Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

torsdag06.05.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Demokrati

Ny rapport: Stort antal fullmäktige inställda i pandemin

Publicerad: 29 april 2021, 10:50

Lena Langlet, chef för demokratisektionen på SKR, hoppas att kommunerna ska fortsätta med kortare digitala fullmäktigemöten efter pandemin.

Foto: Vårt Luleå/Luleå kommun, Thomas Carlgren

Kommuner och regioner bör fortsätta med korta digitala fullmäktigemöten efter pandemin – det gynnar demokratin. Det tycker Lena Langlet på SKR med anledning av en ny rapport som visar att många fullmäktige ställts in det senaste året.


Ämnen i artikeln:

Digitalt fullmäktigeSKRPolitik

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har gjort en enkät om politiska sammanträden under 2020. Den visar att pandemin har satt stora avtryck på hur man mötts. På många håll har det inte gått att mötas alls vid vissa tillfällen. 39 procent av kommunerna som svarat har ställt in fullmäktige vid något eller några tillfällen, bland regionerna är motsvarande siffra 47 procent. 

När fullmäktige genomförts har det ofta gjorts digitalt. 69 procent av kommunerna hade digitala fullmäktigen under 2020, respektive 76 procent av regionerna. Enkäten visar också att alla regioner och de flesta kommuner har haft digitala styrelsemöten och nämndsammanträden.

Läs mer: ”Grövre ton när man inte behöver fika efteråt” 

De flesta som svarat tycker att det har fungerat bra med digitala möten. Men Lena Langlet, chef för demokratisektionen på SKR, tycker ändå att det finns utvecklingspotential. 

– Vi ser att man behöver ha bättre kunskap om hur man genomför de digitala mötena på bästa sätt för att kunna fatta beslut och hålla tidsramar, säger hon. 

En utmaning som återstår att lösa för många är att hitta ett fungerande system för att rösta digitalt på distans. Bara 30 procent av kommunerna uppger att de har detta i dag. Regionerna har kommit längre, där har 59 procent ett digitalt voteringssystem som fungerar på distans. Övriga har löst omröstningarna genom upprop. Men då det inte är tillåtet vid valärenden har vissa tvingats hålla fysiska möten när personval ska göras. 

Lena Langlet hoppas att den digitala utveckling som skett under pandemin ska stärka demokratin framöver. 

– Man behöver dra lärdom av att man haft digitala möten nu och våga använda det även framåt. Det kan gynna demokratin om man kan ha ett digitalt möte om en enstaka fråga eller två. Det har man kanske inte haft tidigare utan i stället klumpat ihop dem till fullmäktigemöten som man inte haft så ofta, säger hon. 

Fler korta digitala fullmäktigemöten kan alltså bli verklighet i framtiden. Men de fysiska mötena lär ändå överleva.

– Väldigt många förtroendevalda längtar tillbaka till de fysiska mötena. Man saknar pratet när man dricker kaffe eller möts i korridoren före mötet. Man saknar också att det blir en annan debatt och en annan närvaro när man ses fysiskt, säger Lena Langlet.

Sedan förvaltningsrätten underkänt Luleås digitala fullmäktige i december har det uppstått en osäkerhet om vad som krävs för att leva upp till kommunallagens krav på att alla ska kunna se och höra varandra på lika villkor. Domen är överklagad till kammarrätten, som ännu inte avgjort frågan. 

Lena Langlet konstaterar att osäkerheten kring lagkraven syns i kommunernas enkätsvar. Hon hoppas att regeringen ska agera på den hemställan som SKR lämnat om att förtydliga lagen. Regeringen har ännu inte kommit med något besked om lagändringar.

– Lagen är gjord för att det ska vara någon enstaka som deltar digitalt. Den behöver verkligen förändras. Jag tycker att regeringen ska ta del erfarenheterna från de digitala fullmäktigemötena och titta på dem ordentligt för att se hur vi skulle kunna få en mer modern lag.

Enkäten, som besvarats av 275 kommuner och 17 regioner, visar också att färre har fått vara med och fatta besluten i fullmäktige. 81 procent av kommunerna och alla regioner utom en har reducerat antalet ledamöter under pandemin. Antalet ledamöter har i många fall minskats både på digitala och fysiska möten. 

Läs mer: Trots pandemi – var femte kör fysiskt fullmäktige 

Läs mer: SKR: ”Drastisk slutsats av domstolen” 

 

Samuel Åsgård

Reporter

sa@dagenssamhalle.se

Dela artikeln:


Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev