söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

OECD: Förbättra de skånska järnvägsspåren

Skånska politiker och tjänstemän träffar vid ett möte i Helsingborg i dag, onsdag, internationella analytiker från OECD. I fokus för mötet är en färsk uppföljning av en sex år gammal rapport, där olika hinder för regionens utveckling lyfts fram. Flera av OECD:s tidigare rekommendationer kvarstår, som att åtgärda de akuta bristerna i infrastrukturen.

Publicerad: 25 april 2018, 03:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Infrastrukturinvesteringar

Som en del av OECD:s analys av ”megaregionen Western Scandinavia” har organisationen än en gång satt Skåne under luppen och granskat regionen med kritiska ögon.

Rapporten har en bred ansats och analyserar bland annat socioekonomiska trender, tillväxtmöjligheter och icke tillvaratagen potential samt politik och strategier som syftar till att främja regional konkurrenskraft, social inkludering och hållbar utveckling längs transportkorridoren Skåne - Oslo. OECD pekar på den stora betydelsen av goda järnvägsförbindelser längs hela sträckan Malmö – Göteborg – Oslo.

Rapportens fokus för Skåne är:

■ Hur man kan skapa en mer inkluderande arbetsmarknad?
■ Hur man kan stärka nätverken mellan regionens städer/tätorter så att tillgängligheten till regionens arbetsplatser förbättras?

Mycket har hänt sedan OECD presenterade sin förra rapport om Skåne, bland annat har det ekonomiska gapet mellan Skåne och övriga Sverige vuxit ytterligare. Det negativa gapet mellan Skånes BRP per capita (värdet av den samlade skånska produktion av varor och tjänster delat med antalet invånare)  jämfört med Sverige som helhet har under perioden vuxit från 9,7 till 14,8 procent.

Förklaringen som OECD ger är den stora tillströmningen av studenter och nyanlända invandrare till Skåne, två grupper som är viktiga för samhällsekonomin, men framförallt på lång sikt. Sedan 2012 har såväl befolkningen som frakt- och persontrafiken via järnväg ökat betydligt.

När Fehrman-Bält-tunneln mellan Danmark och Tyskland blir klar år 2028 kommer trafiken att öka ytterligare.

OECD kopplar en otillräcklig utveckling av infrastrukturen till att varken skåningarnas eller de skånska företagens potential tas tillvara. De ser investeringar i järnvägen som nyckeln för bättre tillgänglighet. OECD konstaterar att Skåne i dag har ramverket för den fysiska planeringen på plats och har samordnat med kommunerna i regionen hur prioriterade infrastruktursatsningar ska främja tillväxten i storstäderna och på landsbygden, samtidigt som godstrafiken till och från övriga Sverige gynnas. Viktiga delar av förarbetet är därmed gjort. Nu är det dags att spaden sätts i marken.

Två av de infrastrukturåtgärder som OECD nu lyfter fram som prioriterade påtalades redan 2012: förbättrade järnvägsspår från Skåne till Stockholm samt längs kusten till Göteborg. Dessa finns med i regeringens förslag till nationell plan, men ligger båda långt fram i tiden. Under tiden hämmas jobbtillväxten och bostadsbyggandet samtidigt som miljönyttorna uteblir och hårt trafikerade vägar inte avlastas.

Skånska politiker och näringslivsrepresentanter har, som OECD konstaterar, försökt uppmärksamma Trafikverket och regeringen på behoven av investeringar i Skånes järnvägsinfrastruktur i över 20 år, oavsett vilka partier som styrt i regionen eller regeringen. De senaste åren har behoven ökat. Trängseln på de skånska spåren är så svår att den orsakar stora problem för tågtrafiken, vilket utgör ett allvarligt hot mot hela regionens utveckling.

Regeringens besked om förstärkningar av södra stambanan och västkustbanan är välkomna, men det arbetet måste påbörjas snarast.

Vi uppmanar därför regeringen att lyssna på OECD, och i den nationella plan för infrastrukturen som ska presenteras i vår vidta två viktiga åtgärder för att minska det ekonomiska gapet mellan Skåne och resten av Sverige:

Tidigarelägg Västkustbanans utbyggnad, så att de sista snuttarna enkelspår längs sträckan äntligen får dubbelspår och de redan gjorda omfattande investeringarna i banan snabbare kan räknas hem,
Tidigarelägg utbyggnaden av flaskhalsen på Södra stambanan mellan Lund och Hässleholm till fyra spår.

Då kan Skåne nästa gång OECD granskar regionen bli ett föredöme i hur den nationella och regionala nivån samverkar för att bidra till klimatnytta och jobbskapande i Sverige.

Mätta Ivarsson, Regionråd (MP) och ordförande i Regionala utvecklingsnämnden Region Skåne (MP)

Märta Stenevi, kommunalråd (MP) och ordförande stadsbyggnadsnämnden Malmö stad

Annika Román, kommunstyrelsens vice ordförande (MP) Helsingborg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Infrastrukturinvesteringar

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev