Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Nationalismen är bakåtsträvande

Morgondagens problem kommer inte lösas genom att vi gömmer oss bakom nationella gränser och myter. För framtidens skull behöver vi en modern idéutveckling som går emot de reaktionära idéer som dykt upp i spåren av den globala krisen.

Publicerad: 11 juni 2015, 09:24

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

NationalismEU

REPLIK I sin artikel ”Mångkulturen förutsätter en positiv självbild” menar Dan Korn att jag misstolkar forskningen om nationalism och att nationalistiska myter behövs för att trygga en bra samhällsgemenskap. Men sådana myter passar inte bra ihop med en liberal demokrati, ett pluralistiskt samhälle och en global värld där idéer sprids och identiteter formas på ett friare sätt.

De passar inte heller i vetenskapen där myten om Gustav Vasa och ”nationell kontinuitet” inte finns. Även om forskare tycker olika så måste en forskare ändå ha vetenskapliga argument. En samhällsvetenskaplig forskare som hävdar att nationer är naturliga gör lika fel som om en naturvetenskaplig forskare skulle hävda att natriumklorid inte är koksalt.

De flesta typer av nationalism står i strid med vetenskapen samt värderingar som är universella och humanistiska. Det gör att begreppet nationalism ofta anses som något negativt. Ett tydligt exempel finns i Ryssland där staten propagerar ”ryska traditionella värderingar” som även riktas mot HBTQ-personer. Och det finns fler försök, som i Ungern, att med föråldrade värderingar isolera sig från de moderna. Just för att skapa gemenskap med myter med ett mindre demokratiskt och mer repressivt samhälle som pris.

Men även i Sverige har det under de senaste åren talats om att stå för ”svenska värderingar”. Nationalismen blir därmed en självvald begräsning där individens fria val av identitet och värderingar ses som något negativt. Tanken är att individen ska ge upp sin individualitet för myter om gemenskap.

Delvis kan jag hålla med Korn om att mångkultur och nationalism kan förenas, som i Kanada, men även detta är problematiskt. Mångkulturella samhällen har funnits före nationalismen och i dag kan en gemenskap faktiskt bygga på idéer som är mer moderna och inkluderande. Patriotism presenterar Korn som något nödvändigt, men är egentligen en form av nationalism med samma negativa inslag som ofta leder till hat och intolerans. Förespråkare för en nationell identitet vill ofta exkludera människor och ha ett auktoritärt samhälle. Dessutom missar Korn att dagens nationalism ofta visar sig i form av kulturrasism och alltså inte längre är biologiskt baserad.

Ett annat problem är den politiska begräsningen. Ett demokratiskt samhälle med värderingar som att alla människor är lika värda, jämställda eller fria som individer utmanas i dag av de som kräver kollektivism grundat på myter. Det blir också svårt att argumentera för ett öppet och kunskapsbaserat samhälle om myter ska vara maktens och beslutsfattandets grund.

Under 1800-talet formade nationalister demokratiska stater, men i dag har nationalister ofta en odemokratisk retorik. Som idé går nationalismen exempelvis emot både mer europeisk integration, demokrati och medborgarskap. Individens möjligheter att påverka makten på övernationell nivå bör inte vara begränsade. Som liberal i EU delar jag värderingar och gemenskap med miljontals andra likasinnade. Om individen ska kunna vara mer fri, modern och politiskt inflytelserik så behövs det mer än nationalism.

Morgondagens problem kommer inte att lösas genom att vi gömmer oss bakom nationella gränser. För framtiden behöver Sverige, med en historia där idéer har hämtats ifrån men också spridits till andra delar av världen, mer idéutveckling som går emot reaktionära idéer i spåren av den globala krisen och kriserna inom EU.

Vladan Lausevic, ordförande för EU-liberalerna i Stockholms Län

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

NationalismEU

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev