Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Oplanerad flytt kan försvåra etablering för nyanlända

Diskussionen om flyktingars rätt att få bosätta sig var som helst i landet har åter tagit fart. Denna gång mot bakgrund av den stora flyktingströmmen från Syrien till Sverige, något vi i Eskilstuna tydligt märkt av.

Publicerad: 2 november 2012, 09:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Till Eskilstuna väljer många nyanlända att flytta och det är mycket positivt. Men det finns en sida av den fria inflyttningen, som är problematisk och som vi vill belysa.

Många flyttar till oss från andra kommuner för att komma närmare släktingar eller vänner från sitt hemland. Det är naturligt, men det kan vara bekymmersamt om man flyttar utan att ha planerat för det. På vårt Servicecenter för sociala frågor, försörjningsstöd, Komvux och arbetsmarknadsåtgärder, ställs personalen allt oftare ofta inför faktum att en familj har brutit upp från en kommun där den har haft bostad ordnad, skolgång för barnen och SFI-studier för föräldrarna.

I Eskilstunas fall handlar det om att man kommer till en kommun som i nuläget har bostadsbrist, hög arbetslöshet och kö till Sfi. Familjen kan ha sålt sina möbler för att klara den första månaden, har bjudits in att bo hos släktingar tillfälligt, men kommer sedan till oss i tron att de kan få en bostad genom vår försorg. Medarbetarna känner sig otillräckliga och kluvna inför den här situationen, som blivit allt vanligare. Vi har inga bostäder att förmedla, men flera gånger i månaden måste de förklara för nyanlända att detta inte är kommunens skyldighet. Människor som inte är i behov av socialtjänstens insatser utan kommer till oss enbart för att de saknar bostad.

Vår strävan är att hjälpa människor till arbete och egen försörjning. I stället handlar allt fler samtal om bostadsanskaffning och hjälp in på den allt kärvare bostadsmarknaden. Många gånger tror man att ett intyg från oss kan hjälpa och det skapas en förväntan som vi inte kan leva upp till. Detta tar också mycket tid från andra som behöver oss.

Det är en svår situation att hantera när desperata familjer med små barn står vid disken i Servicecenter, ibland med väskorna packade. Allt vi kan göra är att hänvisa till bostadsbolagen och att det viktigaste för att få en bostad är att man har ett arbete.

Vi vill att människor fritt ska få välja var de vill bo men det är viktigt att kommuner och myndigheter är tydliga med att informera om vad det faktiskt kan innebära att bryta upp från en kommun för en annan. Framför allt ur ett barnperspektiv är det nödvändigt med att ge samma signaler om hur samhället fungerar och vad man kan förvänta sig.

Marie Svensson, ordförande (S) arbetsmarknads- och familjenämnden, Eskilstuna

Firat Nemrud, förste vice ordförande (V) arbetsmarknads- och familjenämnden, Eskilstuna

Lotta Jonsson, andre vice ordförande (KD) arbetsmarknads- och familjenämnden, Eskilstuna

Thure Morin, förvaltningschef arbetsmarknads- och familjeförvaltningen, Eskilstuna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev