Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Nyansera dig i vinstfrågan, Annie Lööf!

De centerpartistiska kommundagarna i helgen är en utmärkt chans för Annie Lööf att komma i kontakt med sina gräsrötter och kanske få en lite mer nyanserad syn på vinstfrågan, skriver tankesmedjan Katalys, som uppmanar Centerpartiet och Alliansen att öppna för en blocköverskridande överenskommelse istället för att värna skolföretagens intressen.

Publicerad: 2 februari 2018, 04:26

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Rickard Kilström


Ämnen i artikeln:

CenterpartietAlliansenVinster i välfärden

När regeringen presenterade sitt förslag om vinstbegräsningar för skolbolag i förra veckan totalsågades det av de borgerliga partierna. Det fanns inte minsta lilla öppning att diskutera någonting utan de deklarerade samfällt att förslaget skulle stoppas så fort som möjligt. Annie Lööf recenserade förslaget på Twitter redan innan det hade presenterats och kallade det bland annat en ”attack på människors valfrihet och en kapitulation i frågan om välfärdens kvalitet.”

Varför detta benhårda motstånd? När dagens system för fristående skolor infördes 1992 var syftet från de borgerliga partierna att gynna ideella föreningar, stiftelser, föräldrakooperativ och personalkooperativ. Det var dessa huvudmän som skulle få en chans att bli ett alternativ till de kommunala skolorna. Att aktiebolag skulle få starta skolor talades det inte om i den proposition som Beatrice Ask undertecknade.

Men aktiebolag är en mycket effektiv företagsform och när de väl var insläppta på skolmarknaden växte de snabbt. Redan i slutet av 1990-talet bildades de första skolkoncernerna och några år in på 2000-talet köptes flera upp av internationella och svenska riskkapitalbolag. De stora skolkoncernernas tillväxt har sedan fortsatt år efter år och i dag har de en dominerande ställning inom friskolebranschen.

Samtidigt som aktiebolagen och skolkoncernerna har växt har en lång rad negativa effekter visat sig i skolsystemet. Den allvarligaste är den snabbt ökande skolsegregationen som till stor del drivs fram av aktiebolagen. För att få vinst är de tvungna att ha en låg lärartäthet och det kräver i sin tur ett positivt segregerat elevurval för att undervisningen ska fungera. Skillnaderna mellan skolor och elever har ökat mycket kraftigt sedan 1990-talet. Varje ny aktiebolagsskola som öppnar på en ort medför en ökad skolsegregation på den orten. Den segregationen sänker de samlade skolresultaten och det drabbar i första hand de svagaste eleverna. Segregationen bidrar också till den utveckling vi sett i många förorter med allt fler unga som står utanför både utbildning och arbetsliv.

Skolaktiebolagens snabba expansion har också medfört många skolbyten, en kraftig betygsinflation, en rad konkurser, oseriösa skolhuvudmän och en deprofessionalisering av läraryrket. Med aktiebolagen försvann även den öppenhet, yttrandefrihet, insyn och likabehandling som ska gälla i ett offentligt skolväsende. Dessutom förs stora summor pengar bort från undervisningen varje år till skolaktiebolagens ägare. Allt detta bidrar till en sänkning av kvaliteten i det svenska skolväsendet.

Samtidigt kan vi se att de ideella skolhuvudmännen, de som skulle gynnas av friskolereformen, får allt svårare att klara sig.

Väljarna ser denna utveckling. En rad undersökningar, bland annat från SOM-institutet i Göteborg, visar att väljarna säger nej till vinstdrivna skolbolag. De vill ha alternativ och valfrihet i form av ideellt drivna skolor, men inte vinstdrivna. När Ipsos frågade väljarna vad de tyckte om vinster i skolbolag för ett drygt år sedan ansåg även en majoritet (52 procent) av Centerpartiets väljare att detta var fel. Även bland övriga alliansväljare är tveksamheten stor.

Men de borgerliga partierna vill inte se eller tala om de brister som finns inom friskolesystemet. De har börjat tala om segregationen som ett växande samhällsproblem men de vill inte se kopplingarna till skolpolitiken. De sa att de skulle gynna de ideella skolhuvudmännen, men de tog in en gökunge i form av vinstdrivande bolag i friskoleboet. En gökunge som håller på att knuffa ut de ideella huvudmännen och som snabbt driver på skolsegregationen och skapar en lång rad andra problem i skolan.

I helgen håller Centerpartiet kommundagar. En utmärkt chans för Annie Lööf att komma lite mer i kontakt med sina gräsrötter och få en mer nyanserad syn på vinstfrågan. Under våren har både hon och de borgerliga partierna en chans att göra något åt dessa problem och att komma i fas med sina väljare. Om de öppnar för en diskussion om att minska de ekonomiska drivkrafterna inom friskolebranschen, kommer de negativa skoleffekterna att minska. En bred uppgörelse med den inriktningen skulle vara mycket positiv för skolan. Men om de borgerliga fortsätter med samma inställning som hittills, att de inte vill se eller erkänna några som helst negativa effekter av skolaktiebolagens framfart, kan man bara dra en slutsats: De värnar inte längre om skolan utan ser bara till skolföretagens intressen.

Sten Svensson, utredare Katalys och medlem av Nätverket för en likvärdig skola

Daniel Suhonen, chef fackliga idéinstitutet Katalys

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev