Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Offentliga bolag måste få proffsigare styrelser

Styrelserna i de offentligt ägda aktiebolagen måste vässas. Ledamöterna behöver både bättre kompetens och sätta större fokus på bolagens bästa istället för att som i dag se sig som representanter för särintressen, skriver fyra styrelseexperter.

Publicerad: 13 februari 2012, 06:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Självklart har dess ägare, landets alla medborgare och skattebetalare, rätt att förvänta sig att de offentliga bolagen styrs professionellt så att de viktiga samhällsfunktionerna och de enorma värdena inte sätts på spel. Naturligtvis är det viktigt att styrelserna har förståelse det samhällsuppdrag de har, och det ansvar inför hela svenska folket som man har som styrelse i ett offentligt ägt bolag. Men är det så i praktiken?

Några av de viktigaste samhälls-funktionerna drivs sedan många år tillbaka i offentligt ägda aktiebolag. Dessa företag säkerställer tillgången på bostäder, energi, sjukvård, hamnar, flygplatser, transporter, resor, post och banktjänster med mera. Bolagen omsätter hisnande 567 miljarder kronor och har en balansräkning som omsluter närmare 2 700 miljarder kronor (år 2010).

I den första studien i sitt slag har vi kartlagt hur styrelsearbetet bedrivs i dessa bolag. Undersökningen är bred och ger en rättvis bild av hur det är ställt inom det offentliga bolags-Sverige. Vi har funnit att styrelsearbetet ofta utförs med särintressen som förtecken, istället för att ha bolagens bästa för ögonen. Fallgroparna för styrelserna är många och vi ser tydliga tecken på att styrelsearbetet inte har hängt med i omvärldens utveckling.

I dag finns det en vedertagen bas som allt styrelsearbete bör utgå ifrån – Aktiebolagslagen, OECD:s riktlinjer, Vägledning till god styrelsesed och Svensk kod för bolagsstyrning. Men i en tuffare omvärld ställs det nya krav på dessa bolag i kampen om resurser och talanger, samtidigt som de ska vara föredömen ifråga om öppenhet och hållbarhet. Utmaningar som kräver professionalisering, men som de offentligt ägda bolagen inte klarar fullt ut.

Vi konstaterar också att även om ansvarsreglerna inte skiljer sig mellan privat ägda bolag och offentligt ägda bolag är risken för personligt ansvar i praktiken betydligt högre i privata bolag. Eftersom konkurs är en i det närmaste omöjlig utgång i offentliga bolag är skadeståndsansvaret enligt aktiebolagslagen den enda kvarvarande risken för personligt ansvar för en vårdslös styrelse. Det finns mycket få exempel där ägarna valt att utkräva ansvar från en styrelse i ett offentligt ägt bolag som misskött sitt uppdrag.

Undersökningen, som riktat sig till drygt 400 styrelseledamöter i statliga, landstings- och kommunala aktiebolag över hela Sverige, visar också att det är stora skillnader mellan kommunala, landstingsägda och statliga bolag. Vår slutsats är dock att alla offentliga styrelser måste professionaliseras. I synnerhet måste de kommunala bolagen, som representerar den största andelen offentliga bolag (1 622 av 2 170 enligt SCB:s siffror), ta nästa steg i sin professionalisering.

Kompetenser måste lyftas in och uppgifter förtydligas. Om medborgarna ska kunna tjänas väl framöver kan dessa förbättringar inte dröja, eftersom det också riskerar att påverka de offentliga företagens attraktionskraft på nästa generation duktiga medarbetare.

Vi föreslår att följande områden sätts i fokus för förbättringsarbetet:
Ökad tydlighet från ägarna, det vill säga de ansvariga politikerna.
 Styrelseuppdrag ska tillsättas efter kompetens och det enskilda bolagets behov.
 Ledamöter måste ha rätt kunskap för att driva ett aktivt och professionellt styrelsearbete.
 Ledamöterna måste i högre utsträckning arbeta för bolagets bästa och ta tag i framtidsfrågorna.
 Styrelsens ansvar, bland annat att utveckla ledningen, måste tydliggöras.
 Utreda om det kan finnas skäl att ta fram särskilda ansvarsregler för offentligt ägda bolag.

Det har skett framsteg och styrelsearbetet är mer uppmärksammat i dag i den offentliga sektorn. Men nu är det dags att se till att 9,3 miljoner svenska ägare får de styrelser som deras bolag förtjänar och att dessa arbetar på rätt sätt för att leverera vår gemensamma välfärd. Ägarnas representanter måste utveckla och förbättra de offentliga bolagen. Vi föreslår att full kraft läggs på de punkter vi lyfter fram. Det finns bara vinnare med dessa steg!

Fotnot: Studien presenteras i boken Bättre styrelsearbete i offentligt ägda bolag (SKL Kommentus Media) skriven av de fyra undertecknarna som samtliga är styrelseexperter.

Lars-Henrik Andersson mfl, Advokatfirman Lindahl

Satish Sen, Kaleidoscope

Stina Hubendick, Sann & Partners

Roland Dansell, Grant Thornton

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev