Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Öppen data hade räddat Annie Lööf

Öppen data hade kunnat förhindra representationsskandalerna på Tillväxtverket och Näringsdepartementet. Hade klavertrampen upptäcks i tid hade de kunnat kvävas och räddat Annie Lööf från ett rejält snedsteg.

Publicerad: 20 augusti 2012, 05:01

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

OffentlighetsprincipenUSA

Diskussionen kring öppen data, det vill säga offentliga data som i maskinläsbar- och bearbetbar form utan upphovsrättsliga inskränkningar görs tillgänglig, har hittills främst varit inriktad på de ekonomiska aspekterna av tillgång till öppna data; hur nya företag kan utveckla tjänster baserade på offentliga datamängder. En minst lika viktig anledning är emellertid att öppna data ger ökade möjligheter att granska offentliga verksamheter.

Hade myndigheter och departements diarier eller bokföring varit tillgängliga som öppen data hade sannolikt de skandaler som nu skakar näringsminister Annie Lööf kunnat undvikas. Resultatet hade blivit både sparade skattepengar och uteblivna skandaler eftersom problemen stoppats i sin linda. Samtidigt hade det bidragit till att öka medborgarnas förtroende för myndigheterna och de valda företrädarna om de kunnat vet att de inte använde skattepengar slösaktigt eller lagstridigt.

Att Stiftelsen för Strategisk Forskning (SFF) utan upphandling anlitat festfixaren Michael Bindefeld (och inte bokfört utbetalningarna korrekt) hade sannolikt upptäckts efter den första fakturan betalts, inte som nu först efter att mångmiljonbelopp betalats ut. Med öppna data kan alla, inte bara journalister, enkelt granska myndigheterna och en pensionerad bibliotekarie i Åmål hade kanske upptäckt att det inte fanns något verifikat till utbetalningen på 250 000. Att Näringsdepartementet fått stå för en av Centerpartiets bjudningar eller att Maud Olofson representerat med sig själv hade möjligtvis upptäckts av en student i Växjö som granskade Näringsdepartementets data-feed över utbetalningar. Och att Arbetsförmedlingen betalade flera gånger marknadspris för de debattartiklar som deras PR-byrå skrev åt dem hade upptäckts av en konsult på en konkurrerande firma i Göteborg som använde datafeeden för att hålla koll på konkurrenterna.

Möjligheterna till granskning leder också till att politikerna avhåller sig från att göra sådant som de inte kan försvara inför väljarna. Det leder inte bara till en individuell prevention mot felaktigheter utan ger en systematisk prevention i det offentliga Sverige mot felsteg och omotiverat överdåd och slöseri. Detta är en viktig demokratisk aspekt. Vem tror att SSF tillåtits köpa ballonger 138 000 till sitt femtonårsjubileum istället för att finansiera en doktorand för de pengarna om ansvarig politiker först behövt ta upp ballonginköpet i en valrörelse? Alla är lika inför lagen och det är viktigt att sätta den legala jämställdheten främst, och offentliga verksamhetens eftersträvan till gemensam båtnad på lika villkor, eftersom annars eroderar vårt demokratiska samhälles legitimitet.

Detta är inget nytt eller konstigt. På många håll, framför allt i USA och Kanada, har man av transparensskäl gjort verifikationer och reseräkningar enkelt tillgängliga för medborgarna. 2010 granskade vi exempelvis alla utbetalningar under en månad som den lilla staden Anna i Texas gjort – varenda dollar som betalades ut. Här gick det inte att finna några konstiga transaktioner alls. Det enda över det vanliga var 60 dollar på julkort till anställda och inköp av pizza till kommunfullmäktigeledamöterna i samband med årsavslutningen i fullmäktige. När summan för pizzainköpen jämfördes med vad pizza kostade på lokala pizzerior fann vi också att ledamöterna fått nöja sig med motsvarande en halv pizza var. Knappast något att klaga på. Av detta kan man också utläsa att det finns små möjligheter till besparingar i kommunen. Vad skulle det vara? Att man fick en kvarts pizza nästa års fullmäktigeavslutning?

Medborgarna i Anna, Texas, vet att inte en dollar går till något onyttigt och att skatt är väl värt att betala. Transparens och öppenhet skänker legitimitet, förtroende och höjd skattemoral.

Granskningen skall naturligtvis inte stanna vid representation. Öppen data kan lika gärna användas för att se hur mycket en kommun spenderar för barnomsorg eller på inköp av parkbänkar. Konkurrerande företag kommer här att anmärka om någon köpt in en vara eller tjänst till priser över marknadspris och kommuntjänstemän kan direkt se vad andra kommuner betalat för samma vara. Det innebär bland annat att kommunerna kan använda detta för att komma åt prissamverkan från leverantörer, vilket ger omedelbara besparingar.

De satsningar som i dag görs från det offentliga på att tillgängliggöra öppna data får inte stanna vid sådana data som företag kan göra Iphone-appar av, exempelvis väder eller öppettider i badhus. Minst lika viktigt är att de används för att genom ökad transparens skapa en bättre och effektivare förvaltning, vilket inte skall ses som ett hot utan som en möjlighet. I längden handlar det om varför vi har en offentlig sektor, vad folket får för pengarna och något som stärker demokratins legitimitet.

Erik Lakomaa, politisk konsult och disputerad forskare vid institutionen för Marknadsföring och Strategi vid Handelshögskolan i Stockholm

Jan Kallberg, Assistant professor Arkansas Tech University, forskningledare på Cyber Security Research and Educational Center, The University of Texas at Dallas

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

OffentlighetsprincipenUSA

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev