lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Ny lag ger offentliga inköp utan regelkrångel

Ett mindre omfångsrikt regelverk kan kompletteras med ”spelregler”, i samma anda som den svenska modellen, skriver Sveriges Offentliga Inköpare som vill ha ny lagstiftning med bara elva paragrafer.

Publicerad: 16 april 2018, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Offentliga marknadenEkonomi

Regelverken för offentliga inköp sätter ramen för inköp i offentlig sektor till ett värde av uppemot 800 miljarder kronor varje år. Det finns knappast något regelverk som har större betydelse för Sveriges offentliga ekonomi.

Men regelverken är idag både krångliga och otydliga. Näringslivet, offentliga verksamheter, regeringen såväl som oppositionen i riksdagen efterfrågar en förenkling av dessa regler. Inte minst efterfrågas en förenkling av dagens regelverk av de som arbetar med reglerna i vardagen - de offentliga inköparna.

Därför presenterar vi, Sveriges Offentliga Inköpare, idag ett förslag till en ny lagstiftning för offentliga inköp.

Regeringen har startat en utredning av förändringar i den existerande lagstiftningen för offentliga inköp. Men i våra ögon är det fel att ta utgångspunkt i det alltför paragraftyngda och formalistiska regelverket som finns idag. Det kommer endast att befästa det befintliga systemet istället för att få till den nödvändiga förändring som leder till fokus på effekt och behov.

Vad som krävs är att börja om från början. I lagförslaget från Sveriges Offentliga Inköpare har vi utgått från de principer som enligt EU är de enda som styr oss – principerna om icke diskriminering, likabehandling, öppenhet, proportionalitet och ömsesidigt erkännande

För att för en kort stund bli tekniska föreslår Sveriges Offentliga Inköpare en lagstiftning som kraftigt förenklar regelverket under tröskelvärdena samt för de tjänster som anges i bilaga 2 till lagen om offentlig upphandling. En lagstiftning som ger bättre möjlighet att fokusera på affären istället för formalia. En lagstiftning på bara 11 paragrafer.

Istället för att låta staten detaljreglera offentliga inköp vill vi lägga makten och möjligheterna i händerna på de som faktiskt utför affären: inköparna och leverantörerna.

Det finns redan regler om att det allmänna ska agera ekonomiskt effektivt. Låt oss ta fasta på det. Färre regler som reglerar offentlig upphandling innebär att det inte längre blir en tävling om det bästa anbudet och om att uppfylla formalia, utan om rätt konkurrens vid rätt tillfälle och om den bästa affären . Mindre krångel leder till lägre trösklar som i sin tur leder till ökad konkurrens och därmed bättre affärer.

Ett mindre omfångsrikt regelverk kan kompletteras med ”spelregler” som överenskoms av marknaden, istället för att lagstiftaren bestämmer. Det är helt i andan av den svenska modellen.

En av orsakerna till att det ska finnas ett tydligt regelverk för offentliga inköp är risken för korruption. Kommer vårt förslag med färre regler leda till att ökad risk för korruption och andra oegentligheter? Nej.

I förslaget har vi inspirerats av regelverket i Danmark som enligt Transparency International har mindre korruption än Sverige.

Vad Danmark också har är långt färre överprövningar. Medan det i Sverige sker runt 3000 överprövningar varje år är den motsvarande siffran för Danmark runt 100. Det innebär en enorm samhällsvinst om domstolar, näringslivet och offentliga verksamheter kan lägga mindre tid på dessa onödiga överprövningar.

På Sveriges Offentliga Inköpare arbetar vi för att skapa bra offentliga affärer eftersom bra affärer är en förutsättning för kärnverksamheten inom den offentliga sektorn. Och bra affärer kräver bra regelverk.

Det är dags att ge Sveriges offentliga verksamheter bättre möjligheter att utveckla sin verksamhet genom bättre affärer. Det är dags för en ny lagstiftning för offentliga inköp.

Emma Breheim, ordförande, Sveriges Offentliga Inköpare

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Offentliga marknadenEkonomi

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev