Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Ny stor flyktingvåg gör att alla måste ställa upp

Med kort varsel har vi i Flen blivit varse att Migrationsverket väntar ett stort antal flyktingar till Sverige, och att verket nu finkammar landet efter boenden. Flen gör redan mycket stora insatser för att ta emot flyktingar, men nu måste fler kommuner hjälpa till annars blir situationen ohållbar, larmar Flens kommunalråd och oppositionsråd i ett öppet brev till Migrationsverket och landshövdingen.

Publicerad: 27 maj 2014, 19:52

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

ArbetsmarknadFlyktingmottagande

Öppet brev till generaldirektör Anders Danielsson, Migrationsverket och landshövding Liselott Hagberg, Länsstyrelsen Södermanland.

Med kort varsel har vi i Flens kommun blivit varse att Migrationsverket väntar ett stort antal flyktingar till landet. Vilken dag som helst anländer två bussar till Flen, cirka 120 personer, för asylboende i väntan på beslut om uppehållstillstånd. Vi kan förmoda att denna vistelse i kommunen kan bli långvarig på grund av svårigheter med kommunplacering efter beslut. Vi har ställts inför detta faktum och vet efter möte med Migrationsverket i förrgår att allt nu händer fort.

Antalet anlända flyktingar till landet kommer att bli mycket stort och Migrationsverket finkammar landet efter boenden. Vi är stolta över de mottagningsinsatser Flens kommun bidragit med under åren, men har nu kommit till ett läge där vi behöver bromsa eftersom mottagningstrycket länge varit stort. Vi har synpunkter på hur placeringen genomförs och ser problem i vårt samhällsserviceuppdrag.

Flens kommuns samverkan med Migrationsverket går många decennier tillbaka. Som kommun har vi tagit ett mycket större samhällsansvar än många andra kommuner gjort. I relation till vår befolkningsmängd på cirka 16 000 invånare, är vi en av de kommuner i landet där Migrationsverket placerar flest per invånare.

I Flen finns Migrationsverkets anläggningsboende och förvar. Här finns en väl fungerande mottagning av ensamkommande barn och många nyanlända i eget boende. Vi ägnar mycket kraft åt att bedriva meningsfulla och integrationsskapande aktiviteter i samverkan med Arbetsförmedlingen bland annat. Svårigheten ligger i att vi har ett småskaligt näringsliv med begränsade möjligheter att erbjuda praktik och arbete. Att utan förvarning ta emot 120 nyanlända av skiftande bakgrund som behöver skapa sig en ny tillvaro, ställer stora krav på vår samhällsservice; på förskola, skola, socialtjänst, fritid, vård och på våra samverkansaktörer.

Vi har inte heller tillfrågats om vad denna nya grupps behov innebär för Flens kommun och vi har inte samverkat i frågan om boende. Det skapar inte goda förutsättningar för ett bra mottagande och vi upplever oss tagna på sängen.

Migrationsverket har i sitt intensiva sökande efter bostäder dammat av gamla upphandlingar och hittat ett nedlagt motell vid riksväg 55/57 som kallas Loftet i Flen. Där ska de 120 nyanlända placeras framöver.  Loftet uppfyller inte myndighetskraven på boende och ligger i direkt anslutning till trafikintensiva vägar 55/57. Kommunen anser den olämplig av flera anledningar och tillstånd för boende kräver dessutom ändringar i detaljplanen.

Att vi redan har ett stort mottagande i kommunen innebär inte att vi klarar vad som helst. Den stora obalans i mottagande i landets kommuner har skapat och förstärker de negativa attityder som starkt försvårar vårt samhällsuppdrag i mottagandeprocessen. Vi förväntar oss nu att även andra kommuner tar sitt ansvar i den svåra situation som uppstår när Sverige ska ta emot många på flykt. I det arbetet förväntar vi oss även att länsstyrelsen blir mer aktiv för att hitta fler mottagande grannkommuner och att Migrationsverket lyhört respekterar kommunens synpunkter.

Med vänliga hälsningar

Jan-Erik Larsson, kommunstyrelsens ordförande (S) Flen

Thomas Norander, oppositionsråd (M) Flen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev