Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Öka inte byråkratin för svenska företag

Finanskrisen har visat på ett behov av att strama upp marknaden för revision och rådgivning. Men i arbetet med EU:s nya revisionspaket är det viktigt att regeringen värnar den välfungerande bolagsstyrningen och inte i onödan ökar regelbördan för svenska storföretag.

Publicerad: 25 februari 2015, 12:08

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

RevisionEUFöretagsklimatKorruption

Regeringens utredning om implementeringen av EUs revisionspaket går nu in i slutfasen. Den 1 april ska betänkandet vara klart. Redan nu kan man dock förutse ett antal konsekvenser för börsnoterade bolag. Reformen innebär ett antal inskränkningar i dispositionsrätten för ägare och företagsledningar som de bör sätta sig in i redan under 2015, för att kunna fatta rätt beslut kring revision och rådgivning inför nästa år. Den 17 juni 2016 träder reglerna i kraft.

Revisionspaketet är sprunget ur finanskrisen och ur ett behov på vissa europeiska marknader att strama upp marknaden för revision och rådgivning. Paketet består av en ny särskild förordning om revision av så kallade ”bolag av allmänt intresse” (Public Interest Entities – PIEs) samt ett direktiv om ändring av EU:s nuvarande revisionsdirektiv. Sverige, som redan har ett starkt regelverk kring revisionsbyråers oberoende, har nu att anpassa sig till en lagstiftning som i vissa delar förändrar vår modell för bolagsstyrning.

De två mest påtagliga effekterna av direktivet är dels att det införs en tidsgräns för hur länge bolag ”av allmänt intresse” (börsnoterade företag och vissa finansiella företag) kan anlita samma revisionsbyrå. Utöver byrårotationen införs en begräsning för bolagen kring hur de får köpa annan rådgivning, till exempel i skattefrågor, av sin revisionsbyrå. Viss fristående rådgivning förbjuds och annan rådgivning får en beloppsbegränsning. Utöver detta finns en rad andra detaljer som utredningen har att ta ställning till. Det finns områden där varje medlemsland kan göra egna överväganden.

Exempelvis har Spanien en betydligt mer långtgående definition av vilka företag som är av allmänt intresse. Därmed kommer antalet revisionsår innan byrårotation att vara olika i olika EU-länder för samma typ av företag. Vissa länder avstår från att öppna upp för tillåten flexibilitet vilket ytterligare bidrar till att olika EU-länder kommer att ha olika regelverk. Det innebär att ett svenskt företag som har verksamhet på flera marknader kan få ett lapptäcke av regler kring revision och rådgivning att förhålla sig till.

I grunden välkomnar KPMG reformen. Den ökar transparensen och konkurrensen på revisions- och rådgivningsmarknaden och bör kunna bidra till att stärka förtroendet för branschen. Vår bedömning är att nackdelarna med reformen i första hand träffar våra kunder, som kommer att få lägga mer tid på upphandlingar och på att planera sina inköp av revisions- och rådgivningstjänster flera år i förväg.

I den kommande politiska behandlingen av utredningens förslag är det därför viktigt att regeringen värnar den välfungerande bolagsstyrning som vi har och inte ökar regelbördan i onödan på svenska företag. Sverige och Norden har de senaste åren rönt mycket internationell uppmärksamhet bland annat för att våra globala företag med råge överskrider regionens andel av den globala ekonomin.

Norden har tillsammans cirka 60 bolag på Forbes lista över världens 2 000 största börsföretag. Det är betydligt mer än vad Tyskland har, trots att Nordens gemensamma BNP är mindre än halva Tysklands. The Economist har kallat Norden för ”the next Supermodel”. Bland framgångsfaktorerna med modellen finns bland annat att våra minoritetsägare har ett relativt starkt skydd och kan ställa krav på de större ägarna. Vårt sätt att hantera bolagsstyrningsfrågor är också grundligt prövade och har bidragit till att ge oss konkurrenskraftiga storföretag och en låg förekomst av korruption. Allt detta är värt att slå vakt om.

Anders Malmeby, auktoriserad revisor och ordförande i KPMG Sverige

George Pettersson, auktoriserad revisor och VD i KPMG Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev