Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Nu växlar vi upp arbetet mot sjukskrivningarna

Åtgärder på arbetsplatsen är viktigt för att få sjukskrivna tillbaka i arbete. I dag har arbetsgivaren ansvar för en effektiv rehabilitering. Vårt nya uppdrag från regeringen kommer att innebära ett mer systematiskt arbete och som därmed växlar upp arbetsgivarnas ansvar och insatser ytterligare.

Publicerad: 6 oktober 2015, 08:58

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi ska, precis som anges i regeringens åtgärdspaket, ge stöd till arbetsgivarna att klara detta uppdrag.

Foto: Försäkringskassan


Ämnen i artikeln:

SjukskrivningarArbetsgivareSjukfrånvaroFörsäkringskassanSjuktalen ökar

Den svenska socialförsäkringen är ett av världens starkaste trygghetssystem. Det är något vi alla ska vara stolta över.

Men vårt trygghetssystem står nu inför stora utmaningar. De snabbt stigande sjuktalen är en av de utmaningar vi behöver agera på för att vända utvecklingen. I år beräknas utgifterna för sjukpenning uppgå till nästan 32 miljarder kronor och enligt aktuella prognoser finns inga tecken på trendbrott i närtid.

De ökade sjuktalen sätter tydliga avtryck i statsbudgeten och blir därmed en hög kostnad för samhället. Det är av flera anledningar som vi behöver arbeta aktivt för att få ner sjuktalen - för individen och för samhället i närtid, men även för en hållbar framtid.

De ökande sjuktalen är en samhällsfråga. Försäkringskassan kan inte på egen hand bryta trenden utan det förutsätter att samtliga aktörer tar ett större ansvar i en gemensam kraftsamling.

Från Försäkringskassans sida behöver vi intensifiera vårt arbete med att ytterligare öka kvaliteten i utredning och bedömning av arbetsförmåga. Det handlar bland annat om att rätt person får rätt ersättning redan vid det första beslutet om sjuk­penning.

Men också om att tillvarata arbetsförmågan under den pågående sjukskrivningen. Den som är sjuk vill sällan något hellre än att komma tillbaka till egenförsörjning. Det gäller därför till exempel att se till att vi i anslutning till dag 90 och 180 i sjukskrivningen ökar kvaliteten i utred­ning och bedömning av arbets­förmåga.

Det är viktiga hållpunkter - en del av Försäkringskassans uppdrag som vi menar har stor betydelse och innebär en ökad sannolikhet för att den sjukskrivne ska återgå i arbete.

Försäkringskassan, hälso- och sjukvården och Sveriges arbetsgivare behöver samtidigt utveckla sitt samarbete. Dels för att i så stor utsträckning som möjligt förebygga sjukskrivningar, dels för att se till att människor inte blir långvarigt sjukskrivna.

Vi vet att åtgärder som vidtas på arbetsplatsen är en viktig del i individens möjlighet till återgång i arbete. I dag har arbetsgivaren ett ansvar för att genomföra åtgärder för en effektiv rehabilitering och rehabiliteringsinsatserna behöver på många håll utvecklas.

Försäkringskassan har redan i dag möjlighet att identifiera och rapportera arbetsgivare som inte sköter sitt rehabiliteringsuppdrag till Arbetsmiljöverket. Detta pekas särskilt ut i regeringens åtgärdspaket mot ökade sjukskrivningar. Vårt nya uppdrag från regeringen kommer att innebära ett mer systematiskt arbete och som därmed växlar upp arbetsgivarnas ansvar och insatser ytterligare.

Fokus kommer med andra ord att vara på Försäkringskassans eget arbete med att utreda och bedöma arbetsförmåga, samtidigt som vi, i linje med vårt uppdrag från regeringen, kommer att ha ett tydligt fokus på arbetsgivarnas förmåga att arbeta med rehabilitering.

Vi ska, precis som anges i regeringens åtgärdspaket, ge stöd till arbetsgivarna att klara detta uppdrag.

Men vi kommer också att anmäla till Arbetsmiljöverket när vi ser att arbetsgivare brister i ansvarstagande. Vi vill utveckla vår samverkan med arbetsgivarna för att se till att de bättre klarar av sitt rehabiliteringsuppdrag.

Det är viktiga delar i arbetet för att tillvarata individens möjligheter att komma tillbaka till arbetsmarknaden och därmed se till att minska sjuktalen.

Ann-Marie Begler, generaldirektör Försäkringskassan

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev