tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

Myndigheten för arbetsmiljökunskap behövs!

Myndigheten för arbetsmiljökunskap fyller ett stort hål för alla oss som arbetar för goda arbetsmiljöer och en god folkhälsa. Nu när den äntligen har kommit på plats måste den få finnas kvar även efter ett eventuellt regeringsskifte, Peter Munck af Rosenschöld, vd för Sveriges Företagshälsor.

Publicerad: 15 augusti 2018, 09:23

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Myndigheten för arbetsmiljökunskap fyller ett stort hål för alla oss som arbetar för goda arbetsmiljöer och en god folkhälsa.”

Foto: Prathan Chorruangsak (Colourbox)


Ämnen i artikeln:

ArbetsmiljöSjukfrånvaroHälsaMyndigheterCenterpartietModeraternaLiberalerna

”Det finns en bred konsensus hos våra expertmyndigheter att arbetsgivaren har en nyckelroll i arbetet med att minska sjukfrånvaron”. Så skriver Moderaterna i den riksdagsmotion vari man samtidigt, utan någon motivering, föreslår en nedläggning av den nyligen inrättade Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Ett förslag som även Centern och Liberalerna står bakom.

Eftersom att man hänvisar till arbetsgivarnas nyckelroll för att minska sjukfrånvaron kan det vara bra att ha lite bakgrund klart för sig.

Efter att Arbetslivsinstitutet avvecklades 2007 har arbetsmarknadens parter efterlyst ett nationellt kunskapscentrum kring frågor om arbetsmiljö. Det är högst relevant att en oberoende part kan ta ansvar för spridningen av all den forskningsbaserade kunskapen om arbetsmiljö som finns i dag som har svårt att nå ut i arbetslivet och komma till praktisk nytta. Det är inte lätt för alla arbetsgivare att ha fullständig kontroll över hela sitt arbetsmiljöansvar.

Men det finns en mycket viktig stödfunktion – speciellt för att arbeta hälsofrämjande och förebyggande – nämligen företagshälsovården. Inom företagshälsovården finns ett brett fält med kompetenser som täcker in hela området som arbetsmiljön handlar om. Såväl medicin som teknik, ergonomi, hälsovetenskap, beteendevetenskap och arbetsorganisation. Alla med fokus på att genom ett systematisk arbetsmiljöarbete gemensamt skapa goda arbetsmiljöer och främja de anställdas hälsa.

Kompetensförsörjningen till företagshälsovården har dock varit ett stort problem i långt över tio år. I synnerhet vad gäller läkare med specialisering inom arbetsmedicin. Både den nuvarande och föregående regeringen har uppmärksammat problemet men än så länge inte lyckats hitta och genomföra en permanent lösning.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har nu fått i uppdrag att arbeta med förutsättningarna för företagshälsovårdens kompetensförsörjning. Detta kan förhoppningsvis leda till att en långsiktig lösning kan hittas, vilket vore en historisk vändning. Dessutom har myndigheten i uppdrag att vidareutveckla och tillgängliggöra de evidensbaserade riktlinjer, verktyg och vägledningar för företagshälsovården som finns.

Moderaterna, och man får förmoda även Centern och Liberalerna, anser att arbetsgivarna har en nyckelroll vad gäller att minska sjukfrånvaron. I år bedöms statens kostnad för sjukskrivningar och arbetsskador uppgå till över 45 miljarder kronor (kostnader för aktivitets- och sjukersättning samt Försäkringskassans administrationskostnader är inte inräknade). Att i det läget föreslå en besparing på cirka 20 miljoner kronor genom att lägga ner en nybildad myndighet, vars uppdrag i allra högsta grad är väsentligt för arbetsgivarnas möjlighet att fylla den nyckelroll som alla är överens om att de har, verkar inte bara ogenomtänkt utan fullständigt kontraproduktivt.

Det går inte att sätta sina förhoppningar till att arbetsgivarna ska dra hela lasset med att minska sjukfrånvaron samtidigt som staten helt negligerar sitt eget ansvar för de mest basala grundförutsättningarna.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap fyller ett stort hål för alla oss som arbetar för goda arbetsmiljöer och en god folkhälsa. Nu när den äntligen har kommit på plats måste den få finnas kvar även efter ett eventuellt regeringsskifte. Arbetsmiljön är viktig även efter den 9 september!

Peter Munck af Rosenschöld, vd för Sveriges Företagshälsor

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev