Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Nytt avslöjande i Caremadrevet

Den mediegranskande sajten Second Opinion har undersökt Caremadrevet. Det innehåller ytterligare en hittills okänd skandal: Dagens Nyheters huvudkälla för det inledande avslöjandet om vanvård på äldreboendet Koppargården hade ett tydligt motiv att tala illa om Carema Care. Det visste DN men lät inte läsarna få reda på det.

Publicerad: 1 februari 2012, 10:32

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Kvalitet

Vilka mediedrev minns du från 2011? Juholt förstås. Det är bara de medialt tondöva som kan anse att medierna inte spelade roll för beslutet att låta honom gå. Kungen? Kanske det, som varje år. Ola Lindholm? Expressen fälldes av Pressens Opinionsnämnd för att ha namngivit honom innan det fanns belägg för hans skuld. Men Opinionsnämnden och Pressombuds-mannen bryr sig inte om drev. Att medier publicerar andra mediers uppgifter utan att värdera eller kontrollera dem anses inte bryta mot pressetiken, även om ursprungspubliceringen skulle fällas.

Second Opinion har undersökt Carema-drevet. Det innehåller ytterligare en hittills okänd skandal: Dagens Nyheters huvudkälla för det inledande avslöjandet om vanvård på äldreboendet Koppargården hade ett tydligt motiv att tala illa om Carema Care. Det visste DN men lät inte läsarna få reda på det.

Det ska på en gång sägas att Second Opinions uppdragsgrupp har gjort undersökningen på uppdrag av Carema Care. Men den information som framkommer står för sig själv, och vem som helst kan syna den på Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Utan DN:s läkarkälla – som är det läkarföretag som stadsdelsnämnden anlitat för att samarbeta med Carema Care - håller inte vinklarna. Det finns förvisso ett antal anonyma medarbetare och före detta medarbetare och anhöriga som vittnar om missförhållanden, deras oro och kritik måste tas på allvar och det har DN helt naturligt lyft fram. Oron och kritiken måste undersökas och orsaken klarläggas. Men det går inte rimligtvis att dra de långtgående slutsatser som görs om inte läkarföretaget hade initierat dem. Och därefter startar drevet.

Läkarföretaget Trygg Hälsa AB och Carema Care var indragna i en långvarig konflikt – med ingredienser som polisanmälningar och anmälan till Arbetsmiljöverket - och det fanns långt gångna planer på att byta ut Trygg Hälsa AB. Det är i det skedet som rapporteringen kommer som DN lutar sig mot. DN beskriver i och för sig hur Carema Care reagerat på Trygg Hälsa AB:s kritik men som läsare får man uppfattningen att Carema Care enbart skyller ifrån sig. Informationen om den bakomliggande konflikten är helt avgörande för att kunna värdera läkarkritiken, men det förmedlar DN inte förrän långt senare. Med tanke på omständigheterna är det inte omöjligt att uppgifterna från läkarföretaget primärt syftade till att skada Carema Care.

Mediernas arbete att lyfta viktiga samhällsproblem måste ske inom ramen för pressetiken, även om syftet är nog så ädelt. Ändamålen helgar inte medlen, men det verkar som om DN tänker tvärt om.

Våra slutsatser i övrigt är att Caremadrevet innehåller många av de komponenter som är vanliga i drev där tempot i nyhetsförmedlingen drivs upp och där kraven på källkritik successivt sjunker i takt med att den jagade parten blir allt mera trängd. Felaktiga uppgifter publiceras utan att kontrolleras och medier använder varandra som källor och vidareförmedlar uppgifter utan egen kontroll. Det höga tempot gör att man inte anser sig hinna nyansera.

Drevets konsekvens är bland annat att stadsdelsförvaltningens planer på att byta ut Trygg Hälsa AB vid Koppargården stoppats av stadsdelsnämnden.

Vem drabbas då värst av Caremadrevet? Förvisso kanske en och annan riskkapitalist får se sin fina investering naggas i kanten. Men värst är det säkert för medarbetarna och de anhöriga på Koppargården, Tallbohov, Kastanjen, Solhaga, Korsnäsgården och alla de andra utpekade äldreboendena. De arbetar hårt för att göra ett bra jobb. De kommer till största del att finnas kvar på jobbet oavsett om driftsansvaret byts från Carema Care till kommunen eller tvärt om.

På Second Opinion har vi sett drev förut. De som satte julskinkan i halsen när de såg bilderna på vanvårdade grisar i december 2009 kanske också minns den grisbonde som på tveksamma grunder pekades ut av Sveriges Radio som ansvarig och näst intill kriminell grisplågare. De som avsatte honom som ordförande för branschföreningen gjorde det inte för att han blivit fälld av domstol utan för att han blivit fälld av en redaktion. Hans omgivning stod inte emot medietrycket.

Oavsett hur Carema Care, grisbonden, Juholt eller Lindholm har skött sig är det frågan om vi vill ha ett samhälle där nyhetsmedia har den makten. Journalisten som pekade ut grisbonden fick Stora Journalistpriset. Är det DN-journalisternas tur att få pris i år?

Mats Olin, Timbro Medieinstitut

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Kvalitet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev