Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Nej Timbro, politikerna vill inte ha marknadshyror

Det finns en anledning till att intresset för att införa marknadshyror är så svalt bland politikerna och till att riksdagen gång på gång avfärdat detta. Dagens system med förhandlade hyror är bäst för alla parter och har visat sig hålla i hög- och lågkonjunkturer, under finanskriser och genom skatteomläggningar.

Publicerad: 11 mars 2015, 09:04

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

BostäderBostadsbristen

REPLIK. Timbro Medieinstitut har i en rapport, presenterad i debattartikeln Radikalt förändrad mediebild av bostadsbristen, tittat på förekomsten av orden ”hyresreglering” (som Timbro väljer att använda i stället för det korrekta ”gemensamt förhandlade hyror”) och marknadshyra i medias rapportering kring bostadspolitik. Rapportförfattaren menar att förekomsten av dessa ord har ökat de senaste åren i media men förvånas över att landets politiker trots det håller fast vid att dagens system med förhandlade hyror är det mest optimala.

En del av förklaringen till ökningen pekar Timbro på själva - Bokriskommittén och Nybyggarkommissionen har båda släppt rapporter under perioden. Men, skriver Timbro, även i allmän rapportering om bostadsbrist händer det att hyresregleringen omnämns (notera här särskilt ordet ”händer”).

Nybyggarkommissionen var ett initiativ bekostat av NCC, Nordea och Tyréns. Bokriskommittén drevs av Fastighetsägarna Sverige tillsammans med Handelskamrarna i Stockholm, västra och södra Sverige. Flera av dessa har ett naturligt intresse av att lyfta frågor om marknadshyror och påverka opinionen i den riktningen.

Om förekomsten av orden marknadshyra och hyresreglering - som förekom hos både Nybyggarkommissionen och Bokriskommittén - inte hade ökat under den period dessa två arbetsgrupper var verksamma hade vi blivit väldigt förvånade. Det hade varit ett uppseendeväckande misslyckande för deras PR-arbete. Däremot är det inte särskilt förvånande att intresset för marknadshyror hos landets politiker är ytterst svalt.

Politiken adderar andra perspektiv till de teoretiska modeller som lanseras av marknadsteoretikerna. Det är därför som en i det närmaste enig riksdag, trots ett flertal översyner, har dragit slutsatsen att dagens modell med gemensamt förhandlade hyror är att föredra. För tack vare att vi har ett system där parterna förhandlar hyrorna och inte någon hyresreglering så har hyressättningen också fungerat i låg- och högkonjunktur, under finanskriser och skatteomläggningar.

Timbro menar att expertisen vill ha marknadshyror och hänvisar till en gammal rapport från Boverket. I den hävdades att marknadshyror skulle frigöra 40 000 lägenheter. Den siffran finns det dock ingen reell täckning för i rapporten och det kritiserades redan när den publicerades 2013.

För att citera inledningen av rapporten: den valda analysmodellen ”ger en delvis förenklad bild och utgår ifrån att hyresbostadsmarknaden skulle fungera som en perfekt konkurrensmarknad om prisbildningen vore fri. Men det antagandet är sannolikt orealistiskt”. Boverket konstaterade dessutom att de inte gör ”några försök att beakta eventuella konsekvenser på bostadsrätts- och småhusmarknaden”. De har heller inte ”skattat värdet av eventuella positiva regleringseffekter”.

Med sådana avgränsningar blir slutsatserna naturligtvis lika bristfälliga som rapportens utgångspunkter. Boverket menade även att hyresgäster inte bor lika trångt som övriga och skulle de bara tränga ihop sig mer så skulle det frigöra lägenheter.

I Stockholms innerstad är 63 procent av bostäderna två rum och kök eller mindre och 83 procent är tre rum och kök eller mindre. (Statistisk årsbok för Stockholm 2013). En genomgång av SCB:s siffror över boende i Stockholm som Hyresgästföreningen publicerade i januari visar att boendetätheten i Stockholms stad som helhet är högre i hyresrätten än i bostadsrätten i alla storlekssegment. Boverket har alltså fel även på denna punkt.

Det finns en anledning till varför en enig riksdag gång på gång har sett över den svenska hyresmodellen och varje gång kommit fram till att förhandlade hyror är det bästa systemet för alla parter. Det är en viktig konsumentlagstiftning som finns till för att balansera olika intressen och möjliggör både lönsamhet för fastighetsägarna och boendetrygghet för landets tre miljoner hyresgäster. Att de flesta politikerna i riksdagen har den insikten förvånar inte oss.

Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

BostäderBostadsbristen

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev