söndag29 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Demokrati

MP: Så ser vi till att polisen löser fler brott

Att polisens arbete ska bygga på forskning och beprövad vetenskap kan låta grundläggande, men i dagsläget finns för lite av både forskning om polismetoder och av poliser som bedriver forskning. Detta leder till ett glapp mellan kunskap och praktisk verksamhet.

Publicerad: 12 oktober 2015, 12:21

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ett exempel på hur forskning tillsammans med polisens kompetens för genomförande kan samverka för att stävja brottslighet är arbetet med så kallade hotspots.

Foto: Lars Hedelin, Rikspolisstyrelsen


Ämnen i artikeln:

PolisenKriminalitetBrottsofferSamhällsskyddSegregationForskningGängkriminalitet

Samhällets föränderlighet och utveckling för med sig mycket gott, och den digitala tidsåldern har skapat möjligheter och välstånd för många. Tyvärr halkar några efter, och hamnar snett i livet där brist på både tillit och tro på samhället skapar en sårbarhet för att hamna i kriminalitet.

I takt med samhällets förändring och utveckling ser vi även hur kriminaliteten utvecklas och anpassar sig. Det ställer både polis och rättsväsende inför nya utmaningar i det brottsbekämpande- och brottsförebyggande arbetet.

I takt med att brottsligheten utvecklas måste även polisen, och polisyrket utvecklas. Regeringen har nu tagit ett välkommet steg att tillsätta en utredning som ska klargöra förutsättningarna för att göra polisutbildningen till en högskoleutbildning, precis som är fallet i våra grannländer.

För många, inte minst Polisförbundet, har det varit en viktig fråga. Genom att lägga en stabil grund för utbildning där forskningsanknytning har en mer framträdande roll kan vi rusta framtida poliser, såväl som samhället i stort, till att förebygga och bekämpa komplex brottslighet.

Att polisens arbete ska bygga på forskning och beprövad vetenskap kan låta grundläggande, men i dagsläget finns för lite av forskning om polismetoder och av poliser som bedriver forskning. Detta leder till ett glapp mellan kunskap och praktisk verksamhet.

Ett exempel på hur forskning tillsammans med polisens kompetens för genomförande kan samverka för att stävja brottslighet är arbetet med så kallade hotspots. Hotspots är, uttryckt i enkla termer, platser där brottsfrekvensen är högre.

I ett projekt i Eskilstuna och Stockholm bidrog BRÅ med analys och rådgivning till polisens brottsförebyggande arbete i ett antal hotspot-områden, framförallt rörande misshandelsbrott och personrån. Ett talande exempel på hur forskning och praktiskt polisarbete kan kombineras för att förebygga brottslighet.

Ska vi möta framtidens utmaningar behöver forskningsanknytning till polisens arbete och utbildning vara större än i dag. Där kommer utbildningen, och arbetet med att göra om polisutbildningen till en högskoleutbildning, spela en viktig roll.

En tysk studie av implementering och användning av forskning i polisiär verksamhet visade att en forskningsanknuten grundutbildning underlättar för den typen av samverkan och gör poliser mer mottagliga för forskningsinriktat arbete. En forskningsanknuten högskoleutbildning för polisen är därför ett viktigt steg för att möjliggöra det även i Sverige.

För Miljöpartiet har forskningsförankrad rättspolitik och det brottsförebyggande arbetet länge varit kärnan i våra politiska ingång.

Vår förhoppning är att den breda samsyn som finns inom professionen, akademien och regeringens ambition om att reformera polisutbildningen nu kan skapa verkliga förutsättningar för detta. Det kommer Miljöpartiet att arbeta för.

Annika Hirvonen Falk, vice ordförande i justitieutskottet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev