Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Nya regioner håller inte måttet

Utredaren Mats Sjöstrand har presenterat en ny statlig och regional indelning. Det är framförallt i Sverige utanför storstäderna som en sådan behövs. Men förslaget andas för mycket av kompromisser och otydligheter, skriver ordföranden för partierna i Örebro län.

Publicerad: 4 februari 2013, 11:41

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Regioner

Att Sverige behöver en ny regional indelning blir allt tydligare. Allt fler frågor är beroende av ett större befolkningsunderlag än vad de flesta län i vårt land består av. Medborgarna och företagen rör sig redan över ett större geografiskt område än länen, som kanske var mer naturliga geografiska områden när de bildade för 400 år sedan. För kommuner och landsting blir antalet externa avtal och samarbeten så många, att den del av verksamheten som våra direktvalda politiker kan påverka riskerar att marginaliseras.

Både staten, kommunerna och landstingen behöver en ny regional geografi. Och Sverige utanför storstäderna behöver det mest. Storstäderna har genom sitt befolkningsunderlag redan i dag bättre utvecklingsmöjligheter än resten av Sverige. Stockholms län består av två miljoner invånare och Västra Götaland och Skåne har redan fått bilda större regioner.

Mats Sjöstrand har till regeringen presenterat sitt förslag till ny statlig indelning. Ett förslag som på många sätt är en kompromiss mellan motstridiga viljor och motstående intressen redan från början. Sjöstrand har försökt bringa reda i den statliga regionala indelningen. Behovet är stort. I dag finns det inte två statliga myndigheter som har samma regionala indelning. Om han lyckas är för tidigt att säga men förslaget är i det perspektivet åtminstone delvis ett steg i rätt riktning.

För vårt län är det positivt att Mats Sjöstrand ser att Örebro har en stark regional roll och att Örebro pekas ut som en central ort i en ny regional indelning. Samtidigt är det flera frågor som fortfarande är olösta. Länsstyrelsens roll i förhållande till landsting och regioner diskuteras inte tillräckligt. En utveckling där länsstyrelsens roll i huvudsak koncentreras till tillsyn och där utvecklingsfrågor tydligt hanteras av direktvalda politiska organ menar vi är nödvändig både ur ett demokratiskt perspektiv och ur ett effektivitetsperspektiv.

Hur den nya geografiska indelning som Mats Sjöstrand presenterat påverkar vårt län är fortfarande otydligt. Vilken roll har länsstyrelseområden i förhållande till län och vad är stormyndighetsregionerna roll? Från nästan alla partier i Örebro län har beskedet när det gäller geografi varit tydligt. Örebro län är fast förankrat i Mälardalen och vi kan inte tänka oss en statlig regional indelning som försvårar en sådan utveckling.

Sedan många år har Örebro län deltagit aktivt i byggandet av en sammanhållen och fungerande Mälardalsregion. Vi har bidragit till tillkomsten av Mälarbanan, drivit och till och med medfinansierat Citybanan i Stockholm. Vi är delägare i Mälab där vi håller på att lägga grunden för en gemensam tågtrafik i Mälardalen. Och vi deltar aktivt i Mälardalsrådet och i arbetet att prioritera fram den infrastruktur som behövs för att den här regionen ska fungera som den helhet som människor och företag redan betraktar den. Örebro län är i dag en del av en sammanhållen Mälardalsregion. Och myndighetsgränser som inte tar hänsyn till det och som försvårar vår utveckling är inte acceptabla.

Örebro län har ett väl utvecklat samarbete med Värmland som vi gärna vill behålla och utveckla, men förslaget att Örebro och Värmland skulle inordnas i någon Stormyndighetsregion tillsammans med Dalarna och Gävleborg är ett förslag som det inte finns något som helst stöd för i vårt län. Det är ett förslag som inte stämmer med de besked som Örebro län eller för den delen vad vi uppfattat Värmlands län givit tidigare i processen. Hopkopplingen av Örebro län och Värmlands län med Dalarnas och Gävleborgs län i en stormyndighetsregion är omöjlig konstruktion som inte stämmer överens med varken hur företag, människor och offentliga organ samarbetar.

Vi har respekt för att Mats Sjöstrands uppdrag inte har varit lätt. Samtidigt som vi naturligtvis är glada för att Örebro pekas ut som residensstad tycker vi inte att han lyssnat när det gäller geografisk indelning. Sjöstrands utredning har fått direktiv från regeringen att ta regionala hänsyn när det gäller den nya indelningen och för vårt län är det uppenbart att det nu presenterade förslaget inte gjort det. I synnerhet när det gäller de så kallade stormyndighetsregionerna är beskedet helt omöjligt för oss i Örebro län.

Jonas Karlsson, landstingsråd (S), ordförande (S) Örebro län

Ola Karlsson, oppositionslandstingsråd (M) Örebro län

Anna Ågerfalk, ordförande (FP) Örebro län

Behcet Barsom, ordförande (KD) Örebro län

Kenneth Lantz, ordförande (V) Örebro län

Fredrik Persson, ordförande (MP) Örebro län

Lars Johansson, ordförande (C) Örebro län

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Regioner

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev