mycket låga nivåer.”

Elektronikbranschen har länge efterlyst en översyn av dagens privatkopieringsersättning just för att den är helt ur fas med hur svenskarna konsumerar media. Svenskarna ligger längst fram i utvecklingen. Vi har gått från fysiska kopior som CD-skivor och DVD-skivor till att använda tjänster som Spotify och Netflix. I dag tvingas därför konsumenterna betala dubbelt, dels för strömningstjänster och andra betaltjänster, dels för en privatkopiering som de inte längre ägnar sig åt. Det är välkommet att riksdagen nu vill ”ersätta det nuvarande regelverket med ett mer ändamålsenligt system som genererar en rimlig ersättning till upphovsmännen för den privatkopiering som faktiskt förekommer.” Utgångspunkten för en kommande utredning måste vara att den nuvarande modellen för privatkopieringsersättning avskaffas.

Jan Granvik, ordförande för Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), kritiserar i en debattartikel i Dagens Samhälle riksdagens beslut och menar att dagens ersättningsmodell inte behöver ändras. På några punkter finns det anledning att bemöta hans påståenden.

Dagens ersättningsmodell, utformad för kassettband och USB-minnen, baseras på produktens minneskapacitet, inte på den faktiska användningen av upphovsrättsskyddat material för privat bruk. Tvärtemot vad SAMI och andra upphovsrättsorganisationer påstår är det enligt gällande EU-direktiv (InfoSoc-direktivet) och avgöranden i EU-domstolen konsumenterna som ska betala om de kopierar för privat bruk, se exempelvis mål C-467/08 (Padawan). Vidare stadgar EU-rätten att rättighetshavarna ska få en ”rimlig kompensation” för den kopiering som görs.

Riksdagen vill att regeringen tittar på ett system där staten har det övergripande ansvaret. När SAMI påstår att det inte är genomförbart med hänvisning till EU-rätten finns det skäl att lyfta fram våra nordiska grannländer, vilket också riksdagen gör. I Finland infördes en ny modell 2015 som innebär att kompensationen sker via anslag i statsbudgeten. Ett bärande argument var att ökande streamingtjänster gjorde det gamla systemet ohållbart – dyrt att upprätthålla samtidigt som intäkterna gick ned. Även Norge har ett sådant system och i Danmark pågår för närvarande en omläggning av ersättningssystemet.

Genom att konsumenterna använder elektronikbranschens produkter för innovativa strömningstjänster har kulturskaparna fått nya intäkter. I stället för att hålla fast vid ett alltmer obsolet system för privatkopiering bör upphovsrättshavarnas företrädare konstruktivt verka för en framtida modell som är förutsägbar och stabil. Elektronikbranschen avser att samverka med den kommande statliga utredningen i en sådan konstruktiv anda.

Klas Elm, vd Elektronikbranschen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

RegeringenRiksdagenEU

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev