Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Nu räcker det med hårt styrda undersökningar

Som man frågar får man svar. Det visar ofta de många enkäter och opinionsundersökningar som hamnar på mitt skrivbord eller i min mejl. Men nu får det vara nog.

Publicerad: 14 december 2011, 06:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Många av frågeställningarna i enkätundersökningarna är av karaktären: Slår du din fru fortfarande, skriver Anna Ljungdell.

Foto: Dagens Samhälle


Som kommunalråd är jag vän av enkäter, nyckeltal och uppföljning. De är viktiga instrument i uppföljningen av våra verksamheter. För att säkerställa att vi håller det vi lovar och för att uppmärksamma brister som behöver rättas till. Nyckeltal är bra för att jämföra oss med andra och kan, rätt analyserade, leda till ett mer effektivt utnyttjande av våra gemensamma skattemedel eller till förbättrad kvalitet, eller kanske till och med både och.

Det är dock viktigt att utforma dessa utvärderingsinstrument på ett klokt sätt och det är många gånger det svåraste. Är frågorna relevanta? Leder de mot målen? Kan de misstolkas? Mäter vi det vi behöver eller det vi kan? Och vad gör vi med svaren?

Dessa frågor poppar upp i mitt huvud varje vecka när jag går igenom mailskörden. Jag får nämligen minst en enkät eller opinionsundersökning i veckan från något opinionsinstitut på uppdrag av någon. Det tar bara några minuter, lovas det och dina svar är avidentifierade. Jag har troget försökt att svara på dessa enkäter, men när jag öppnar enkäten blir det allt mer uppenbart att avsändaren vill använda mina svar i sitt eget politiska syfte. Ibland är det tydligt vilket; som till exempel Svenskt Näringsliv som vill att allt mer av kommunal verksamhet ska konkurrensutsättas, eller Lärarnas Riksförbund som vill ha högre lärarlöner.

Många av frågeställningarna är av karaktären: Slår du din fru fortfarande? Du vet nämligen att om du inte svarar som avsändaren vill kan ditt svar användas för att bevisa hur "dumma kommunpolitiker är", och därför måste staten nu ta sitt ansvar. Om man svarar som de vill, tas det till intäkt för att förändring är möjlig och nu måste staten ta sitt ansvar. Enkäterna används för att ge en slags förment vetenskaplighet åt tyckande.

Låt mig ge ett konkret exempel. Frågan: Vill du betala mer i skatt? kan få helt olika svar om du ställer frågan så här: Vill du betala mer i skatt om pengarna går till skolan? Vill du betala mer i skatt om pengarna går till högre löner för de kommunanställda? Vill du betala mer i skatt för att finansiera ett nytt kommunhus? En annan fråga kan vara: Tycker du att lärarnas löner ska höjas? Det tycker de flesta. Men frågan hur det ska finansieras kommer sällan upp i samma andetag. Hur skulle du svara om frågan ställdes så här: Ska höjda lärarlöner finansieras genom: 1. Färre lärare 2. Färre annan personal 3. Sämre vägunderhåll 4. Mindre personal/lägre lön i äldreomsorgen 5. Nerdragning av kultur- och fritidsverksamheten 6. Höjd skatt?

Jag jobbar för Nynäshamnarna, både de som finns här nu och de som ska bo hos oss i framtiden. Det är deras verklighet jag utgår ifrån och deras framtid jag siktar mot. Det är Nynäshamnarnas möjlighet till egen försörjning och någonstans att bo, att vi säkerställer en god livsmiljö både nu och i framtiden. Allas rätt till en god service, en bra skola och en trygg ålderdom är det som driver mig och det är våra fysiska och mänskliga resurser och vilja att betala skatt som sätter ramarna. Det är detta helhetsperspektiv som är det roliga och samtidigt det svåra med kommunpolitik.

Jag diskuterar gärna med olika sakintressen hur vi bäst åstadkommer detta, för det är genom brytandet av åsikter som vi kommer framåt till något nytt, inte genom att ängsligt följa vad olika särintressen tycker är viktigt för stunden. Det opinionsinstitut som ställer frågor om detta i ett helhetsperspektiv lovar jag att svara på, resten lånar jag mig inte till längre.

Anna Ljungdell, Kommunstyrelsens ordförande (S), Nynäshamn

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News